Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jest zarówno czynnością prawną, jak i dopuszczającym do niej dokumentem.