Druk KP – wzór

Wielu przedsiębiorców w Polsce wciąż korzysta z tradycyjnych potwierdzeń wpłaty lub odbioru gotówki przez klienta.