Zmiany 2022

Podatek od wynajmu mieszkania 2022 – dowiedz się, jak rozliczać przychód z najmu prywatnego. Czy można nadal robić to przez ryczałt od najmu?

6 minut(y) czytania
Ocena

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania i kto właściwie musi go zapłacić? Poznaj najważniejsze zasady, które pozwolą rozliczać przychód z najmu i płacić podatek! Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć PIT!

Mieszkania to nieodmiennie znakomita inwestycja infrastrukturalna. Stanowią nie tylko dobrą lokatę kapitału, ale także pozwalają na osiąganie regularnych zysków poprzez wynajem. Niestety, tak jak we wszystkich przejawach działalności gospodarczej, tak i w tym trzeba się liczyć z koniecznością prowadzenia rozliczeń z fiskusem. Jest to nieunikniony los każdego właściciela nieruchomości, który decyduje się na najem. Jak dokładnie przedstawia się kwestia podatku od wynajęcia mieszkania? Przekonaj się i poznaj najważniejsze informacje na ten temat.

Wynajem mieszkania w 2022 roku – wiele korzyści

Wynajmowanie lokali mieszkalnych pozostaje jednym z najbardziej popularnych sposobów na uzyskanie dodatkowego dochodu. Sytuacja ta na polskim rynku już od wielu lat nie ulega zmianie. To prawda, że mieszkania są drogie, a ich ceny sukcesywnie rosną. Pomimo tego zainwestowanie kapitału w lokal mieszkalny to obecnie opcja wybierana przez wielu chętniej niż choćby lokaty bankowe legitymujące się niskim oprocentowaniem. Panuje przekonanie, że inwestycje w nieruchomości gwarantują stabilność i z jednej strony ochronę środków przed inflacją, a z drugiej strony stały pewny dochód.

Wynajem mieszkania to jednak nie tylko korzyści, ale i obowiązki. Oczywiście, o ile dokonujesz wynajmu lokalu w pełnej zgodzie z przepisami prawa. Istnieje bowiem szereg formalności, które musisz spełnić jako właściciel. Danina płacona od wynajmu mieszkania to najważniejsza powinność, którą musi spełnić osoba decydująca się na czerpanie korzyści majątkowych z wynajmu.

Sprawdź, jak dokładnie wygląda kwestia najmu w Polsce. Poznaj zasady wyliczania daniny oraz stawki podatkowe, które związane są z wynajmowaniem nieruchomości.

Podatek od najmu mieszkania 2022 – czego dokładnie dotyczy?

Najpierw określmy, czym w zasadzie jest najem prywatny. Odpowiednie ustawy definiują go jako umowę, wedle której najemca otrzymuje do użytkowania przedmiot najmu. Najem ma miejsce przez czas określony lub nieokreślony. Odbywa się za odpowiednim, ustalonym wcześniej wynagrodzeniem, które stanowi czynsz najmu. To niezbywalne zasady, o których musi pamiętać zarówno wynajmujący, jak i właściciel danego lokum, gdy przystępują do sporządzenia umowy najmu.

Co ciekawe, przedmiotem najmu nie muszą być tylko nieruchomości. Może być nim również mienie ruchome, jak na przykład komputer. Ten artykuł jednak dotyczy podatku od dochodów z najmu.

Ile wynosi stawka podatku wynajmu mieszkania 2022 i jak rozliczyć podatek od najmu mieszkania? Poznaj formy opodatkowania

Jeżeli wynajmowałeś mieszkanie jako osoba prywatna, osiągając z tego tytułu dochód, jeszcze w 2021 mogłeś zapłacić podatek w dwojaki sposób – stosując ryczałt lub zasady skali podatkowej. Sytuacja uległa jednak zmianie za sprawą wprowadzonego pakietu reform, jakim jest Polski Ład 2022. Od 2022 jedyną dopuszczalną formą rozliczania się z fiskusem jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy kontynuujący rozliczanie mogą pozostać przy zasadach opodatkowania skalą podatkową do końca bieżącego roku (2022). 

Ryczałt

Rozliczenie na zasadach ryczałtu przewiduje dwie stawki podatkowe. Wynoszą one odpowiednio 8,5% oraz 12,5%. Niższą stawkę zapłacisz, gdy przychód, który osiągnąłeś poprzez wynajem, wyniesie nie więcej niż 100 tys. zł rocznie. Natomiast, jeżeli osiągnięte przez ciebie przychody przekroczą pułap 100 tys. zł w skali roku, podatek będzie wyższy. Ryczałt przez wielu uznawany jest za najbardziej wygodną formę rozliczenia z fiskusem. Wynika to z faktu, że, rozliczając się w ten sposób, nie musisz prowadzić żadnej ewidencji. Zaliczki na podatek możesz odprowadzać miesięcznie lub kwartalnie. Co istotne, do 2021 roku ta forma była dostępna tylko dla osób prywatnych. Po zmianie przepisów mogą z niej korzystać także przedsiębiorcy. Od 2022 roku będzie to jedyna dostępna metoda rozliczania przychodów z tego tytułu. Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem dotyczy wszystkich składników majątku.

Skala podatkowa

Jeżeli masz zamiar rozliczać się na zasadach skali podatkowej, zapłacisz podatek w wysokości 17%. Tak się stanie w przypadku, gdy dochody z wynajmu wyniosą maksymalnie 85 528 zł. Jeżeli przekroczą ten pułap, każda złotówka powyżej oznaczonej kwoty będzie opodatkowana wyższą stawką, czyli 32%.

