Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa brutto i netto w 2021 roku – ile wynosi dla umowy o pracę, a ile dla umowy zlecenie?

3 minut(y) czytania

Od kilku lat przedsiębiorcy są zobowiązani do respektowania nie tylko płacy minimalnej obowiązującej zatrudnionych na umowę o pracę, ale także minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia. Zmiana ta miała miejsce 1 stycznia 2017 r. Jak wygląda najniższa stawka godzinowa dla obu typów umów na rok 2021? Odpowiadamy!

Minimalna stawka godzinowa – których umów nie dotyczy?

Ustawodawca w art. 1. pkt 1a. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazuje, że minimalna stawka godzinowa przysługuje osobie przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi.  „Przyjmującym zlecenie” lub  „świadczącym usługi” może być osoba:

 • fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która sama nie zatrudnia pracowników ani nie zawiera umów ze zleceniobiorcami;
 • fizyczna, która nie posiada działalności gospodarczej i zawiera z pracodawcą umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług na warunkach zlecenia.

Oznacza to, że najniższa stawka godzinowa nie dotyczy umów:

 • zlecenia zawieranych między osobami fizycznymi, a więc w sytuacji, gdy zleceniodawca nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • o dzieło;
 • o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej;
 • o usługach opiekuńczych, gdy dotyczą prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • o usługach bytowych, gdy dotyczą prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • o utworzeniu rodzinnego domu dziecka;
 • o pełnienie funkcji rodziny pomocowej;
 • o pełnienie funkcji dyrektora rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub wychowawcy wyznaczonego do kierowania placówką.

Płaca minimalna, stawka godzinowa – dla jakiego typu umowy?

Wartość wynagrodzenia minimalnego jest każdego roku określana zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wymienionych wyżej umów cywilno-prawnych. W obu przypadkach zostało jednak zastosowane inne rozwiązanie. I tak umowy o pracę obejmuje minimalna płaca, natomiast umowy zlecenie i inne umowy cywilnoprawne – minimalna stawka godzinowa. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma możliwości rozliczania wynagrodzenia pracownika w systemie godzinowym. 

Zobacz także:  Jak zgłosić wypadek w drodze do pracy i kiedy przysługuje odszkodowanie?

W umowie o pracę, jako formę wynagradzania, można wskazać bowiem nie tylko stałą wartość miesięczną. Przedsiębiorca może się zdecydować także na system godzinowy. W tej pierwszej sytuacji pracownika obowiązuje płaca minimalna, a w tej drugiej – minimalna stawka godzinowa. Co istotne, stawka ta nie będzie taka sama, jak w przypadku umów cywilno-prawnych. Prawo nie określa bowiem minimalnej stawki godzinowej dla umowy o pracę. Oznacza to, że wymaga ona wyliczenia.

Podstawą do obliczenia najniższej stawki godzinowej dla umowy o pracę będzie wartość płacy minimalnej. Tę należy podzielić przez liczbę godzin pracujących w danym miesiącu. A to oznacza, że stawka będzie zmienna. Biorąc za przykład płacę minimalną z 2020 roku, tj. 2600 zł brutto, najniższa stawka za godzinę w maju tego roku wynosiła 16,25 zł brutto (2600 zł/160). Z kolei w lipcu, gdy godzin pracujących było aż 184: 14,13 zł.

Jak obliczana jest minimalna stawka godzinowa – umowa zlecenie

Minimalna stawka dla umowy zlecenie i innych umów cywilno-prawnych ustalana jest każdego roku przez Radę Dialogu Społecznego na podstawie propozycji Rady Ministrów (podstawa prawna: art. 2., ust. 2. ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu z pracę).

Rada Ministrów przedstawia jednocześnie propozycję minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. Ta druga wynika bowiem z pierwszej. Jak wskazuje ustęp 3a. omawianego artykułu, stawka ta jest każdego roku waloryzowana o wskaźnik, który daje podzielenie proponowanego minimalnego wynagrodzenia przez obecnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie. Biorąc na przykład wyliczenie najniższej stawki godzinowej dla roku 2020, należy więc podzielić propozycję wynagrodzenia minimalnego na rok 2020 (2600 zł brutto) przez obowiązujące w roku 2019 (2250 zł brutto). Otrzymany wskaźnik to 1,155555555555556.

Waloryzacja polega z kolei na pomnożeniu aktualnie obowiązującej stawki przez otrzymany wskaźnik. W roku 2019 minimalna stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł brutto. Po pomnożeniu tej kwoty przez wskaźnik otrzymuje się wartość 16,98666666666667 zł. Minimalna stawka w 2020 roku wyniosła 17 zł – a więc zaokrąglenie uzyskanej kwoty.

Zobacz także:  Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony – obowiązki pracownika i pracodawcy

Jaka jest najniższa stawka godzinowa brutto i netto w 2021 roku?

Minimalna stawka godzinowa na rok 2021 została ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Paragraf 1. Rozporządzenia wskazuje, że:

 • najniższa stawka godzinowa brutto w 2021 r. wynosi 18,30 zł.

Z kolei najniższa stawka godzinowa netto w 2021 roku to: 

 • 13,37 zł, uwzględniając składkę na ubezpieczenie chorobowe; 
 • lub 13,38 zł w przypadku rezygnacji z odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe.

Z kolei najniższa stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, rozliczanych godzinowo, będzie opierała się na wysokości płacy minimalnej. W 2021 roku wynosi ona 2800 zł brutto. Podzielona na liczbę godzin pracujących daje kolejno:

 • w styczniu i maju (152 godziny pracujące): 18,42 zł brutto;
 • w lutym i listopadzie (160 godzin pracujących): 17,50 zł brutto;
 • w marcu (184 godziny pracujące): 15,21 zł brutto;
 • w kwietniu, czerwcu i październiku (168 godzin pracujących): 16,66 zł brutto;
 • w lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu (176 godzin pracujących): 15,90 zł brutto.

Podsumowując, minimalna stawka godzinowa jest wartością, która musi być respektowana przez każdego przedsiębiorcę zatrudniającego osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. Tym samym w roku 2021 pracodawcy mają obowiązek wypłacać wynagrodzenia o wartości minimum 18,30 zł brutto na godzinę.

Nasze propozycje
Prawo pracyPorady

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór i jego zastosowanie w praktyce

5 minut(y) czytania
Zawarcie, jak i wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia, to szczególny moment wiążący instytucję pracodawcy i pracownika. O ile w…
Prawo pracyPorady

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop?

3 minut(y) czytania
Szukanie informacji dotyczących praw i obowiązków pracownika kojarzy się zwykle z weryfikacją przepisów określonych w Kodeksie Pracy. Ten akt prawny nie dotyczy…
Prawo pracyPorady

Jak zgłosić wypadek w drodze do pracy i kiedy przysługuje odszkodowanie?

5 minut(y) czytania
Pracownik może ubiegać się o odszkodowanie, gdy będzie miał wypadek w drodze z pracy do domu lub z domu do pracy. Warto…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *