Planujesz wykonać przelew międzynarodowy? Jeśli tak, to musisz wykorzystać w tym celu IBAN danej instytucji finansowej (może być to np. IBAN Inteligo). Przeczytaj poniższy tekst, jeśli chcesz poznać więcej informacji.

Współczesna bankowość jest niezwykle mocno rozwinięta, dzięki czemu korzystanie z niej stało się tak łatwe, jak nie miało to miejsca jeszcze nigdy dotąd. Aby móc w pełni cieszyć się z dostępnych funkcjonalności, należy jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach. Jednym z nich jest zaopatrzenie się numer IBAN – jest to ważne, jeśli zamierzasz wykonać przelew międzynarodowy. Należy wykorzystać to oznaczenie zarówno w przypadku banków stacjonarnych (tradycyjnych), jak i podmiotów internetowych – w tym ostatnim przypadku konieczny może być np. IBAN Inteligo.

IBAN – podstawowe informacje

Przez IBAN rozumie się ustandaryzowane oznaczenie kont bankowych, które jest stosowane w różnych krajach świata, w tym m.in. w państwach znajdujących się w Europie. Skrótowiec ten pochodzi od następującego terminu: International Bank Account Number – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.

Ce, dla którego powszechnie stosuje się IBAN, jest bardzo prosty: umożliwić dokonywanie oraz otrzymywanie przelewów zagranicznych. Dzięki temu, że został wprowadzony jednolity standard IBAN, realizacja płatności w ramach systemów bankowych z różnych państw staje się znacznie prostsza.

Generalnie, budowa międzynarodowego numeru rachunku bankowego nie jest szczególnie skomplikowana. IBAN to de facto numer rachunku bankowego klienta powiększony o składające się z dwóch liter oznaczenie wskazujące na państwo, w którym utworzono rachunek. Poniżej zostały przedstawione jedynie niektóre spośród wszystkich symboli opisujących kraje:

  • DE – Niemcy;
  • EE – Estonia;
  • LU – Luksemburg;
  • KZ – Kazachstan;
  • GB – Wielka Brytania.

Z kolei pozostała część numeru IBAN to indywidualny numer rachunku, jaki został nadany klientowi danego banku. W przypadku Polski numer IBAN ma dwadzieścia sześć znaków. Składają się nań: suma kontrolna sprawdzająca poprawność obliczeń (2 cyfry), oznaczenie banku i/lub jego filii (8 cyfr) oraz unikalny, wygenerowany podczas zakładania rachunku numer konta służącego do przelewów krajowych (ostatnie 16 cyfr)

Cyfry te – bez przedrostka w postaci skróconej nazwy kraju – składają się na NRB, czyli numer rachunku bankowego stosowanego w rozliczeniach krajowych.

Jakim numerem IBAN należy posługiwać się podczas płatności realizowanych w Inteligo?

Inteligo (pełna nazwa to Inteligo Financial Services S.A.) jest jednym z bardziej znanych banków internetowych działających w Polsce. Jeśli chodzi o kwestię IBAN Inteligo, to nie ma właściwie żadnych różnic między tym podmiotem a jego konkurencją. Taki stan rzeczy oznacza, że jeśli posiadasz konto w banku Inteligo i chcesz skorzystać z możliwości wykonania przelewu. Numer IBAN Inteligo to standardowy numer rachunku bankowego wzbogacony o oznaczenie PL (PL – Polska).

Inteligo kod SWIFT (BIC): BPKOPLPW,

Inteligo kod IBAN: PL + pełny numer rachunku,

Dane do przelewów:

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

ul. Sienkiewicza 12/14

00-944 Warszawa

Inteligo Financial Services S.A. to jeden z czołowych banków internetowych, które działają w Polsce. Podmiot ten obecnie stanowi jedną z części składowych grupy PKO BP.

Archiwum: październik 2022
IBAN Inteligo