Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak działa system prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to ogólnodostępny rejestr zawierający informacje na temat dłużników alimentacyjnych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.