Rynek finansowy – możliwości rynku, jego segmenty oraz funkcje

Rynek finansowy to miejsce, w którym zawierane są transakcje instrumentów finansowych.