Prawo pracyPorady

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór i jego zastosowanie w praktyce

5 minut(y) czytania

Zawarcie, jak i wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, to szczególny moment wiążący instytucję pracodawcy i pracownika. O ile w przypadku pierwszej fazy związanej z tą umową sprawa wydaje się oczywista, tak wobec rozwiązania mogą pojawiać się pewne obawy. Co warto wiedzieć o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron?Jak wygląda wzór wypowiedzenia za porozumieniem stron i co powinno się w nim znaleźć?

Czym jest umowa o pracę?

Według podstawowej definicji jest to umowa zawierana pomiędzy osobą zatrudniającą a zatrudnianą, wedle której podpisujący umowę zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy. Zawiera informację o zwierzchnictwie pracodawcy oraz określa miejsce i czas przeznaczony na pracę, wyznaczony przez instancję wyższą.  W umowie tej również pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika i do wypłacania mu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Według Prawa Pracy umowa zawierana jest na piśmie i zawiera podstawowe elementy, takie jak:

 • strony umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • wskazanie rodzaju umowy;
 • warunki pracy i wysokość wynagrodzenia.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – wzór a prawo

Według artykułu 30. Kodeksu Pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana:

 • na mocy porozumienia stron;
 • jako wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron —  wzorem dokumentu przez oświadczenie jednej ze stron z okresem wypowiedzenia;
 • wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia — przez oświadczenie jednej strony, wówczas może też wystąpić wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia;
 • po upływie czasu, na który została zawarta.
Zobacz także:  Outsourcing – czy warto zlecać działania na zewnątrz?

Według paragrafu drugiego, umowa na umowa na okres próbny zostaje rozwiązana po upływie tego okresu, a przed jego upłynięciem może zostać rozwiązana jedynie za wypowiedzeniem. Dalej – okres wypowiedzenia, jeżeli umowę zawarto na tydzień lub miesiąc kończy się kolejno w sobotę danego tygodnia i w ostatni dzień miesiąca, w którym obowiązuje umowa.

Każda ze stron ubiegająca się o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, wzór takiego dokumentu musi dostarczyć na piśmie. Według paragrafu czwartego wyżej wspomnianego artykułu, w przypadku porozumienia stron, wzór wypowiedzenia powinien mieć zapis odnoszący się do przyczyny i powodu takiego rozwiązania umowy. W piątym paragrafie artykuł traktuje o tym, że pracodawca w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy powinien zamieścić pouczenie dla pracownika, że ten może w tej sprawie odwołać się do sądu.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron? 

Warto wiedzieć, że każdy stosunek pracy można zakończyć za porozumieniem stron. Taka zgoda powinna dotyczyć terminu, w którym nastąpi rozwiązanie. Powinna zawierać to, w którym dniu umowa przestaje obowiązywać oraz od którego dnia pracownik przestaje mieć w obowiązku świadczenie pracy dla pracodawcy. Czy jedna ze stron może stanowić o takim rozwiązaniu umowy? Otóż rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, jak sama nazwa mówi, świadczy o tym, że wynika ona z obopólnej zgody zarówno pracodawcy, jak i pracownika.  Warto wiedzieć również, że treść wynikająca z pisemnego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron nie wymaga uzasadnienia.

Zawartość i układ wzoru rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest różna od innych dokumentów tego typu. Jego wizualna warstwa jest podobna do standardowego wzoru pism o charakterze urzędowym. 

 1. W prawym górnym rogu powinno znaleźć się miejsce na wpisanie daty i miejscowości. 
 2. Nieco niżej, po lewej stronie umieszcza się imię i nazwisko pracownika, a także jego adres zamieszkania. 
 3. Pod tymi danymi, na środku powinna znajdować się nazwa dokumentu, czyli – „Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”, a pod nim notka zawierająca prośbę o rozwiązanie stosunku pracy z propozycją dnia jego zakończenia. 
 4. Na samym końcu po prawej stronie pod standardowym zwrotem grzecznościowym powinno pojawić się miejsce na podpis pracownika wraz z datą.
Zobacz także:  Jaki hosting wybrać dla Twojej strony?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór z perspektywy pracownika 

