Wielu przedsiębiorców zmaga się z uzupełnianiem wniosków o wydanie zaświadczeń przez ZUS. Tyczy się to także formularza ZUS Z-3. Sprawdź, jak poprawnie złożyć wniosek i w jakim celu musisz to zrobić.

Zaświadczenie ZUS Z-3 to dokument, który ustala prawo do zasiłku chorobowego oraz pozwala na obliczenie jego wysokości. W formularzu Z-3 znajdziesz informacje na temat płatnika składek, osoby ubezpieczonej oraz wysokości uzyskiwanych przez nią zarobków. Pamiętaj, że tylko poprawnie uzupełniony wniosek Z-3 zostanie przetworzony przez ZUS i na tej podstawie instytucja przyzna prawo do wypłaty należnego świadczenia chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak sprawić, by właśnie tak się stało. Nasz poradnik ułatwi ci zadanie!

ZUS Z-3 – jakie informacje powinien zawierać wniosek do urzędu?

Wniosek ZUS Z-3 powinien zawierać kilka niezbędnych informacji, bez których ustalenie prawa do zasiłku chorobowego oraz ustalenie jego wysokości będzie praktycznie niemożliwe. Najważniejsze elementy to:

 • dane płatnika składek zgodne z ZUS ZPA lub ZUS ZFA;
 • dane pracownika zgodne z ZUS ZUA;
 • okres ubezpieczenia danej osoby;
 • okres niezdolności do pracy, który jest podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego;
 • dodatkowe informacje o ZUS eZLA jako załącznik do wniosku ZUS Z-3;
 • liczba osób ubezpieczonych w zakładzie pracy;
 • informacje o zawartych umowach;
 • inne elementy wpływające na prawo do uzyskania świadczenia chorobowego.

Każda osoba ubezpieczona w zakładzie pracy musi przepracować nieprzerwanie 30 dni. To tzw. okres wyczekiwania, po którym ubezpieczony nabywa pełne prawa do zasiłku ubezpieczeniowego.

ZUS Z-3 – rodzaje dokumentów

Chcesz wiedzieć, jaki rodzaj dokumentów obejmuje zaświadczenie ZUS Z-3? Jest ich kilka. Podstawowe to ZUS Z-3a oraz ZUS Z-3b. Pierwszy z nich dotyczy: 

 • członków spółdzielni rolniczych i kółek rolniczych;
 • osób, które pracują na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej;
 • osób wykonujących pracę nakładczą;
 • posłów i senatorów;
 • osób pobierających stypendia sportowe;
 • funkcjonariuszy celnych;
 • osób sprawujących opiekę nad dziećmi w ramach umowy uaktywniającej.

Jeśli chodzi o zaświadczenie ZUS Z-3b – tutaj dokument ma zastosowanie w przypadku osób:

 • prowadzących działalność pozarolniczą;
 • współpracujących z osobami, które prowadzą pozarolniczą działalność;
 • duchownych.

ZUS Z-3 – wzór. Podstawowe dane

Standardowe dane, które są wymagane w większości zaświadczeń i dokumentów urzędowych to te dotyczące bezpośrednio płatnika składającego wniosek. 

zus z-3 zrzut ekranu 1

We wniosku ZUS Z-3 musisz zawrzeć następujące informacje:

 • NIP;
 • REGON;
 • PESEL;
 • rodzaj i seria dokumentu tożsamości;
 • nazwa lub imię i nazwisko;
 • ulica;
 • numer domu;
 • numer lokalu;
 • kod pocztowy;
 • miejscowość;
 • nazwa państwa (uzupełnij tylko wtedy, kiedy jest inne niż Polska).

Dane osoby ubezpieczonej w zakładzie pracy

Następnym krokiem będzie podanie danych osoby ubezpieczonej w zakładzie pracy. 

zus z-3 zrzut ekranu 2

Tutaj także musisz zawrzeć podstawowe informacje, czyli:

 • PESEL;
 • datę urodzenia;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • imię;
 • nazwisko;
 • ulicę;
 • numer domu;
 • numer lokalu;
 • kod pocztowy;
 • miejscowość;
 • ewentualnie nazwę państwa.

Co jeszcze musisz zawrzeć w dokumencie ZUS Z-3?

Musisz też podać numer rachunku bankowego pracownika, na który zostanie wypłacone świadczenie chorobowe przez ZUS po uznaniu wniosku ZUS Z-3. Kolejną kwestią jest informacja o tym, o jakie świadczenie występuje pracownik. Może to być: 

Pamiętaj, aby podać tu konkretny okres dla wypłaty świadczenia.

zus z-3 zrzut ekranu 3

Informacje o pracowniku

Kolejną sekcją do uzupełnienia we wniosku ZUS Z-3 są informacje o pracowniku, czyli:

 • okres zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj umowy, na podstawie której jest zatrudniony. 

Należy też podać powód niezdolności pracownika do pracy, informacje o urlopach macierzyńskich i bezpłatnych, a także innych świadczeniach, które były dotychczas wypłacane.

zus z-3 zrzut ekranu 4

Jako płatnik musisz zaznaczyć, czy wypłaciłeś świadczenie chorobowe, rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński. Tutaj wystarczy prosta informacja TAK lub NIE bezpośrednio w formularzu ZUS Z-3.

zus z-3 zrzut ekranu 5

Informacje o składnikach wynagrodzenia

Jako pracodawca składający druk ZUS Z-3 musisz podać dokładne informacje o składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne. Podstawowe informacje w tej tabeli, to: 

 • rok wypłaty wynagrodzenia;
 • miesiąc;
 • liczba przepracowanych dni;
 • przyczyny nieprzepracowania wymaganego okresu. 

Dokładnie uzupełnij też wysokość stałego wynagrodzenia oraz zmiennego (premie i inne benefity pieniężne) wraz z potrąconymi składkami.

zus z-3 zrzut ekranu 6

Ostatnim krokiem do poprawnego uzupełnienia formularza ZUS Z-3 jest podanie daty uzupełnienia wniosku wraz z czytelnym podpisem upoważnionego pracownika oraz pieczątką zakładu pracy. Jak widzisz, ten dokument wcale nie jest taki skomplikowany, a z naszą pomocą na pewno bez większych problemów pokonasz kolejne etapy!

Archiwum: wrzesień 2022
zus z-3