Czym jest cło? Najważniejsze informacje

Obecnie, w czasach powszechnego importu i eksportu, pojęcie cła jest wszystkim doskonale znane . Czy jednak wszyscy odpowiednio je rozumieją? Postanowiliśmy stworzyć krótki poradnik na temat tego, czym właściwie jest cło oraz czemu służy. Choć definicji cła jest wiele, w istocie wszystkie sprowadzają się do tego, że to podatek nakładany przez państwo na import, aby w ten sposób objąć ochroną krajowych producentów. Wpływy z tytułu opłat celnych stanowią ważny element w budżecie państwa. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć na temat obowiązków podatkowych związanych z przywozem towarów zagranicznych. Zapraszamy do lektury! Spis treści pokaż 1 Definicja cła i cel ściągania należności przez Skarb Państwa 2 Mechanizm działania opłat celnych 3 Rodzaje ceł – kryteria podziału 3.1 Kierunek ruchu towarów 3.2 Charakter ekonomiczny 3.3 Rodzaj taryfy celnej 3.4 Zróżnicowane traktowanie dostawców z poszczególnych krajów 4 Efekty wprowadzenia cła 5 Cło w Unii Europejskiej a Unia Celna 6 Cła i ich wpływ na gospodarkę Definicja cła i cel ściągania należności przez Skarb Państwa Na stronach Sejmu można odnaleźć formalnoprawną definicję cła. Mówi, że jest ono opłatą nakładaną przez państwo na towary, które mają być przywiezione, wywiezione lub przewiezione (tranzyt) przez terytorium danego państwa. Te szczególnego typu podatki nakłada się w celu zwiększenia przychodów budżetowych Obecnie, w czasach powszechnego importu i eksportu, pojęcie cła jest wszystkim doskonale znane.Czy jednak wszyscy odpowiednio je rozumieją? Postanowiliśmy stworzyć krótki poradnik na temat tego, czym właściwie jest cło oraz czemu służy. Choć definicji cła jest wiele, w istocie wszystkie sprowadzają się do tego, że to podatek nakładany przez państwo na import, aby w ten sposób objąć ochroną krajowych producentów. Wpływy z tytułu opłat celnych stanowią ważny element w budżecie państwa. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć na temat obowiązków podatkowych związanych z przywozem towarów zagranicznych. Zapraszamy do lektury! Spis treści pokaż 1 Definicja cła i cel ściągania należności przez Skarb Państwa 2 Mechanizm działania opłat celnych 3 Rodzaje ceł – kryteria podziału 3.1 Kierunek ruchu towarów 3.2 Charakter ekonomiczny 3.3 Rodzaj taryfy celnej 3.4 Zróżnicowane traktowanie dostawców z poszczególnych krajów 4 Efekty wprowadzenia cła 5 Cło w Unii Europejskiej a Unia Celna 6 Cła i ich wpływ na gospodarkę Definicja cła i cel ściągania należności przez Skarb Państwa Na stronach Sejmu można odnaleźć formalnoprawną definicję cła. Mówi, że jest ono opłatą nakładaną przez państwo na towary, które mają być przywiezione, wywiezione lub przewiezione (tranzyt) przez terytorium danego państwa. Te szczególnego typu podatki nakłada się w celu zwiększenia przychodów budżetowych