Świadczenie rehabilitacyjne – komu przysługuje? Gdzie złożyć dokumenty?

Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak w latach poprzednich, przysługuje po zakończeniu zasiłku chorobowego.