Jeżeli pracownik zdecyduje się wystąpić o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, nie musi zaprzątać sobie głowy zbędnymi tonami biurokracji, która często potrafi przytłoczyć. Rozwiązujący umowę może sam, własnoręcznie sporządzić tego typu dokument, używając wzoru wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, a kluczowe jest w tym wypadku wyszczególnienie odpowiednich dat dotyczących jej wygaśnięcia. W takim piśmie należy zwracać się w pierwszej osobie do pracodawcy, z prośbą o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.  Należy również pamiętać o zachowaniu miejsca na podpis osoby decyzyjnej na wzorze rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Oczywiście, można również wykorzystać proste wzory dostępne w Internecie, które mogą okazać się przydatne w kwestii tego, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę przez pracownika 

Rozwiązanie umowy z inicjatywy pracownika jest zgoła inne od zakończenia stosunku pracy z perspektywy pracodawcy. Podobnie, jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny takiej decyzji. Rzecz jasna pracownik ubiegający się o ustanie stosunku pracy może w dokumencie umieścić powód, który zmotywował go do rozwiązania umowy, jednak wówczas nikt nie może osądzać i podawać w wątpliwość zasadności tej motywacji. Porozumienie stron jest korzystne zarówno dla pracownika, ale także dla pracodawcy. Nie wpływa bowiem na zakończenie stosunku pracy w atmosferze doszukiwania się szczególnej winy którejś ze stron.

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem a forma

Oświadczenie dotyczące wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, wzorem innych tego typu zaświadczeń, należy stworzyć w formie pisemnej. Warto wykorzystać wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron. Forma ta jednak nie jest rozpatrywana pod kątem nieważności lub jej stanowienia w celach dowodowych. W przypadku niemożności dostarczenia takiego dokumentu osobiście, można zdecydować się na formę listu poleconego z potwierdzeniem odbioru i przesłanie wzoru wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron. W grę wchodzi również załatwienie sprawy drogą mailową. Wówczas oświadczenie będzie rozpatrywane jedynie wtedy, jeżeli opatrzono je podpisem kwalifikowanym. Kodeks Cywilny przewiduje również rozwiązanie umowy poprzez ustne porozumienie się.

Zobacz także:  Ile zarabia kierowca tira? Poznaj jego zarobki!

Odpowiedź na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i postępowanie

Porozumienie stron jest absolutnie zależne od decyzji obu stron, których umowa dotyczy. Oczywiste zatem jest to, że w przypadku zgody tylko jednej strony nie dochodzi do finalizacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Brak zgody może być wyrażony ustnie, dlatego pomimo pewnej prostoty tego trybu warto posiadać oświadczenie w formie pisemnej. Może mieć to być istotnym dowodem w ewentualnej sprawie.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wzór w formie pisemnej powinien zostać opatrzony adnotacją, która sygnalizuje decyzję pracodawcy: „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”. Wspomnianą wyżej decyzję pracodawca powinien opatrzyć swoim podpisem i datą. Kiedy ze strony pracodawcy nie pojawi się odpowiedź, to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie nastąpi.

Wykorzystane w rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron wzory są korzystne dla obu stron i czynią je stosunkowo mało skomplikowanym oświadczeniem. Poprzez porozumienie, pracownik i pracodawca bez zbędnych komplikacji kończą stosunek pracy. Trudności mogą pojawić się w przypadku braku zgody na tego typu rozwiązanie, jednak i taka sytuacja nie wywołuje impasu na linii pracownik-pracodawca.

Nasze propozycje
Porady

Kosmetyki używane w starożytnej Grecji, zobacz, w jakiej formie odnajdziesz je dziś!

3 minut(y) czytania
Jak powszechnie wiadomo, makijaż nie jest tylko wynalazkiem naszych czasów, ale już od dawien dawna kobiety starały się dbać o swoje cery…
Porady

Śledzenie paczki wysłanej poprzez GLS tracking?

2 minut(y) czytania
Nie ma wątpliwości, iż GLS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku, jeśli w grę wchodzą usługi kurierskie. W branży bowiem…
Porady

Fotowoltaika, czyli darmowa i czysta energia dla każdego

1 minut(y) czytania
Zgodnie z definicją fotowoltaika to technologia, która umożliwia przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zastosowanie krzemowych paneli pozwala wytwarzać prąd stały, który po przetworzeniu przez falownik może zostać wykorzystany do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Zastosowanie tej technologii jest opłacalne i korzystne dla środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *