Średnie przedsiębiorstwo – sprawdź, jakie kryteria musi spełniać Twoja firma, aby zakwalifikowała się do sektora MŚP!

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce.