Zobacz, ile wynosi minimalna stawka godzinowa dla różnych rodzajów umów. W jakich przypadkach nie jest stosowana? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o minimalnej stawce na godzinę.

Od kilku lat przedsiębiorcy są zobowiązani do respektowania nie tylko płacy minimalnej obowiązującej zatrudnionych na umowę o pracę, ale także minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia. Zmiana ta miała miejsce 1 stycznia 2017 r. Jak wygląda najniższa stawka godzinowa dla obu typów umów na rok 2023? Odpowiadamy!

Minimalna stawka godzinowa 2023 – których umów nie dotyczy?

Ustawodawca w art. 1. pkt 1a. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazuje, że minimalna stawka godzinowa przysługuje osobie przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi.  „Przyjmującym zlecenie” lub „świadczącym usługi” może być osoba:

 • samozatrudniona osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która sama nie zatrudnia pracowników ani nie zawiera umów ze zleceniobiorcami;
 • fizyczna, która nie posiada działalności gospodarczej i zawiera z pracodawcą umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług na warunkach zlecenia.

Oznacza to, że najniższa stawka godzinowa nie dotyczy umów:

 • zlecenia zawieranych między osobami fizycznymi, a więc w sytuacji, gdy zleceniodawca nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • o dzieło;
 • o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej;
 • o usługach opiekuńczych, gdy dotyczą prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • o usługach bytowych, gdy dotyczą prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • o utworzeniu rodzinnego domu dziecka;
 • o pełnienie funkcji rodziny pomocowej;
 • o pełnienie funkcji dyrektora rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub wychowawcy wyznaczonego do kierowania placówką.

Jak obliczyć stawkę godzinową? Umowa zlecenie a umowa o pracę

Wartość minimalnej płacy jest każdego roku określana zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wymienionych wyżej umów cywilno-prawnych. W obu przypadkach zostało jednak zastosowane inne rozwiązanie. I tak umowy o pracę obejmuje minimalna płaca, natomiast umowę o dzieło, zlecenie i inne umowy cywilnoprawne – najniższa stawka godzinowa. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma możliwości rozliczania wynagrodzenia pracownika w systemie godzinowym. 

W umowie o pracę jako formę wynagradzania można wskazać nie tylko stałą wartość miesięczną. Przedsiębiorca może się zdecydować także na system godzinowy. W tej pierwszej sytuacji pracownika obowiązuje płaca minimalna, a w tej drugiej – stawka godzinowa. Co istotne, stawka ta nie będzie taka sama, jak w przypadku umów cywilno-prawnych. Prawo nie określa bowiem najniższej stawki godzinowej dla umowy o pracę. Oznacza to, że wymaga ona wyliczenia.

Podstawą do obliczenia najniższej stawki godzinowej będzie w tym przypadku wartość najniższej krajowej. Tę należy podzielić przez liczbę godzin pracujących w danym miesiącu. A to oznacza, że stawka będzie zmienna.

Jak obliczana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Minimalna stawka dla zlecenia i innych umów cywilno-prawnych ustalana jest każdego roku przez Radę Dialogu Społecznego na podstawie propozycji Rady Ministrów (podstawa prawna: art. 2., ust. 2. ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu z pracę).

Rada Ministrów przedstawia jednocześnie propozycję minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. Ta druga wynika bowiem z pierwszej. Jak wskazuje ustęp 3a. omawianego artykułu, stawka ta jest każdego roku waloryzowana o wskaźnik, który daje podzielenie proponowanego minimalnego wynagrodzenia przez obecnie obowiązujące. Biorąc na przykład wyliczenie najniższej stawki godzinowej dla roku 2020, należy więc podzielić propozycję wysokości wynagrodzenia minimalnego na rok 2020 (2600 zł brutto) przez obowiązujące w roku 2019 (2250 zł brutto). Otrzymany wskaźnik to 1,155555555555556.

Waloryzacja polega z kolei na pomnożeniu aktualnie obowiązującej stawki przez otrzymany wskaźnik. W roku 2019 minimalna stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł brutto. Po pomnożeniu tej kwoty przez wskaźnik otrzymuje się wartość 16,98666666666667 zł. Minimalna stawka w 2020 roku wyniosła 17 zł – a więc zaokrąglenie uzyskanej kwoty.

Ile na „rękę” za godzinę w 2023? Jaka jest najniższa stawka godzinowa brutto i netto?

Najniższa stawka godzinowa na rok 2023 została ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Paragraf 2 i 4 Rozporządzenia wskazuje, że:

 • najniższa stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 wynosi 22,80 zł (brutto);
 • najniższa stawka godzinowa od 1 lipca 2023 wynosi 23,50 zł (brutto).

Minimalna stawka godzinowa a wysokość minimalnego wynagrodzenia

Z kolei najniższa stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, rozliczanych godzinowo, będzie opierała się na wysokości pensji minimalnej. W 2023 roku wynosi ona 3490 zł brutto od stycznia do końca czerwca i 3600 od lipca do grudnia.

Ile za godzinę – umowa zlecenie 2023?

Podsumowując, minimalna stawka godzinowa jest wartością, która musi być respektowana przez każdego przedsiębiorcę zatrudniającego osoby wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. Tym samym w roku 2023 pracodawcy mają obowiązek wypłacać wynagrodzenia o wartości minimum 22,80 zł brutto na godzinę (do końca czerwca) i 23,50 zł od lipca.

Archiwum: styczeń 2023
minimalna stawka godzinowa