Wnioskowanie o dodatek węglowy wymaga uzupełnienia wniosku do urzędu miasta lub gminy. Dowiedz się, jaka kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy? Oszuści będą srodze ukarani w tym przypadku.

W sieci oraz na stronach urzędów miast i gmin pojawia się coraz więcej informacji na temat dodatku węglowego. Osoby chcące ubiegać się o dodatkowe pieniądze w kwocie 3000 zł muszą przede wszystkim spełnić warunki wynikające z ustawy. Drugim warunkiem jest podawanie prawdziwych informacji we wniosku. W przeciwnym razie ryzykujesz odpowiedzialnością karną. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jaka kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy? Z poniższego wpisu dowiesz się wszystkiego, co niezbędne.

Jaka kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy?

Jeszcze przed wejściem zmian w formie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym na jedną nieruchomość można zaciągnąć nawet kilka dodatków węglowych. Wystarczy, że zamieszkuje ją kilka gospodarstw domowych i każde z nich złoży osobny wniosek. Rząd, chcąc wyeliminować takie sytuacje, przygotowuje zmiany w ustawie, które spowodują, że dodatek węglowy zostanie przyznany tylko na określony adres. Dzięki temu luki w ustawie zostaną zażegnane, a dodatkowe pieniądze otrzymają tylko rodziny, które będą w rzeczywistości do tego uprawnione.

Chcesz wiedzieć, jaka kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy obowiązuje? To proste. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym złożenie fałszywego zeznania we wniosku zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Uzupełniając wniosek o dodatek węglowy, musisz podpisać klauzulę, która informuje o fakcie odpowiedzialności karnej w razie podania nieprawdziwych informacji w dokumentach. Zanim złożysz wniosek o dodatek węglowy, koniecznie miej na uwadze fakt, że w razie jakichkolwiek problemów możesz narazić się na pozbawienie wolności nawet na kilka długich lat. Czy warto ryzykować dla kilku tysięcy złotych? Zdecydowanie nie!

Jaka kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy? Jak poprawnie uzupełnić wniosek?

Chcesz uniknąć kary za podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach związanych z dodatkiem węglowym? W takim razie dokładnie przeanalizuj treść wniosku, zawartą w nim klauzulę oraz warunki przyznawania dodatku. Według aktualnych przepisów dopłata dostępna jest dla każdej rodziny zamieszkującej nieruchomość, która do ogrzewania wykorzystuje źródło ciepła opierające się na zasilaniu węglem lub jego pochodnymi zawierającymi w składzie minimum 85% węgla kamiennego. Dotyczy to domów i mieszkań ogrzewanych piecami kaflowymi, kozami i innymi źródłami uwzględnionymi w ustawie.

Pamiętaj też, że przyznanie dodatku węglowego jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu źródła ogrzewania do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Skala składania wniosków o dodatek węglowy z jednego adresu domowego jest ogromna, dlatego rząd zdecydował się na nowelizację ustawy, która wyklucza taką możliwość. Po podpisaniu aktu przez prezydenta możliwe będzie wnioskowanie o dodatek węglowy tylko na określony adres nieruchomości.

Kiedy uzupełniasz wniosek, koniecznie podaj swoje prawdziwe dane osobowe oraz informacje o nieruchomości oraz źródle ogrzewania. Urząd miasta lub gminy w ciągu 60 dni rozpatrzy twój wniosek i wypłaci należne środki. W razie wykrycia rażącego nadużycia możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dowiedz się wcześniej, jaka kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy. Być może jej wysokość skutecznie odwiedzie cię od chęci popełnienia przestępstwa.

Archiwum: wrzesień 2022
kara za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy