Zaświadczenia

Zaświadczenie o niezaleganiu US

Zaświadczenie o niezaleganiu US w kwestiach podatkowych dotyczy głównie podatku dochodowego (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), a także akcyzy. Taki dokument przyda ci się kiedy np. starasz się o kredyt w banku. Sprawdź, jak go wypełnić!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu US możesz złożyć na trzy sposoby:

  • listownie;
  • osobiście w urzędzie;
  • elektronicznie.

O wydanie zaświadczenia o niezaleganiu US powinieneś wystąpić, kiedy starasz się o kredyty bankowe, ale także wtedy, gdy chcesz prześwietlić np. sytuację podatkową innego przedsiębiorstwa. W tym drugim przypadku musisz otrzymać jego zgodę, aby takie działanie było możliwe. Warto dodać, że US wydaje takie zaświadczenie na żądanie konkretnych instytucji np. banków, dzierżawców, kontrahentów firmy, małżonków, wspólników spółki. Sprawdź, jak uzupełnić wniosek, dzięki któremu będziesz mógł otrzymać dokument z urzędu skarbowego.

Zaświadczenie o niezaleganiu US – wzór. Treść sekcji A i B

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu US wymaga uzupełnienia formularza w określonych miejscach. W pierwszej kolejności musisz wybrać, czy chcesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, czy stwierdzający stan zaległości podatkowych

Zaświadczenie o niezaleganiu US zrzut ekranu 1

Następnie w kolumnie oznaczonej literą B musisz podać dane podatnika, czyli informacje o sobie. Najważniejsze informacje, które wymagają uzupełnienia, to NIP, PESEL, REGON oraz nazwisko i imię lub pełna nazwa podatnika. Te miejsca do wypełnienia znajdują się w komórkach oznaczonych numerami od 2 do 5.

Zaświadczenie o niezaleganiu US zrzut ekranu 2

Kolejne elementy do uzupełnienia przez wnioskodawcę w sekcji B.2 to adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorstwa. W komórkach o numerach od 6 do 16 musisz wpisać kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę z numerem domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę oraz numer telefonu.

Zaświadczenie o niezaleganiu US zrzut ekranu 3

Jak wypełnić sekcję C?

Następnym elementem do uzupełnienia we wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu US jest blok C, czyli docelowy wniosek. W tym przypadku musisz podać powód, dla którego ma zostać wydane rzeczone zaświadczenie oraz informację o liczbie potrzebnych egzemplarzy.

Zaświadczenie o niezaleganiu US zrzut ekranu 4

W dalszej części wniosku z kolumny C musisz też wybrać warianty odpowiedzi na temat informacji, jakie będą zamieszczone w wydanym zaświadczeniu o niezaleganiu US.

Zaświadczenie o niezaleganiu US zrzut ekranu 5

Sekcje D i E

Kolejne kolumny oznaczone literami D oraz E obejmują datę złożenia formularza zgłoszeniowego i podpis podatnika. W razie potrzeby możesz uzupełnić dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia. Jeśli nie skorzystasz z takiej możliwości – pozostaw tę kolumnę pustą.

Zaświadczenie o niezaleganiu US zrzut ekranu 6

Ostatnie sekcje wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu US

Ostatnie sekcje oznaczone są literami F, G, H oraz I. Tutaj określasz sposób odbioru dokumentu. Możesz odebrać zaświadczenie:

  • osobiście;
  • przez pełnomocnika;
  • na poczcie;
  • w serwisie internetowym ePUAP. 

Koniecznie podaj też kontakt do siebie w kolumnie G, a także umieść załączniki w postaci dowodu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Aby zostało wydane zaświadczenie o niezaleganiu US, musisz wypełnić stosowny dokument, ale wiesz już, że nie jest on skomplikowany. Z naszymi wskazówkami na pewno nie będziesz mieć problemu z jego poprawnym uzupełnieniem!

Zaświadczenie o niezaleganiu US zrzut ekranu 7

Zaświadczenie o niezaleganiu US – najważniejsze informacje

Samo złożenie uzupełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu US to nie wszystko. Licz się też z opłatą skarbową, której potwierdzenie uiszczenia należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie zrobisz tego od razu, masz trzy dni na dostarczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty. Urząd Skarbowy sprawdza wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu US i wymaga uzupełnienia brakujących informacji w ciągu 7 dni. 

Pamiętaj, że opłata skarbowa w tym przypadku wynosi 21 złotych za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia. Jeśli potrzebujesz zaświadczenia w sprawach takich, jak: alimenty, opieka nad dzieckiem, kuratela i ubezpieczenia społeczne – opłata skarbowa nie jest wymagana. Urząd Skarbowy po sprawdzeniu poprawności danych w formularzu przesyła zaświadczenie w ciągu 7 dni.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz