Zasiłek macierzyński jest sposobem na to, żeby nie stracić płynności finansowej w obliczu narodzin dziecka. Dzięki tej formie pomocy, rodzice nie muszą się martwić sytuacją, w której jedno z nich nie jest w stanie wykonywać pracy zarobkowej. 

Zasiłek macierzyński jest zazwyczaj wypłacany z ZUS-u lub przez pracodawcę. Jego wysokość może się różnić w zależności od wynagrodzenia pobieranego w standardowym wymiarze pracy. Jeśli przysługuje ci podstawowa forma zasiłku macierzyńskiego, jego stawka jest równoznaczna z pełnym wynagrodzeniem. Jednak w połowie okresu urlopu macierzyńskiego zmniejsza się do 60% kwoty. Są także inne rozwiązania, które umożliwiają otrzymywanie większej kwoty – i to przez dłuższy czas. Ponadto, zasiłek macierzyński może być również przyznawany ojcu. Co jeszcze warto wiedzieć o tej formie pomocy?

Zasiłek macierzyński – czym właściwie jest?

W momencie, gdy matka bierze urlop w związku z narodzinami dziecka, przysługuje jej nie tylko przerwa od wykonywania swoich obowiązków w pracy. Może także starać się o zasiłek macierzyński od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie może być wyłącznie wypłacane osobie, która:

 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia lub 10., jeżeli podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, a dany podmiot wystąpił do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku do 7. roku życia lub 10., do tymi samymi warunkami, które zostały opisane w punkcie wyżej.

Koniec zasiłku macierzyńskiego a powrót do pracy – czy jest się o co martwić?

Niektóre kobiety mogą się zastanawiać, czy po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego wrócą na swoje poprzednie stanowisko. Na szczęście, nie muszą się o to martwić. Właściciel przedsiębiorstwa jest zobowiązany po zakończeniu urlopu do dopuszczenia zatrudnionej osoby do pracy. Powinna ona pracować na dotychczasowym stanowisku lub innym, odpowiadającym jej zdolnościom zawodowym – przy takiej samej płacy. 

Czy ojciec może wykorzystać zasiłek macierzyński z ZUS-u?

Warto zauważyć, że niekiedy zasiłek macierzyński może być przyznany nie tylko matce, ale także i ojcu. Podstawowym warunkiem jest to, aby ojciec płacił ubezpieczenie chorobowe – dobrowolnie lub obowiązkowo. Prawo otrzymania zasiłku macierzyńskiego działa wtedy, gdy matka zrzeknie się części przyznanej pomocy. 

W takim przypadku ojciec otrzymuje tę część kwoty, która pozostała bezpośrednio po terminie rezygnacji wyznaczonym przez matkę. Jeśli starasz się o zasiłek macierzyński dla ojca, powinieneś dowiedzieć się, jakie dokumenty będą do tego potrzebne. Poszczególne etapy wnioskowania prezentują się następująco:

 • matka dziecka powinna złożyć u pracodawcy lub w oddziale ZUS wniosek – nie później niż na 7 dni przed powrotem do pracy;
 • należy do niego dołączyć dokument potwierdzający termin przejścia ojca na urlop macierzyński;
 • dokumenty powinny zawierać oświadczenie matki o terminie rozpoczęcia i zakończenia korzystania przez ojca z zasiłku;
 • trzeba przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o ukończeniu przez zatrudnioną matkę urlopu; 
 • ostatnim etapem jest podpis pracownicy, potwierdzający rezygnację z pomocy finansowej.

Ile wynosi zasiłek macierzyński – pieniądze w ramach świadczenia

To, ile wynosi zasiłek macierzyński, jest zależne od urlopu, z jakiego korzysta matka. W przypadku, gdy będzie to wyłącznie urlop macierzyński, zasiłek będzie miał wartość 100% wymiaru zasiłku. Wymiarem nazywa się wynagrodzenie lub przychód osiągany przez pracownicę. Warto zauważyć, że zasiłek macierzyński maleje do 60% po upłynięciu połowy czasu trwania urlopu. 

Zasiłek macierzyński przy połączonych urlopach

Jest także inne, dość korzystne, rozwiązanie – połączenie urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim. W takim przypadku matka powinna w okresie do 21 dni po urodzeniu dziecka wystąpić z wnioskiem o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego. 

Ile wynosi zasiłek macierzyński w takim przypadku? Znacznie więcej. Decydując się na to rozwiązanie, beneficjentka pomocy finansowej może otrzymywać zasiłek macierzyński na poziomie 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Przez jaki czas możesz otrzymywać zasiłek macierzyński z ZUS-u lub od pracodawcy?

To, przez ile czasu jest wypłacany zasiłek macierzyński z ZUS-u, zależy od liczby dzieci, które przyszły na świat w trakcie jednego porodu. Ta sama zasada działa również przy decyzji o jednorazowym przyjęciu na wychowanie dzieci w wieku do 7 lub 10 lat, przy odroczonym obowiązku szkolnym. Okres otrzymywania zasiłku macierzyńskiego w poszczególnych przypadkach prezentuje się następująco:

 • 20 tygodni (140 dni) – poród lub przyjęcie na wychowanie jednego dziecka;
 • 31 tygodni (217 dni) – poród lub przyjęcie na wychowanie 2 dzieci;
 • 33 tygodnie (231 dni) – poród lub przyjęcie na wychowanie 3 dzieci;
 • 35 tygodni (245 dni) – poród lub przyjęcie na wychowanie 4 dzieci;
 • 37 tygodni (259 dni) – poród lub przyjęcie na wychowanie 5 dzieci.

