Czym jest cło? Najważniejsze informacje

Obecnie, w czasach powszechnego importu i eksportu, pojęcie cła jest wszystkim doskonale znane.