W dobie postępującej inflacji i galopujących cen polski rząd zdecydował się na obniżenie podatku VAT i akcyzy. Tarcza antyinflacyjna pierwotnie miała obowiązywać do końca maja 2022. Pozostanie jednak w mocy minimum 2 miesiące dłużej. Czytaj o jej założeniach!

Wzrost cen produktów spożywczych pierwszej potrzeby czy droższe surowce energetyczne, w tym m.in.: paliwo i gaz, to negatywne skutki postępującej inflacji. Każdego miesiąca w portfelu przeciętnej polskiej rodziny pozostaje mniej pieniędzy, przy zachowaniu tego samego stylu życia i skali wydatków. Odpowiedzią na te problemy Polaków mają być rozwiązania tarczy antyinflacyjnej, którą przed kilkoma miesiącami wprowadził polski rząd. Główne założenia wprowadzonych w tym roku zmian to przede wszystkim obniżka podatku VAT i stawek akcyzy, które zasilały budżet państwa. Docelowo projekt miał obowiązywać od 1 lutego do 31 maja 2022. Czy są perspektywy, by wprowadzone na jego mocy zmiany przetrwały dłużej? Sprawdź już teraz!

Główne założenia projektu tarczy antyinflacyjnej 2022

Podstawowe założenia projektu rządowego mają zapobiegać drastycznym wzrostom cen surowców oraz cen na stacjach benzynowych. Jednocześnie projekt ma łagodzić skutki wysokiej inflacji, na której traci każde gospodarstwo domowe w Polsce. Wśród podstawowych zapisów ustawy zatwierdzonej na początku 2022 roku znajdują się m.in.:

 • czasowa obniżka VAT na energię elektryczną, paliwa, ogrzewanie (tzw. ciepło systemowe), autogaz;
 • obniżenie stawek akcyzy na paliwa, w tym m.in.: olej napędowy i benzynę silnikową;
 • zniesiony VAT na żywność, nawozy, gaz ziemny i środki wykorzystywane w produkcji rolnej;
 • wdrożenie dodatku osłonowego.

Prace nad przygotowaniem rozwiązania systemowego wspierającego polskich obywateli trwały w rządzie od stycznia 2022 i zostały wprowadzone już od początku lutego. Niższe ceny paliw mają niwelować zaburzone łańcuchy dostaw oraz przekładać się na wolniej rosnące ceny towarów i usług w Polsce.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona do końca lipca 2022 r.

Zgodnie z zapowiedziami rzecznika rządu Piotra Mullera i premiera Mateusza Morawieckiego działanie tarczy antyinflacyjnej będzie kontynuowane do 31 lipca 2022, co potwierdzono na rządowym portalu gov.pl. Stosowną ustawę w tym zakresie podpisał prezydent Andrzej Duda. Wiele wskazuje na to, że rząd przedłuży zapisy tarczy również na najbliższe miesiące. Informacje o tym powinny pojawiać się w mediach oraz w oficjalnych komunikatach rządowych.

Które zapisy zostały zachowane?

W ramach kontynuacji założeń antyinflacyjnej tarczy rządowej podtrzymano decyzję o kontynuacji w aspekcie:

 • obniżonych stawek podatku i akcyzy na niektóre paliwa silnikowe i energię elektryczną;
 • zwolnienia z podatku akcyzowego energii używanej przez indywidualnych użytkowników w domach;
 • braku podatku na żywność, nawozy i środki produkcji rolniczej.

To gwarancja rządowa, że koszty wybranych towarów będą niższe. Mimo tego Polacy dostrzegają drastycznie postępujący wzrost cen podstawowych produktów. Dużą obawą jest to, jak zachowa się rynek po przywróceniu standardowych stawek podatku od towarów i usług oraz akcyzy, a także – jak w konsekwencji tego wzrosną koszty życia.

Czym jest dodatek osłonowy?

Jednym z podstawowych elementów antyinflacyjnej tarczy rządowej jest tzw. dodatek osłonowy. Jego wprowadzenie jest odpowiedzią na postępującą drożyznę i wzrost kosztów życia. Wsparciem w ramach tego dodatku ma zostać objętych nawet 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Świadczenie to zaplanowano z myślą o rodzinach, w których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto (jednoosobowe gospodarstwo) lub 1500 zł netto na osobę w przypadku więcej niż jednego domownika. Wnioski o wypłatę dodatku można złożyć maksymalnie do 31 października 2022 roku, a wypłata zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 roku przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania rodziny.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego jest różna i kształtuje się następująco:

 • jednoosobowa rodzina – 400 lub 500 zł;
 • 2–3 osoby – 600 lub 750 zł;
 • 4–5 osób – 850 lub 1062,50 zł;
 • 6 osób i więcej – 1150 lub 1437,50 zł.

Kwota uzależniona jest m.in. od źródła ogrzewania. Warto zwrócić uwagę, że wypłaty będą realizowane przez gminy również w przypadku osób, które przekroczyły kryteria dochodowe. Wówczas stosuje się zasadę złotówka za złotówkę”, a minimalna wypłata dodatku wyniesie 20 złotych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie warto skontaktować się z przedstawicielem gminy.

Wpływ tarczy na inflację

Warto zwrócić uwagę na bezpośredni wpływ kontynuacji i utrzymania antyinflacyjnej tarczy na obecną sytuację rynkową. Zgodnie z prognozami oraz badaniami Narodowego Banku Polskiego utrzymanie projektu przekłada się na utrzymanie lub nieznaczny wzrost inflacji. Ta średnioroczna może wynieść już nawet powyżej 9%, co jest niepokojącym wskaźnikiem. Czy można jednak uznać, że tarcza antyinflacyjna to jeden z mechanizmów, który łagodzi skutki odczuwane przez obywateli Polski? Czasowa redukcja cen pozwala im na dostosowanie się do zmieniających się warunków codziennego życia i jego kosztów, co dla wielu osób oznacza przedefiniowanie priorytetów wydatkowych i inwestycyjnych. Wydaje się, że w obecnej sytuacji trudno o jedno skuteczne rozwiązanie w zakresie walki z rosnącą drożyzną i wysokimi cenami.

Antyinflacyjna tarcza rządowa to jedno z rozwiązań, które w założeniu ma coraz większe w br. wzrosty cen. Choć miała obowiązywać do końca maja, tarcza antyinflacyjna została jednak utrzymana. Odpowiedź na pytanie, czy będzie funkcjonować jeszcze dłużej niż do końca lipca 2022, na pewno podamy na naszej stronie!

Archiwum: lipiec 2022
tarcza antyinflacyjna