Sprawa wygląda jeszcze inaczej w przypadku przedsiębiorców. Oni mogą korzystać ze skali podatkowej, ale także z podatku liniowego. Przy wykorzystaniu tego rozwiązania kwota podatku wyniesie 19% z uzyskanego przychodu. W przypadku rozliczania się według skali podatkowej, istniała możliwość odpisania od tej kwoty kosztów uzyskania przychodu (np. odpis amortyzacyjny). Polski Ład wprowadził istotne zmiany – zasady ogólne mogą stosować osoby rozliczające się dotąd w ten sposób, jednak jedynie do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 obowiązuje ich rozliczanie się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie muszą zgłaszać tej zmiany do urzędu skarbowego, ponieważ ryczałt będzie funkcjonować jako jedyna dostępna metoda rozliczania przychodów z wynajmu mieszkania.

Najem – obowiązek podatkowy i Urząd Skarbowy

W chwili obecnej polskie przepisy nie wskazują na obowiązek informowania organów skarbowych o wynajmowaniu danego lokalu. Pamiętaj jednak, że, choć nie musisz informować Urzędu Skarbowego od razu po rozpoczęciu wynajmu, ciąży na tobie obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynajęcia lokalu mieszkalnego.

Zmiana przepisów dotyczących sposobu rozliczania najmu mieszkania niesie ze sobą szereg konsekwencji. Jedną z nich jest brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacji nieruchomości oraz odliczania od przychodu kosztów poniesionych na remonty, zakup wyposażenia itp. Osoby uzyskujące przychód z tytułu najmu mieszkania mogą rozliczać się z fiskusem miesięcznie lub kwartalnie. Przy rozliczaniu się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie ma zastosowania kwota wolna od podatku, zatem do zapłaty należności zobowiązane są nawet osoby osiągające niewielki przychód. 

Do końca 2022 istnieje możliwość kontynuowania rozliczeń na zasadach ogólnych.

Termin wpłacania zaliczki na podatek to 20 dzień miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wygenerowany został dochód. Przykładowo, jeżeli dochód powstał w listopadzie, podatek należy opłacić do 20 grudnia.

Musisz też pamiętać, że zaliczki opłacasz osobno dla różnych źródeł przychodu. To znaczy, że jeżeli, przykładowo, prowadzisz działalność gospodarczą i do tego wynajmujesz mieszkanie, musisz zapłacić dwie oddzielne zaliczki.

Podatek od wynajmu mieszkania 2022 – jaki PIT powinieneś złożyć?

Jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych, musisz wypełnić PIT-36. Nie ma przy tym znaczenia, czy prowadzisz działalność jako przedsiębiorca, czy też jesteś osobą fizyczną. Stosowanie podatku liniowego generuje konieczność złożenia druku PIT-36L. Zupełnie inne zeznanie podatkowe składasz, jeżeli rozliczasz się poprzez ryczałt. W tym przypadku jest to PIT-28. Jaki obowiązuje Cię termin w przypadku rozliczania najmu? To zależy od tego, którą formę opodatkowania wybierzesz i jaki dokładnie składasz druk. PIT-36 oraz PIT-36L muszą zostać złożone do 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym wygenerowano przychód z tytułu wynajmu. Inny termin występuje w przypadku formy zapłaty podatku, jaką jest podatek ryczałtowy.

Zaliczki ryczałtowe wpłaca się miesięcznie (do 20. dnia kolejnego miesiąca) lub kwartalnie (do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale). W tym przypadku rozliczenie PIT-28 musi trafić do fiskusa do końca lutego każdego roku podatkowego.

Podatek dochodowy a kwota wolna od podatku

Ile wynosi kwota wolna od podatku w przypadku wynajmowania mieszkania i czy w ogóle występuje? Owszem, ale tylko jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych, czyli do końca 2022 roku. Co więcej, byś mógł liczyć na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, wynajmowanie lokalu musi stanowić twoje jedyne źródło dochodu.

Kwota wolna wzrosła w 2022 roku do 30 000 zł, jeżeli więc twoje przychodu z tytułu wynajmu wyniosły właśnie tyle, nie zapłacisz podatku. Jeżeli zarobiłeś na wynajmie więcej niż 30 000 zł, wszystko powyżej tej kwoty będzie opodatkowane. Pamiętaj jednak, że, niezależnie od okoliczności, jesteś zobowiązany do złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.

Podatek od wynajmu nieruchomości – podsumowanie

Zasady dotyczące opłacania podatku od wynajmu mieszkania zmieniły się w momencie wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu 2022. Jeszcze do końca roku możliwe jest kontynuowanie rozliczania na zasadach ogólnych.

Od 2023 jedyną dozwoloną formą rozliczeń z fiskusem jest ryczałt. Zmiana ta uniemożliwi odliczanie od podatku ponoszonych kosztów oraz stosowania kwoty wolnej od podatku.


Zobacz też:
Maciej Woźniak
70 Artykuł(y)

o autorze
Publicysta specjalizujący się w szeroko pojętej tematyce gospodarczej i zagadnieniach z zakresu prawa pracy. Specjalistyczną wiedzę i praktyczne doświadczenie zdobył, współpracując z firmami z branży przemysłowej i finansowej. Ponadto doktor literaturoznawstwa zajmujący się polską literaturą najnowszą, autor recenzji oraz szkiców literackich i filmowych.
Artykuły
Nasze propozycje
Zmiany 2022

Niedziele handlowe wrzesień 2022 – czy 25 września sklepy będą otwarte?

Zmiany 2022

W co inwestować w 2022 roku? Jak pomnażać swoje aktywa?

Zmiany 2022

Wskaźnik WIRD zamiast WIBOR® – decyzja Komitetu NGR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.