Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania i kto właściwie musi go zapłacić? Poznaj najważniejsze zasady, które pozwolą rozliczać przychód z najmu i płacić podatek! Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć PIT!

Mieszkania to nieodmiennie znakomita inwestycja infrastrukturalna. Stanowią nie tylko dobrą lokatę kapitału, ale także pozwalają na osiąganie regularnych zysków poprzez wynajem. Niestety, tak jak we wszystkich przejawach działalności gospodarczej, tak i w tym trzeba się liczyć z koniecznością prowadzenia rozliczeń z fiskusem. Jest to nieunikniony los każdego właściciela nieruchomości, który decyduje się na najem. Jak dokładnie przedstawia się kwestia podatku od wynajęcia mieszkania? Przekonaj się i poznaj najważniejsze informacje na ten temat.

Wynajem mieszkania w 2023 roku – wiele korzyści

Wynajmowanie lokali mieszkalnych pozostaje jednym z najbardziej popularnych sposobów na uzyskanie dodatkowego dochodu. Sytuacja ta na polskim rynku już od wielu lat nie ulega zmianie. To prawda, że mieszkania są drogie, a ich ceny sukcesywnie rosną. Pomimo tego zainwestowanie kapitału w lokal mieszkalny to obecnie opcja wybierana przez wielu chętniej niż choćby lokaty bankowe legitymujące się niskim oprocentowaniem. Panuje przekonanie, że inwestycje w nieruchomości gwarantują stabilność i z jednej strony ochronę środków przed inflacją, a z drugiej strony stały pewny dochód.

Wynajem mieszkania to jednak nie tylko korzyści, ale i obowiązki. Oczywiście, o ile dokonujesz wynajmu lokalu w pełnej zgodzie z przepisami prawa. Istnieje bowiem szereg formalności, które musisz spełnić jako właściciel. Danina płacona od wynajmu mieszkania to najważniejsza powinność, którą musi spełnić osoba decydująca się na czerpanie korzyści majątkowych z wynajmu.

Zobacz także  Program priorytetowy Moja woda [cnt-year] – czy będzie nabór? Czy można skorzystać z alternatywnej dotacji?

Sprawdź, jak dokładnie wygląda kwestia najmu w Polsce. Poznaj zasady wyliczania daniny oraz stawki podatkowe, które związane są z wynajmowaniem nieruchomości.

Podatek od najmu mieszkania 2023 – czego dokładnie dotyczy?

Najpierw określmy, czym w zasadzie jest najem prywatny. Odpowiednie ustawy definiują go jako umowę, wedle której najemca otrzymuje do użytkowania przedmiot najmu. Najem ma miejsce przez czas określony lub nieokreślony. Odbywa się za odpowiednim, ustalonym wcześniej wynagrodzeniem, które stanowi czynsz najmu. To niezbywalne zasady, o których musi pamiętać zarówno wynajmujący, jak i właściciel danego lokum, gdy przystępują do sporządzenia umowy najmu.

Co ciekawe, przedmiotem najmu nie muszą być tylko nieruchomości. Może być nim również mienie ruchome, jak na przykład komputer. Ten artykuł jednak dotyczy podatku od dochodów z najmu.

Ile wynosi stawka podatku wynajmu mieszkania 2023 i jak rozliczyć podatek od najmu mieszkania? Poznaj formy opodatkowania

Jeżeli wynajmowałeś mieszkanie jako osoba prywatna, osiągając z tego tytułu dochód, jeszcze w 2021 mogłeś zapłacić podatek w dwojaki sposób – stosując ryczałt lub zasady skali podatkowej. Sytuacja uległa jednak zmianie za sprawą wprowadzonego pakietu reform, jakim jest Polski Ład 2022. Od 2022 jedyną dopuszczalną formą rozliczania się z fiskusem jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy kontynuujący rozliczanie mogą pozostać przy zasadach opodatkowania skalą podatkową do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązkowy jest ryczałt.

