Czym jest upadłość konsumencka ogłaszana przez sąd? Czy każdy dłużnik może z niej skorzystać?

Osoby nieradzące sobie ze spłatą swoich zobowiązań mogą zdecydować się na upadłość.