Kosztorys budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy – czym się różnią?

Kosztorys służy do obliczenia przewidywanych kosztów planowanego przedsięwzięcia.