Rodzaje bezrobocia, przyczyny tego zjawiska społecznego i jego potencjalne skutki

Jakie są podstawowe rodzaje bezrobocia i czym się charakteryzują?