Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa brutto i netto w 2022 roku – ile wynosi minimalne wynagrodzenie dla różnych umów?

4 minut(y) czytania

Zobacz, ile wynosi minimalna stawka godzinowa dla różnych rodzajów umów. W jakich przypadkach nie jest stosowana? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o minimalnej stawce na godzinę.

Od kilku lat przedsiębiorcy są zobowiązani do respektowania nie tylko płacy minimalnej obowiązującej zatrudnionych na umowę o pracę, ale także minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia. Zmiana ta miała miejsce 1 stycznia 2017 r. Jak wygląda najniższa stawka godzinowa dla obu typów umów na rok 2022? Odpowiadamy!

Minimalna stawka godzinowa – których umów nie dotyczy?

Ustawodawca w art. 1. pkt 1a. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazuje, że minimalna stawka godzinowa przysługuje osobie przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi.  „Przyjmującym zlecenie” lub „świadczącym usługi” może być osoba:

 • fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która sama nie zatrudnia pracowników ani nie zawiera umów ze zleceniobiorcami;
 • fizyczna, która nie posiada działalności gospodarczej i zawiera z pracodawcą umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług na warunkach zlecenia.

Oznacza to, że najniższa stawka godzinowa nie dotyczy umów:

 • zlecenia zawieranych między osobami fizycznymi, a więc w sytuacji, gdy zleceniodawca nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • o dzieło;
 • o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej;
 • o usługach opiekuńczych, gdy dotyczą prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • o usługach bytowych, gdy dotyczą prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • o utworzeniu rodzinnego domu dziecka;
 • o pełnienie funkcji rodziny pomocowej;
 • o pełnienie funkcji dyrektora rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub wychowawcy wyznaczonego do kierowania placówką.
Kliknij!
Emerytura olimpijska – ile wynosi i komu przysługuje?

Płaca minimalna, stawka godzinowa – dla jakiego typu umowy?

Wartość wynagrodzenia minimalnego jest każdego roku określana zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wymienionych wyżej umów cywilno-prawnych. W obu przypadkach zostało jednak zastosowane inne rozwiązanie. I tak umowy o pracę obejmuje minimalna płaca, natomiast umowy zlecenie i inne umowy cywilnoprawne – minimalna stawka godzinowa. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma możliwości rozliczania wynagrodzenia pracownika w systemie godzinowym. 

W umowie o pracę, jako formę wynagradzania, można wskazać bowiem nie tylko stałą wartość miesięczną. Przedsiębiorca może się zdecydować także na system godzinowy. W tej pierwszej sytuacji pracownika obowiązuje płaca minimalna, a w tej drugiej – minimalna stawka godzinowa. Co istotne, stawka ta nie będzie taka sama, jak w przypadku umów cywilno-prawnych. Prawo nie określa bowiem minimalnej stawki godzinowej dla umowy o pracę. Oznacza to, że wymaga ona wyliczenia.

Podstawą do obliczenia najniższej stawki godzinowej dla umowy o pracę będzie wartość płacy minimalnej. Tę należy podzielić przez liczbę godzin pracujących w danym miesiącu. A to oznacza, że stawka będzie zmienna. Biorąc za przykład płacę minimalną z 2020 roku, tj. 2600 zł brutto, najniższa stawka za godzinę w maju tego roku wynosiła 16,25 zł brutto (2600 zł/160). Z kolei w lipcu, gdy godzin pracujących było aż 184: 14,13 zł.

Jak obliczana jest minimalne wynagrodzenie – umowa zlecenie

Minimalna stawka dla umowy zlecenie i innych umów cywilno-prawnych ustalana jest każdego roku przez Radę Dialogu Społecznego na podstawie propozycji Rady Ministrów (podstawa prawna: art. 2., ust. 2. ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu z pracę).

Rada Ministrów przedstawia jednocześnie propozycję minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. Ta druga wynika bowiem z pierwszej. Jak wskazuje ustęp 3a. omawianego artykułu, stawka ta jest każdego roku waloryzowana o wskaźnik, który daje podzielenie proponowanego minimalnego wynagrodzenia przez obecnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie. Biorąc na przykład wyliczenie najniższej stawki godzinowej dla roku 2020, należy więc podzielić propozycję wynagrodzenia minimalnego na rok 2020 (2600 zł brutto) przez obowiązujące w roku 2019 (2250 zł brutto). Otrzymany wskaźnik to 1,155555555555556.

Kliknij!
B2B – na czym polega ten model? Wszystko, co warto o nim wiedzieć!

Waloryzacja polega z kolei na pomnożeniu aktualnie obowiązującej stawki przez otrzymany wskaźnik. W roku 2019 minimalna stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł brutto. Po pomnożeniu tej kwoty przez wskaźnik otrzymuje się wartość 16,98666666666667 zł. Minimalna stawka w 2020 roku wyniosła 17 zł – a więc zaokrąglenie uzyskanej kwoty.

Jaka jest najniższa stawka godzinowa brutto i netto w 2022 roku?

Minimalna stawka godzinowa na rok 2022 została ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Paragraf 1. Rozporządzenia wskazuje, że:

 • najniższa stawka godzinowa brutto w 2022 r. wynosi 19,70 zł.
 • najniższa stawka godzinowa netto w 2022 roku wynosi 13,91 zł.

Z kolei najniższa stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, rozliczanych godzinowo, będzie opierała się na wysokości płacy minimalnej. W 2022 roku wynosi ona 3010 zł brutto. Podzielona na liczbę godzin pracujących daje kolejno:

 • w styczniu i maju (152 godziny pracujące): 18,42 zł brutto;
 • w styczniu (152 godziny pracujące): 19,80 zł brutto;
 • w lutym, kwietniu i listopadzie (160 godzin pracujących): 18,81 zł brutto;
 • w marcu (184 godziny pracujące): 16,36 zł brutto;
 • w maju, czerwcu, lipcu, październiku oraz grudniu (168 godzin pracujących): 17,92 zł brutto;
 • w sierpniu i wrześniu (176 godzin pracujących): 17,10 zł brutto.

Podsumowując, minimalna stawka godzinowa jest wartością, która musi być respektowana przez każdego przedsiębiorcę zatrudniającego osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. Tym samym w roku 2022 pracodawcy mają obowiązek wypłacać wynagrodzenia o wartości minimum 19,70 zł brutto na godzinę.

Zobacz też:
Kliknij!
Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługują te świadczenia?
Nasze propozycje
Prawo pracy

Najniższa emerytura w Polsce – ile wyniesie w 2022 i komu przysługuje?

4 minut(y) czytania
W Polsce kwestia przyznawania emerytur jest procesem niejednolitym ze względu na zróżnicowanie pod względem form świadczeń oraz regulujących norm sformułowanych w wielu…
Prawo pracy

Praca na czarno – jakie konsekwencje ponosi pracownik i pracodawca?

4 minut(y) czytania
Praca na czarno wiąże się z konsekwencjami zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Prawo podatkowe znacznie podkreśla jednak w tym procederze rolę…
Prawo pracy

Porzucenie pracy przez pracownika – kiedy można się na to zdecydować?

4 minut(y) czytania
Rozwijający się rynek pracy oferuje wiele możliwości. Z tego powodu wiele osób decyduje się na natychmiastową rezygnację z aktualnie zajmowanego stanowiska na…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.