Działasz w Polsce jako przedsiębiorca i potrzebne ci zaświadczenie o niezaleganiu ZUS? Otrzymasz je bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na odpowiednio złożony wniosek. Dowiedz się, co zrobić, by zdobyć ten dokument.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS przydaje się w wielu sytuacjach. Możesz ubiegać się o wydanie takiego potwierdzenia na specjalny wniosek składany osobiście w urzędzie, listownie, a także przez portal internetowy. Pamiętaj, że wnioski o wydanie zaświadczeń z ZUS musisz autoryzować podpisem kwalifikowanym, jeśli wnioskujesz przez portal internetowy. Sprawy związane z wydaniem zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS załatwisz w dowolnie wybranym momencie, a za samo wydanie dokumentu nie zapłacisz ani złotówki. Sprawdź, co zawiera i jak wygląda takie zaświadczenie!

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS – ile trzeba czekać i jakie informacje zawiera?

Zastanawiasz się, ile potrwa wydanie dokumentu w postaci zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Jeśli poprawnie uzupełnisz wniosek i złożysz go przez internet lub w inny dowolnie wybrany sposób, uzyskasz dokument w terminie 7 dni od czasu wpłynięcia wniosku do ZUS. Jeśli sprawa nie budzi żadnych wątpliwości pracowników urzędu, masz szansę otrzymać dokument nawet natychmiastowo. W razie odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu ZUS masz pełne prawo do odwołania się od takiej decyzji. Musisz w tym celu udać się do sądu okręgowego. Pamiętaj! Zaświadczenie to jest potwierdzeniem o niezaleganiu ze składkami na dzień jego wydania, a nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być powodem odmowy wydania dokumentu.

Zaświadczenie to zawiera informacje o niezaleganiu za świadczenia na:

 • ubezpieczenia zdrowotne;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • Fundusz Pracy;
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Samo zaświadczenie możesz odebrać w urzędzie w formie papierowej lub poprosić o wydanie elektronicznego dokumentu – zrobisz to na etapie wnioskowania online. To tylko kilka prostych kroków:

 1. Wejdź na stronę biznes.gov.pl.
 2. Wybierz odpowiednią zakładkę (Sprawy przedsiębiorcy) oraz kliknij link dotyczący ubezpieczeń społecznych.
 3. Wybierz opcję Zaświadczenia o niezaleganiu ZUS.
 4. Zaloguj się do serwisu PUE ZUS.
 5. Uzupełnij formularz.
 6. Podpisz dokument podpisem elektronicznym.
 7. Poczekaj na wydanie dokumentu potwierdzającego niezaleganie ze składkami ZUS.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS – wzór

Jeśli rozliczasz składki i opłacasz je także za siebie jako przedsiębiorca, musisz wypełnić odpowiednio wniosek do urzędu, aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Wniosek wypełnij wielkimi literami, a pola wyboru zaznaczaj dużą literą X w czarnym lub niebieskim kolorze.

W pierwszej kolejności podaj informacje o wnioskodawcy:

 • NIP;
 • REGON;
 • PESEL;
 • seria i numer dokumentu tożsamości;
 • nazwa lub imię i nazwisko płatnika;
 • ulica;
 • numer domu;
 • numer lokalu; (jeśli występuje)
 • kod pocztowy;
 • miejscowość;
 • nazwa państwa;
 • numer telefonu.

W dolnej części formularza zaznacz też, ile kopii zaświadczenia potrzebujesz.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS zrzut ekranu 1

Ostatnim krokiem do poprawnego wypełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS jest wybór metody odbioru odpowiedzi od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz wybrać odbiór: 

 • w placówce;
 • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny;
 • elektronicznie na koncie PUE ZUS. 

Następnie wpisz datę złożenia wniosku oraz umieść obok swój czytelny podpis.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS zrzut ekranu 2

Tak uzupełniony wniosek na pewno pomyślnie przejdzie weryfikację przez urząd i w razie braku przeciwwskazań zaświadczenie o niezaleganiu ZUS zostanie wydane w wybrany przez płatnika składek sposób.

Archiwum: wrzesień 2022
Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS