Chciałbyś rozwiązać umowę o pracę i zastanawiasz się, czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca? Jest to możliwe, jednak trzeba wypowiedzieć współpracę zgodnie z przepisami. Zapraszamy do lektury, abyś dowiedział się, jak to zrobić!

Przyczyny rozwiązywania umów o pracę są różne. Na taki krok mogą zdecydować się zarówno pracownicy, jak i zatrudniający ich pracodawcy. W przypadku umów o pracę należy trzymać się pewnych sztywno określonych przez ustawodawstwo reguł. Jedną z nich jest zachowanie odpowiedniego trybu składania wypowiedzenia.

Zastanawiasz się, czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca? Wiesz już, że da się to zrobić, ale warto mieć też świadomość, czy taka decyzja będzie korzystna. W poniższym artykule postaramy się rozstrzygnąć wątpliwości!

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron umowy. Oznacza to, że inicjatywa rozwiązania umowy może wypłynąć od pracodawcy lub ze strony pracownika. Dodatkowo nie ma konieczności, aby odbiorca wypowiedzenia je zaakceptował. Musi bowiem jedynie przyjąć do wiadomości otrzymaną informację.

Celem wypowiedzenia umowy o pracę jest zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie konkretnego okresu wypowiedzenia, który wynika z zapisów ustawodawstwa. Nie zawsze występuje konieczność, aby podawać przyczynę składanego wypowiedzenia.

Pracownik czy pracodawca – kto może rozwiązać umowę?

Instytucja wypowiedzenia umowy o pracę została unormowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z jego zapisami, rezygnacji może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Wypowiedzieć można każdy rodzaj umowy o pracę:

 • na czas nieokreślony;
 • na czas określony;
 • na okres próbny.

Rozwiązanie stosunku pracy a długość okresu wypowiedzenia umowy

Jedynie w nielicznych sytuacjach możliwe jest natychmiastowe opuszczenie miejsca pracy przez pracownika. W każdym innym wypadku zachodzi konieczność, aby po złożeniu wypowiedzenia ten pracował na zajmowanym stanowisku przez czas trwania okresu wypowiedzenia. Ten jest różny i uzależniony od czasu trwania dotychczasowej umowy lub okresu, na jaki została ona zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny

Wiesz już, czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca. Większe znaczenie, jeśli chodzi o czas, mają okresy wypowiedzenia. Przy umowach o pracę zawieranych na okres próbny ustawodawca uzależnił długość okresu wypowiedzenia od czasu, na jaki została zawarta umowa:

 • jeśli umowa została zawarta na mniej niż 2 tygodnie, to okres wypowiedzenia trwa 3 dni robocze;
 • jeśli umowa została zawarta na co najmniej 2 tygodnie, to okres wypowiedzenia trwa 1 tydzień;
 • jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące, to okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie.

Okresy wypowiedzenia umowy w przypadku umów zawieranych na okres próbny zostały uregulowane przez artykuł 34 Kodeksu pracy.

Umowa o pracę na czas określony oraz nieokreślony

Długość okresów wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony i nieokreślony została uzależniona od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Kształtują się one następująco:

 • jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie;
 • jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc;
 • jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata, to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Unormowania prawne w tym zakresie można znaleźć w paragrafie 1 artykułu 36 Kodeksu pracy.

Kodeks pracy – kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Bardzo ważna jest informacja, kiedy kończy się okres wypowiedzenia, ponieważ właśnie w tym terminie nastąpi rozwiązanie stosunku pracy, czyli faktyczne pożegnanie z pracodawcą lub pracownikiem.

Warto wiedzieć, że, jeśli okres wypowiedzenia trwa tydzień, miesiąc lub jego wielokrotność, to kończy się on zawsze odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Okres wypowiedzenia musi trwać dokładnie tyle, ile przewiduje ustawodawstwo.

