Fundusze venture capital są szansą na powodzenie w biznesie dla młodych i innowacyjnych przedsiębiorców. Dzięki nim pozyskują oni kapitał na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Sprawdź, czym są inwestycje venture capital i czy to opcja odpowiednia dla ciebie!

Fundusze i inwestycje venture capital łączą cele i korzyści obydwu stron transakcji – przedsiębiorcy poszukującego środków finansowych oraz inwestora, który udziela finansowania. Dzięki VC młoda firma ma szansę na zaistnienie na rynku oraz rozwój, a inwestor – na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. W poniższym artykule podpowiadamy, czym dokładnie są fundusze wysokiego ryzyka, w jaki sposób funkcjonują oraz z jakimi korzyściami i zagrożeniami się wiążą.

Venture capital – co to jest?

Mianem venture capital określa się inwestycje kapitałowe, których dokonuje się poza giełdą papierów wartościowych. Wykonują je wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne w imieniu swoich inwestorów. Venture fund to kapitalizowanie przedsiębiorstw unikalnych i innowacyjnych, znajdujących się we wczesnych fazach rozwojowych oraz na etapie ekspansji rynkowej.

Inwestycji dokonuje się na średni oraz długi termin (2-5 lat). Kapitał lokowany jest w przedsiębiorstwach niepublicznych, cechujących się dużym potencjałem wzrostu. Fundusze przeznacza się głównie na finansowanie:

 • nowych produktów;
 • innowacyjnych technologii;
 • ekspansji na nowe rynki zbytu;
 • produkcji, aby możliwe było zwiększenie ich mocy;
 • rozbudowy kanałów dystrybucyjnych;
 • zwiększenie mocy produkcyjnych.

Fundusze venture capital – definicja, funkcjonowanie, formy

Venture capital są funduszami inwestycyjnymi gromadzącymi środki od inwestorów i lokującymi je w młodych i innowacyjnych przedsiębiorstwach. W przedsięwzięciu swój udział mają zarówno inwestorzy indywidualni, jak i korporacje i instytucje. Strategia inwestycyjna funduszu zakłada wkład finansowy w wiele podmiotów, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko wiążące się z ewentualnym niepowodzeniem któregoś z doinwestowanych przedsięwzięć.

Zobacz także  Czym są akcje uprzywilejowane?

Fundusze venture capital zapewniają przedsiębiorcom nie tylko kapitał niezbędny do rozwoju i bieżącego działania. Są również źródłem dodatkowego wsparcia w postaci:

 • fachowej pomocy ze strony doświadczonych inwestorów;
 • dostępu do wiedzy;
 • dostępu do sieci kontaktów, jakimi dysponują inwestorzy.

Venture capital – postawa inwestorów

Inwestorzy venture capital nie zachowują postawy pasywnej, ale czynnie angażują się w przedsięwzięcie, które finansują. Wspierają przedsiębiorców i na bieżąco monitorują procesy zachodzące w spółce. W razie potrzeby służą swoją wiedzą i doświadczeniem biznesowym.

Venture capital – formy

Polskie fundusze venture capital funkcjonują najczęściej w postaci jednej z poniższych form:

 • FIZ (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte);
 • holding, a więc tworzenie spółek córek w postaci spółek: z o.o., akcyjnych lub komandytowych;
 • Limited Partners;
 • General Partners.

Fundusze wysokiego ryzyka – cechy

Wśród cech charakteryzujących fundusze w typie venture capital można by wymienić przede wszystkim:

 • inwestowanie w firmy znajdujące się w pierwszych etapach rozwoju;
 • wartość finansowania nie jest niższa niż 1 milion złotych;
 • formalne zorganizowanie funduszu;
 • profesjonalizm;
 • kapitałowy charakter.

Capital venture – dla kogo?

Fundusze wysokiego ryzyka inwestują najczęściej w małe i średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się we wczesnych etapach rozwoju, lub pomysły na przyszłe biznesy. Inwestorzy doceniają innowacyjne koncepcje usług i produktów. Ich zdaniem nowatorstwo oraz unikatowość to cechy stanowiące klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Fundusze sprawdzają, czy przedsiębiorstwo zyskuje zespół doświadczonej i wykwalifikowanej kadry zarządczej. Plusem jest prezentowanie modelu zweryfikowanego oraz działanie na rynku cechującym się charakterem wzrostowym.

W gronie branż znajdujących się w centrum zainteresowania polskich funduszy venture capital figurują:

 • IT;
 • ICT;
 • gaming;
 • FinTech;
 • telemedycyna;
 • biotechnologia;
 • technologia medyczna;
 • odnawialne źródła energii;
 • ochrona środowiska;
 • mobile;
 • eCommerce;
 • media i rozrywka;
 • Internet of things;
 • specjalistyczne usługi B2B.

Venture capital – silne strony

Capital venture to forma finansowania bardzo pożądana przez młodych i innowacyjnych przedsiębiorców. Jej pozyskanie wiąże się z szeregiem zalet, takich jak:

 • uzyskanie kapitału bez konieczności dostarczania dodatkowych zabezpieczeń;
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia inwestorów;
 • zwiększenie grona potencjalnych kluczowych kontrahentów;
 • uzyskanie dostępu do wielu kontaktów biznesowych;
 • posiadanie w akcjonariacie poważnych inwestorów kształtuje pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów, kontrahentów, partnerów oraz kolejnych inwestorów;
 • brak zobowiązań finansowych – wniesiony kapitał zwiększa wartość firmy;
 • partycypowanie w ryzyku inwestycyjnym;
 • renomowany fundusz venture capital w akcjonariacie zwiększa wiarygodność nowego przedsiębiorstwa.
Zobacz także  Papiery wartościowe – definicja, cechy, rodzaje

Capital venture – wady

Przedsiębiorstwo, które korzysta z finansowania venture capital, musi się liczyć z faktem negatywnych konsekwencji takiej decyzji. Przede wszystkim, inwestor wykupuje część udziałów spółki, co jest jednoznaczne z utratą autonomii w działaniu. Osiągany zysk będzie podlegał podziałowi pomiędzy wszystkich współwłaścicieli. Podzielona zostanie też władza w przedsiębiorstwie. Może się okazać, że będzie trzeba liczyć się ze zdaniem partnera biznesowego, które będzie odmienne od wizji pomysłodawców przedsięwzięcia.

Fundusze wysokiego ryzyka – jak wyjść z inwestycji?

Rozwiązanie funduszu venture capital jest jednoznaczne ze sprzedażą niektórych udziałów lub zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wśród polskich inwestorów dominują następujące formy wyjścia z inwestycji VC:

 • sprzedaż udziałów kolejnemu inwestorowi;
 • wykup udziałów od inwestora przez doinwestowywaną dotychczas spółkę;
 • sprzedaż całej firmy inwestorowi branżowemu;
 • wejście spółki na giełdę papierów wartościowych;
 • wykup udziałów w spółce przez niektórych dotychczasowych udziałowców.
venture capital