Ryczałt

Rozliczenie na zasadach ryczałtu przewiduje dwie stawki podatkowe. Wynoszą one odpowiednio 8,5% oraz 12,5%. Niższą stawkę zapłacisz, gdy przychód, który osiągnąłeś poprzez wynajem, wyniesie nie więcej niż 100 tys. zł rocznie. Natomiast, jeżeli osiągnięte przez ciebie przychody przekroczą pułap 100 tys. zł w skali roku, podatek będzie wyższy. Ryczałt przez wielu uznawany jest za najbardziej wygodną formę rozliczenia z fiskusem. Wynika to z faktu, że, rozliczając się w ten sposób, nie musisz prowadzić żadnej ewidencji. Zaliczki na podatek możesz odprowadzać miesięcznie lub kwartalnie. Co istotne, do 2021 roku ta forma była dostępna tylko dla osób prywatnych. Po zmianie przepisów mogą z niej korzystać także przedsiębiorcy. Od 2023 roku będzie to jedyna dostępna metoda rozliczania przychodów z tego tytułu. Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem dotyczy wszystkich składników majątku.

Zobacz także  Co powoduje brak cukru w sklepach i puste półki? Limity na cukier w Biedronce – 10 kg na jeden paragon!

Skala podatkowa

Jeżeli masz zamiar rozliczać się na zasadach skali podatkowej, zapłacisz podatek w wysokości 17%. Tak się stanie w przypadku, gdy dochody z wynajmu wyniosą maksymalnie 85 528 zł. Jeżeli przekroczą ten pułap, każda złotówka powyżej oznaczonej kwoty będzie opodatkowana wyższą stawką, czyli 32%.

Sprawa wygląda jeszcze inaczej w przypadku przedsiębiorców. Oni mogą korzystać ze skali podatkowej, ale także z podatku liniowego. Przy wykorzystaniu tego rozwiązania kwota podatku wyniesie 19% z uzyskanego przychodu. W przypadku rozliczania się według skali podatkowej, istniała możliwość odpisania od tej kwoty kosztów uzyskania przychodu (np. odpis amortyzacyjny). Polski Ład wprowadził istotne zmiany – zasady ogólne mogą stosować osoby rozliczające się dotąd w ten sposób, jednak jedynie do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 obowiązuje ich rozliczanie się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie muszą zgłaszać tej zmiany do urzędu skarbowego, ponieważ ryczałt będzie funkcjonować jako jedyna dostępna metoda rozliczania przychodów z wynajmu mieszkania.

Najem – obowiązek podatkowy i Urząd Skarbowy

Obecnie polskie przepisy nie wskazują na obowiązek informowania organów skarbowych o wynajmowaniu danego lokalu. Pamiętaj jednak, że, choć nie musisz informować Urzędu Skarbowego od razu po rozpoczęciu wynajmu, ciąży na tobie obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynajęcia lokalu mieszkalnego.

Zmiana przepisów dotyczących sposobu rozliczania najmu mieszkania niesie ze sobą szereg konsekwencji. Jedną z nich jest brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacji nieruchomości oraz odliczania od przychodu kosztów poniesionych na remonty, zakup wyposażenia itp. Osoby uzyskujące przychód z tytułu najmu mieszkania mogą rozliczać się z fiskusem miesięcznie lub kwartalnie. Przy rozliczaniu się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie ma zastosowania kwota wolna od podatku, zatem do zapłaty należności zobowiązane są nawet osoby osiągające niewielki przychód. 

Zobacz także  Wspólne rozliczenie małżonków [cnt-year]

Musisz też pamiętać, że zaliczki opłacasz osobno dla różnych źródeł przychodu. To znaczy, że jeżeli, przykładowo, prowadzisz działalność gospodarczą i do tego wynajmujesz mieszkanie, musisz zapłacić dwie oddzielne zaliczki.

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 – jaki PIT powinieneś złożyć?

W przypadku ryczałtu niezbędne jest złożenie dokumentu PIT-28. Jaki obowiązuje Cię termin w przypadku rozliczania najmu? Zaliczki ryczałtowe wpłaca się miesięcznie (do 20. dnia kolejnego miesiąca) lub kwartalnie (do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale). W tym przypadku rozliczenie PIT-28 musi trafić do fiskusa do końca lutego każdego roku podatkowego.

Podatek od wynajmu nieruchomości – podsumowanie

Zasady dotyczące opłacania podatku od wynajmu mieszkania zmieniły się w momencie wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu 2022. Od 2023 jedyną dozwoloną formą rozliczeń z fiskusem jest ryczałt. Zmiana ta uniemożliwi odliczanie od podatku ponoszonych kosztów oraz stosowania kwoty wolnej od podatku.

podatek od wynajmu mieszkania