Z tego względu rozpoczęcie okresu wypowiedzenia w przypadku, kiedy ten liczony jest w tygodniach, następuje zawsze w pierwszym dniu tygodnia następującego po tygodniu, kiedy strona odbierająca wypowiedzenie skutecznie je odebrała. Jeśli np. wypowiedzenie zostanie dostarczone we wtorek, a okres wypowiedzenia trwa tydzień, to odliczanie rozpocznie się dopiero w niedzielę i zakończy w sobotę tygodnia przyszłego.

Kiedy kończy się dłuższy okres wypowiedzenia?

Jeśli natomiast okres wypowiedzenia trwa miesiąc lub jego wielokrotność, to odliczanie rozpoczyna się na początku miesiąca następującego po miesiącu skutecznego dostarczenia dokumentu do odbiorcy. Nie masz już wątpliwości, czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca, więc rozważmy taki przypadek. Kiedy złożysz wypowiedzenie 15 maja, to okres wypowiedzenia zakończy się ostatniego dnia czerwca, jeśli oczywiście ten miał trwać miesiąc.

Z uwagi na fakt sposobu wyliczania końców okresu wypowiedzenia stosuje się zasadę składania wypowiedzeń tak, aby okres był możliwie najkrótszy, czyli pod koniec miesiąca lub tygodnia. Nie jest to jednak regułą, dlatego swoje wypowiedzenie możesz złożyć w dowolnie wybranym momencie.

Kiedy zaczyna się okres wypowiedzenia?

Informacja o rozpoczęciu okresu wypowiedzenia również jest niezmiernie istotna. Dzieje się tak chociażby dlatego, że dzień rozpoczęcia okresu wypowiedzenia jest jednocześnie czasem, kiedy pracodawca wraz z pracownikiem zyskują dodatkowe uprawnienia i obowiązki.

Opierając się na aktualnym stanowisku Sądu Najwyższego w zakresie rozpoczynania się okresów wypowiedzenia, można stwierdzić, że okres wypowiedzenia należy liczyć od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę do dnia upływu okresu wypowiedzenia.

Oznacza to, że są sytuacje, kiedy zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mogli korzystać z przysługujących im praw i obowiązków przez niemal dwukrotność ustawowo określonych okresów wypowiedzenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce choćby wówczas, gdy przy miesięcznym okresie wypowiedzenia strona umowy postanowi złożyć dokument na początku miesiąca.

Jak liczyć rozpoczęcie okresu wypowiedzenia?

Ciągle zastanawiasz się, jak liczyć rozpoczęcie okresu wypowiedzenia? Mamy małą podpowiedź:

 • jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w dniach, to rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia;
 • jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, to rozpoczyna bieg w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia;
 • jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach, to rozpoczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

To czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca, jest już jasne. Co jeszcze może budzić wątpliwości? Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownikom bardzo zależy na jak najszybszym rozstaniu się z dotychczasowym pracodawcą. Najczęściej mają miejsce, kiedy czeka na nich już nowe miejsce zatrudnienia.

Paragraf 6 artykułu 36 kodeksu pracy przewiduje możliwość ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. W tym przypadku niezbędna jest zgoda obydwu stron umowy. Dodatkową możliwością jest zawarcie wypowiedzenia w formie rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Zakończenie umowy – wzajemny szacunek to podstawa!

Pamiętaj, świat jest mały, a w większości branż pracownicy i pracodawcy doskonale się ze sobą znają. Szkoda zatem pozostawić po sobie niemiłe ostatnie wrażenie, szczególnie że od swojego pracodawcy będziesz potrzebował uzyskać referencje oraz świadectwo pracy. Polecamy zatem, abyś w okresie wypowiedzenia wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością. Rozstanie w przyjaznej atmosferze jedynie umocni twój wizerunek.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie, czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca, jest twierdząca. Zrezygnować z pracy można w dowolnym momencie. Nie należy jednak zapominać o długości okresów wypowiedzenia oraz terminów, od których się je liczy.

Archiwum: wrzesień 2022
czy można złożyć wypowiedzenie w środku miesiąca