Zarobki

Płaca minimalna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć!

3 minut(y) czytania
Ocena

Płaca minimalna cię interesuje, bo rozglądasz się za nową pracą? A może planujesz poszerzyć grono swoich pracowników? Sprawdź, na jakim poziomie kształtuje się minimalna płaca w Polsce, na świecie oraz w innych krajach europejskich!

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia. Zapewnieniem tego przywileju jest płaca minimalna. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dokładnie wskazuje wysokość najniższej pensji pracowniczej w danym roku kalendarzowym. Sprawdź, ile wynosi minimalna krajowa obecnie i o ile wzrośnie w kolejnym roku!

Co to jest płaca minimalna?

Mianem płacy minimalnej określa się minimalną kwotę, za którą może zostać zatrudniona osoba świadcząca pracę w ramach umowy o pracę i na pełen etat. Minimalna krajowa ustalana jest każdorazowo na jeden rok kalendarzowy. O tym, ile wyniesie płaca minimalna, decyduje Rada Dialogu Społecznego.

Co jest wliczane do podstawy płacy minimalnej?

Na podstawę płacy minimalnej składa się wynagrodzenie zasadnicze powiększone o:

 • dodatki do wynagrodzenia;
 • premie oraz nagrody uznaniowe i regulaminowe;
 • wynagrodzenie za czynności wykonywane poza normalnymi godzinami pracy;
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, na przykład urlopu;
 • deputaty i ekwiwalenty pieniężne;
 • odszkodowania.

Czego nie uwzględnia podstawa płacy minimalnej?

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wylicza szereg składników, których nie powinno się wliczać do podstawy wynagrodzenia minimalnego:

 • dodatki za staż pracy;
 • dodatki za pracę w godzinach nocnych;
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • odprawy emerytalne i rentowe;
 • nagrody jubileuszowe;
 • świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym zasiłki chorobowe czy macierzyńskie;
 • ekwiwalenty za użytkowanie sprzętu prywatnego w celach zawodowych;
 • należności z tytułu delegacji.
Kliknij!
Ile zarabia wójt?

Ile wynosi płaca minimalna?

Obecnie minimalna płaca w Polsce wynosi 2 800 zł brutto dla umów o pracę oraz 18,30 zł brutto za godzinę dla umów cywilnoprawnych. Płaca minimalna po odliczeniu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie około 2 060 zł w przypadku osób, które nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby korzystające ze zwolnienia PIT zarobią około 2 200 zł.

Ile wyniesie płaca minimalna netto w 2022 roku?

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. reguluje kwestię tego, ile wyniesie płaca minimalna netto oraz brutto w przyszłym roku. Zgodnie z podanym aktem prawnym, w 2022 roku będzie to 3 010 zł brutto.

Suma wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, przysługujących przy płacy minimalnej, wyniesie 233,76 zł. Dodatkowo, pracownik poniesie koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 412,68 zł.

Czy można zarobić mniej niż płaca minimalna?

Co do zasady, pensja pracownika pracującego na pełnym etacie nie może być niższa niż minimalna kwota wynagrodzenia w danym roku. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca. Wówczas jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę odpowiadającą ilości nieprzepracowanych godzin. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w pierwszym miesiącu pracy.

Płaca minimalna a płatny urlop

Niezgodna z prawem jest sytuacja, gdy pracownik zarabia mniej niż płaca minimalna w miesiącu, w którym przebywał na urlopie. Pracownikowi przysługuje dokładnie takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w czasie urlopu wykonywał swoje obowiązki zawodowe.

Minimalna krajowa a L4 i urlop bezpłatny

Odpowiedź na pytanie, czy można zarobić mniej niż płaca minimalna, będzie natomiast twierdząca w sytuacji, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wówczas jego wynagrodzenie liczone jest jako 80% podstawy wynagrodzenia. Mowa o uśrednionej wypłacie z 12 miesięcy poprzedzających okres zwolnienia.

Kliknij!
Ile zarabia inżynier oraz jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie?

Dodatkowo, pracownik zatrudniony na zasadach płacy minimalnej może nie otrzymać pełnej kwoty minimalnej krajowej, kiedy przebywał na urlopie bezpłatnym. Podobna sytuacja występuje, jeśli nie usprawiedliwił swojej nieobecności w pracy.

Płaca minimalna w dobie koronawirusa

Ustawodawca na czas trwania pandemii Covid-19 poczynił ustalenia, które mają chronić interesy przedsiębiorstw. Zgodnie z nimi, pracownik może zarobić pensję niższą niż płaca minimalna.

Minimalna płaca w Polsce na tle Europy i świata

Minimalna krajowa w Polsce na początku roku 2021 osiągnęła równowartość 458 euro. Sprawdź, ile wynosiła płaca minimalna w innych krajach:

 • Luksemburg – 1 879 euro;
 • Australia – 1 745 euro;
 • Irlandia – 1 589 euro;
 • Holandia – 1 577 euro;
 • Nowa Zelandia – 1 575 euro;
 • Wielka Brytania – 1 417 euro;
 • Niemcy – 1 244 euro;
 • USA – 938 euro;
 • Czechy – 507 euro;
 • Turcja – 301 euro;
 • Ukraina – 143 euro;
 • Rosja – 123 euro;
 • Indie – 80 euro;
 • Uzbekistan – 48 euro.

Płaca minimalna w skrócie

Podsumowując, określenia płacy minimalnej używa się w kontekście minimalnej kwoty, za jaką może zostać zatrudniony pracownik w danym roku kalendarzowym. W przypadku umów o pracę płaca minimalna ujmowana jest w kontekście miesiąca, natomiast przy umowach cywilnoprawnych – w kontekście przepracowanej godziny. 

W 2021 roku płaca minimalna wynosiła 2 800 zł brutto przy umowie o pracę oraz 18,30 zł za godzinę przy umowach zlecenie oraz o dzieło. Na początku stycznia roku 2022 płaca minimalna wzrośnie odpowiednio do 3 010 zł brutto miesięcznie oraz 19,70 zł brutto za godzinę. Warto podkreślić, iż w obecnym porządku prawnym osoby poniżej 26. roku życia są zwolnione z obowiązku płatności podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli ich roczny dochód nie przekracza 85 528 zł.

Zobacz też:
Kliknij!
Jak i komu pomaga pedagog? Ile zarabia pedagog w placówkach szkolnych i opiekuńczych?
Nasze propozycje
Zarobki

Co robi i ile zarabia rzeczoznawca majątkowy?

1 minut(y) czytania
Ocena Rzeczoznawca majątkowy to zawód publicznego zaufania, dlatego wymaga uzyskania przez pracowników szczególnych kwalifikacji. Osoby pracujące w tym zawodzie mogą liczyć na…
Zarobki

Tarcza antyinflacyjna 2022. Co to takiego? Kto może z niej skorzystać? Do kiedy obowiązuje?

4 minut(y) czytania
Ocena Chcesz wiedzieć, czym jest tarcza antyinflacyjna 2022? To projekt ustawy, który ma na celu pomóc kredytobiorcom, ale i wszystkim mieszkańcom Polski…
Zarobki

Ile zarabia technik reklamy? Czy jest to ciekawa i opłacalna praca?

1 minut(y) czytania
Ocena Ile zarabia technik reklamy? To zależy w dużej mierze od jego doświadczenia i umiejętności. Na czym polega praca w tym zawodzie?…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.