Produkt krajowy brutto, czyli miara dobrobytu w kraju

Makroekonomia to nauka, która pozwala opisać zjawiska gospodarcze zachodzące w systemie gospodarczym danego kraju.