Zasady BHP – bezpieczeństwo i higiena w pracy

Żeby pracodawca mógł prowadzić działalność, a zatrudnione osoby w jego firmie czuły się bezpiecznie, niezbędne jest wprowadzenie i przestrzeganie zasad BHP.