Jeżeli zastanawiasz się, czy nowe świadczenie w formie dodatku węglowego obejmuje przedsiębiorców, przeczytaj ten artykuł. Dowiesz się z niego m. in. czym jest dodatek węglowy realizowany w ramach tarczy antyinflacyjnej oraz komu i na jakich zasadach przysługuje. Poznasz także odpowiedź na pytanie, czy jednorazowe świadczenie w wysokości trzech tysięcy złotych przysługuje firmom. 

Czym jest dodatek węglowy?

Sezon grzewczy niebawem się rozpocznie. Niestety braki węgla przyczyniły się do wzrostu cen tego surowca w całym kraju. Rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej skonstruował projekt o nazwie dodatek węglowy, który ma na celu pomóc gospodarstwom domowym. W ramach projektu dodatek węglowy rząd deklaruje wypłatę jednorazowego świadczenia wynoszącego trzy tysiące złotych. Wypłata świadczenia przysługuje każdemu gospodarstwu domowego, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe;
  • koza;
  • kominek;
  • trzon kuchenny;
  • ogrzewacz powietrza;
  • kuchnia węglowa;
  • piec kaflowy;
  • piecokuchnia.

Dodatek jest zatem wypłacany gospodarstwom domowym, w których kocioł grzewczy zasilany jest paliwem stałym. Co więcej, aby otrzymać jednorazowe dofinansowanie w ramach dodatku węglowego, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków głównego źródła ogrzewania domostwa.

Czym jest gospodarstwo domowe wedle prawa?

Kluczem do zrozumienia tego, komu przysługuje dodatek węglowy, jest zdefiniowanie gospodarstwa domowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wedle ustawy poprzez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną, która samotnie zamieszkuje oraz samotnie gospodaruje, wówczas jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe;
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione, a także osoby z nią niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wówczas wspólne zamieszkiwanie oraz gospodarowanie oznacza wieloosobowe gospodarstwo.

Kryteria i zasady przyznawania dodatku węglowego

Niewątpliwie dodatek do węgla jest gorącym tematem. Kryteriami do przyznania świadczenia, jak wyżej wspomniano jest prowadzenie gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe. Co więcej, należy pamiętać, że świadczenie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy osoba ubiegająca się o nie złoży odpowiedni wniosek w gminie. Wniosek można złożyć osobiście w gminie, przez Internet bądź wysłać pocztą wypełnioną wersję papierową wniosku na adres gminy. Co ważne,nie jest wymagane bycie właścicielem budynku, aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzewanie gospodarstwa domowego. Ponadto, aby otrzymać świadczenie, nie jest także koniczny meldunek w miejscu zamieszkiwania.

Aby uzyskać jednorazowy dodatek węglowy, można zatem wynajmować dom czy mieszkanie. Kluczowe jest miejsce zamieszkania. Wypłata świadczenia nie jest zależna również od wysokości osiąganego dochodu. Natomiast sama wypłata dofinansowania w ramach dodatku węglowego może zostać wypłacona na dwa sposoby. Pierwszy to forma gotówkowa, a druga to przelew. Jeśli osoba składająca wniosek chce otrzymać dodatek w formie przelewu, musi we wniosku pisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. 

Czy dodatek węglowy obejmuje firmy?

Niestety program dofinansowania węglowego obejmuje gospodarstwa domowe, czyli miejsca, w których osoba fizyczna gospodaruje i zamieszkuje. Zatem dodatek węglowy nie obejmuje przedsiębiorstw. Tarcza antyinflacyjna obejmująca dodatek węglowy, dodatek osłonowy, a także dodatek do pelletu i innych źródła ciepła ma za zadanie chronić przede wszystkim polskie rodziny.

Archiwum: wrzesień 2022
Dodatek węglowy dla firm