Czy L4 wlicza się do zasiłku macierzyńskiego – czy można korzystać z dwóch form pomocy finansowej jednocześnie?

Wiele kobiet zastanawia się, czy L4 wlicza się do zasiłku macierzyńskiego i czy jest możliwość korzystania z dwóch form pomocy finansowej w tym samym czasie. Niestety, nie jest to możliwe. Nawet, jeśli kobieta zacznie korzystać z zasiłku chorobowego przed narodzeniem dziecka, to w momencie jego przyjścia na świat jedyną pomocą finansową będzie zasiłek macierzyński. Dotyczy to również sytuacji, w której kobieta zachoruje w trakcie urlopu macierzyńskiego. Nie może go przerwać i przejść na L4. 

Jakie składki są potrącane z zasiłku macierzyńskiego?

W momencie, kiedy korzysta się z zasiłku macierzyńskiego, płatnikiem składek jest podmiot, który go wypłaca. Może to być, na przykład:

 • pracodawca;
 • zleceniodawca;
 • ZUS.

Wszystkie składki są finansowane z budżetu państwa. Kwestią, o której powinien pamiętać płatnik świadczenia, jest to, aby regularnie sporządzać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe z wyszczególnieniem należnych składek. Jest to duże ułatwienie, ponieważ mamy nie muszą się tym przejmować.

Na co są przeznaczane składki i ile wynoszą?

To, jakie składki są potrącane z zasiłku macierzyńskiego, zależy od podmiotu, który je wypłaca. Oblicza on należność od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego. Składki są przeznaczane na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W pierwszym przypadku jest to 19,52%, a w drugim – 8% tej kwoty. 

Czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu?

Zasiłek macierzyński z ZUS-u jest traktowany jako przychód i powinien być wykazany w zeznaniu rocznym. Rozliczenie jest wykonywane na podstawie PIT-11A, który otrzymuje się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także od pracodawcy. Zależy to od tego, kto jest płatnikiem zasiłku macierzyńskiego. 

Dlatego każda osoba zastanawiająca się, czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu, powinna już znać odpowiedź – tak. Wypełniając dokumenty – PIT-36 lub PIT-37 – należy pamiętać o tym, aby otrzymaną kwotę wpisać w rubrykę o dochodach z innych źródeł.

Zasiłek macierzyński – jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania wsparcia?

Jeżeli kobieta chce skorzystać z urlopu w pierwotnej wersji, powinna przedstawić odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię, która będzie potwierdzona przez płatnika składek lub ZUS. Jest to procedura, którą wykonuje się, gdy chce się otrzymywać zasiłek macierzyński dokładnie od dnia porodu. 

Warto także mieć na uwadze, że sam urlop macierzyński przysługuje kobietom z mocy prawa. Dlatego nie trzeba składać żadnych dokumentów, aby go uzyskać. Jako datę jego rozpoczęcia traktuje się dzień urodzenia dziecka. 

Zasiłek macierzyński – najważniejsze wiadomości w skrócie

Warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy korzysta się z L4, ta forma zapomogi nie wlicza się do zasiłku macierzyńskiego. Dlatego nie ma możliwości korzystania z obu form finansowania. Co więcej, musisz odpowiednio rozliczyć się z fiskusem. Pomoc oferowana przez ZUS lub pracodawcę jest traktowana jako przychód. Z tego powodu odpowiedź na to, czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu, jest prosta

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że pracownica może skorzystać z urlopu macierzyńskiego wcześniej – od 2 do 6 tygodni przed przewidywanym terminem przyjścia dziecka na świat. W takim przypadku niezbędne będzie przedłożenie zaświadczenia o planowanym terminie porodu, które jest wydawane przez lekarza. Równocześnie można wtedy ubiegać się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego.

O czym warto pamiętać, korzystając z zasiłku macierzyńskiego?

Jeżeli ktoś chce skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i zyskać jak najwięcej, to jest na to dobry sposób. Najkorzystniejszą opcją będzie połączenie urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim. Tym sposobem przez cały okres jego trwania mamie korzystającej z zasiłku będzie przypadać aż 80% podstawy wymiaru zasiłku. Warto także przypomnieć, jakie składki są potrącane z zasiłku macierzyńskiego – to 19,52% i 8% otrzymywanej kwoty. Pieniądze są przeznaczane na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Żeby móc skorzystać z tej opcji, należy:

 • przedłożyć odpowiednie dokumenty u pracodawcy w terminie do 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego;
 • wskazać w nich datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu rodzicielskiego. 

Dzięki temu można cieszyć się narodzinami dziecka przez dłuższy czas i jednocześnie otrzymywać wysoki zasiłek macierzyński.

Archiwum: listopad 2021
zasiłek macierzyński