Inflacja 2023 – prognozy zakładają, że szczytem inflacji będzie styczeń i luty 2023, a jej systematyczny spadek rozpocznie się pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Sprawdź, czy nowy rok przyniesie kolejne podwyżki stóp procentowych i jakiej inflacji można spodziewać się w 2023 roku.

Inflacja 2023 – prognozy na przyszły rok to zapowiedź inflacji, której średnioroczny poziom wyniesie 14,5 proc. rok do roku. Z kolei w 2024 r. ma to być już 7,5 proc. I chociaż analitycy wskazują, że podwyżki stóp procentowych NBP powoli dobiegają końca, Rada Polityki Pieniężnej nie zamierza ogłaszać zakończenia cyklu podwyżek. Reakcje RPP mają być odpowiedzią na to, jaki wpływ będą miały na polską gospodarkę zmiany cen gazu, cen energii i żywności czy wpływ rządowych tarcz.

Inflacja w 2023 – prognozy PKB: wzrost czy spadek?

Najnowsza edycja raportu „Economic Outlook” to prognozy OECD wskazujące, że PKB w Polsce wzrośnie o 0,9 proc. (PKB w 2024 r. – 2,4 proc.). Inflacja z kolei ma wynieść 10,8 proc. Analitycy z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewidują nie tylko wysoką inflację, ale również rosnące stopy bezrobocia oraz dalsze podwyżki stóp procentowych.

Tak jak wibor prognozy 2023, inflacja w 2023 roku początkowo nabierze tempa, aby już pod koniec pierwszej połowy roku zacząć się stabilizować. Szczyt inflacyjny przewidywany jest na styczeń-luty, trend spadkowy ma pojawić się wraz z końcem pierwszego kwartału nowego roku.

Inflacja a tarcza antyinflacyjna

Wzrost cen w niemal każdym sektorze gospodarki doprowadził do wdrażania rozwiązań, które z założenia miały hamować negatywny wpływ inflacji na gospodarstwa domowe. Tarcza antyinflacyjna obniżyła podatek między innymi na żywność, gaz ziemny czy energię elektryczną. Jednak eksperci byli zgodni co do tego, że późniejsze zlikwidowanie tarczy negatywnie wpłynie na okresowe prognozy inflacji.

Premier Mateusz Morawiecki już w połowie listopada zapowiedział, że 2023 r. przyniesie częściowe zniesienie tarczy antyinflacyjnej. Taki ruch ze strony rządu, jak podał NBP (Narodowy Bank Polski), doprowadzi do podniesienia średniorocznej inflacji o ok. 1,9 punktu procentowego. Wysoka inflacja to z kolei dobra wiadomość dla rynku kryptowalut, na co wskazują ethereum prognozy 2023.

Inflacja 2023 – prognozy, gospodarka, bezrobocie, dynamika wzrostu PKB

Najnowsze prognozy przewidują, że druga połowa przyszłego roku przyniesie dla inflacji trend spadkowy. W pierwszym kwartale 2023 inflacja zacznie rosnąć, ale jej nagły spadek będzie można zauważyć już w drugim kwartale. W ostatnich miesiącach 2023 roku inflacja w Polsce wyniesie ok. 8 proc.

Centralna projekcja inflacji wskazuje, że spodziewany wzrost cen żywności wyniesie:

  • w 2022 r. – 15,3 proc.;
  • w 2023 r. – 13,6 proc.;
  • w 2024 r. – 4,4 proc.;
  • w 2025 r. – 1,9 proc.

Powrót do przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu NBP prognozowany jest na 2025 rok. To wtedy ma nastąpić wyraźny krajowy wzrost gospodarczy, a większa aktywność gospodarcza pozwoli utrzymać koniunkturę na odpowiednim poziomie.

Archiwum: grudzień 2022
inflacja 2023 prognozy