Podstawowe przyczyny bezrobocia w Polsce i jego skutki społeczne

Czym właściwie jest bezrobocie i jakie skutki może powodować dla systemu gospodarczego danego kraju?