W marcu 2022 roku w życie wszedł zapis umożliwiający uzyskanie dotacji do nadajników cyfrowych. Sprawdzamy, jakie są jej zasady i jak uzyskać dofinansowanie do telewizora. Czytaj nasz tekst!

Nowy zapis to nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Przewiduje ona między innymi rozróżnienie kwot dotacji do zakupu odbiornika cyfrowego. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie wsparcia do zakupu telewizora bądź dekodera. Jaka jest jego wysokość? Przekonaj się, ile wynosi dofinansowanie do telewizora, a ile można otrzymać, jeśli kupujesz dekoder!

Kto może otrzymać dofinansowanie do telewizora lub dekodera?

W ramach programu dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie osoby, których trudna sytuacja materialna nie pozwala na zakup odbiornika cyfrowego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 100 złotych do dekodera telewizyjnego oraz 250 złotych do zakupu nowego telewizora. Według danych zostało złożonych już ponad 500 tysięcy wniosków.

Dlaczego dofinansowane są zakupy nowych odbiorników?

Dofinansowanie do telewizora możliwe jest w związku ze zmianami w sposobie nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T/MPEG-4 zmieniany jest na system DVB-T2/HEVC. Wynika to z potrzeby uwolnienia częstotliwości w zakresie 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Zmiana sposobu nadawania określona jest jako rewolucja cyfrowa. W praktyce oznacza to, że użytkownicy uzyskują lepszą jakość obrazu i dźwięku. Aby móc odbierać nowy system nadawania, potrzebne są telewizory o nowym standardzie bądź tunery/dekodery, które mogą przekazywać nowe częstotliwości starszym telewizorom. Konieczność wymiany urządzeń oraz możliwość uzyskania dotacji związane są z Ustawą z dnia 24 lutego 2022 roku o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Zobacz także  Termomodernizacja – dofinansowanie w ramach programów rządowych [cnt-year]

Kiedy odbywają się przełączenia standardów odbioru?

Daty przełączeń standardów odbioru telewizji naziemnej rozplanowane są na cztery etapy podzielone według województw. Proces rozpoczął się w marcu wraz z województwem dolnośląskim i lubuskim, ostatnie przełączenia nastąpiły z kolei 27 czerwca 2022 roku.

Jak sprawdzić, czy twój telewizor obsługuje nowe standardy? 

Jeśli niedawno kupiłeś nowy telewizor, bardzo możliwe, że twój sprzęt bezproblemowo obsługuje nowe standardy, bądź wymaga wyłącznie zakupu nowego tunera lub przestrojenia anteny. Nie będzie ci wtedy potrzebne dofinansowanie do telewizora. Informację sprawdzisz w instrukcji obsługi sprzętu jeśli twój odbiornik jest dostosowany do odbioru standardu DVB-T2/HEVC, prawdopodobnie wystarczy ponowne wyszukanie programów naziemnej telewizji cyfrowej. Wymiana nie jest też konieczna, jeśli korzystasz z odbioru telewizji za pośrednictwem płatnej platformy kablowej, satelitarnej bądź IPTV.

Jakie wymogi powinien spełniać nowy odbiornik?

Przy zakupie sprzętu zwróć uwagę, aby twój telewizor:

 • był przystosowany do odbioru telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2;
 • odbierał obraz kodowany w standardzie HEVC (H.265/MPEG-H);
 • odbierał fonię kodowaną w standardzie MPEG-2 Audio Warstwa 2 oraz Dolby E-AC-3;
 • obsługiwał (w przypadku podłączenia do internetu) standard HbbTV w wersji wyższej bądź równej 2.0.1.

Powyższe cechy będą wyszczególnione w specyfikacji technicznej. Odpowiedni odbiornik pomoże ci również dobrać pracownik sklepu biorącego udział w programie.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dopłatę?

Aby uzyskać dofinansowanie do telewizora, należy spełniać poniższe warunki:

 • pełnoletność;
 • zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały bądź czasowy (powyżej 30 dni);
 • trudna sytuacja materialna wiążąca się z brakiem środków na zakup nowego odbiornika cyfrowego.

Na jedno gospodarstwo domowe może być przyznana tylko jedna dotacja. Zanim złożysz wniosek, upewnij się więc, że nie zrobiła tego już inna osoba zameldowana w tym samym gospodarstwie domowym.

Zobacz także  Program Czyste Powietrze – dofinansowanie. Jak uzyskać dotację?

Gdzie można wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście bądź przez pełnomocnika za pośrednictwem:

 • formularza online na dedykowanej platformie gov.pl;
 • poczty polskiej (tradycyjna forma papierowa).

Po złożeniu wniosku generowany jest specjalny kod, który uzyskamy w wiadomości e-mail bądź w postaci wydruku od pracownika poczty polskiej. Kod umożliwia realizację świadczenia w sklepach internetowych bądź stacjonarnych uczestniczących w programie dofinansowania. Obecnie jest to ponad 3500 punktów sprzedaży w Polsce, których pełna lista jest dostępna na stronie dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka.

Jakie dane są potrzebne do złożenia wniosku?

Aby złożyć wniosek, potrzebne będą poniższe dane:

 • numer PESEL;
 • adres gospodarstwa domowego;
 • twoje imię i nazwisko;
 • numer telefonu komórkowego, na który otrzymasz SMS potwierdzający płatność w sklepie.

Przy składaniu wniosku za pomocą formularza online konieczny jest również profil zaufany bądź podpis kwalifikowany, e-dowód oraz adres e-mail, na który uzyskasz kod. Przy składaniu wniosku konieczne jest również oświadczenie, że bez dodatkowego wsparcia nie jesteś w stanie samodzielnie zakupić bądź dostosować sprzętu odbiorczego do nowych standardów.

Gdzie można zrealizować kod?

Realizacja kodu obniżającego koszt zakupu dekodera bądź telewizora możliwa jest w ponad 3500 punktach sprzedaży. Pełna lista sklepów biorących udział w programie dostępna jest na stronie programu.

Do kiedy można uzyskać dofinansowanie?

Otrzymać kod umożliwiający dofinansowanie do telewizora można do końca roku, czyli do 31 grudnia 2022.

O czym jeszcze warto pamiętać, wnioskując o dopłatę?

Warto pamiętać, że przyznane dofinansowanie do telewizora nie może być wymienione na pieniądze, a zakup odbiornika za kwotę niższą niż kwota dopłaty nie uprawnia do zwrotu bądź innej formy uzyskania świadczenia. Odbiorca świadczenia ma również obowiązek uregulowania reszty ceny sprzętu we własnym zakresie. Choć ustawa nie limituje rodzajów dekoderów bądź telewizorów, na które można uzyskać świadczenie (pod warunkiem że umożliwiają one poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w standardzie DVB-T2/HEVC), program zachowuje sobie prawo do kontroli nadużyć — czyli przykładowo, zakupu wyjątkowo drogiego sprzętu.

Zobacz także  Program „Moje Ciepło” [cnt-year] – jakie są warunki i kto może ubiegać się o tę formę dofinansowania?

Komplet informacji na temat programu można znaleźć na odpowiednich stronach rządowych „Nowa telewizja cyfrowa (DVB-T2)”.

Dofinansowanie do telewizora