Nie tworzyłeś jeszcze kosztorysu? Wzór do pobrania to rozwiązanie, dzięki któremu można szybko i poprawnie skonstruować dokument, uzupełniając go danymi. Sprawdź, jaki jest cel jego tworzenia i pobierz gotowy schemat w formacie PDF!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Nie wiesz, jak opracować kosztorys? Wzorem takiego dokumentu warto się wówczas wesprzeć i ułatwić sobie zadanie. Jeśli chodzi o sam dokument, najczęściej sporządza się go na etapie planowania inwestycji. Może dotyczyć działań przedsiębiorstwa, lecz często oszacowanie kosztów to ważny punkt podczas budowy lub remontu. Przekonaj się, jakie elementy zawiera taki plan i pobierz gotowy wzór, który udostępniamy poniżej!

W jakim celu formułuje się kosztorys?

Kosztorys, niezależnie od rodzaju, pozwala na przejrzyste i stosunkowo dokładne określenie przyszłych kosztów. Wypisanie pozycji i oszacowanie cen pozwala na zaplanowanie budżetu, możliwości i ewentualnych potrzeb. 

O ile kosztorys był przygotowany wspólnie z wykonawcami różnych usług, stanowi dokument finansowy i podstawę do późniejszych roszczeń, jeśli końcowa cena znacząco przekroczy szacunkowe wyliczenia.

Jakie są najczęściej spotykane typy kosztorysów?

Kosztorys jest dokumentem o bardzo szerokim zastosowaniu. Może być to dokument ofertowy, stanowiący podstawę do podjęcia decyzji przez inwestora. W takim przypadku zawiera przede wszystkim zakres prac oraz ich koszt. 

Czasem sporządza się także kosztorys inwestorski, wykonywany na etapie projektowania. Dzięki niemu można efektywnie negocjować z inwestorami i wykonawcami. 

Kosztorys zamienny służy pisemnej korekcie ustaleń początkowych. Kosztorys powykonawczy zawiera natomiast realnie poniesione wydatki. Zwykle sporządza się go po ustaniu wszystkich prac. 

Jak może wyglądać kosztorys sporządzany na etapie wykańczania budynku?

Zazwyczaj kosztorys przygotowywany jest na potrzeby wykonania prac budowlanych. Coraz częściej spotyka się także przygotowane w ten sposób wyceny prac remontowych i wykończeniowych. 

Jak wygląda taki kosztorys? Wzory dokumentów i ich konkretne realizacje uwzględniają zarówno konieczne prace, jak i materiały niezbędne do ich prawidłowego wykonania. Najczęściej opisywany jest także metraż (całego wnętrza oraz poszczególnych pomieszczeń stanowiących obiekt wykonywanych prac). Wykonawcy określają następnie rodzaj prac, które będą wykonywane z podziałem na branże oraz jednostki, np. na metry bieżące lub kwadratowe. 

Następnie wycenie podlega materiał, wykonanie oraz standard, w jakim mają być wykonane. 

Dlaczego warto sporządzać kosztorys?

Jeśli planujesz sporządzić kosztorys, wzór sprawi, że będziesz wiedział, co w nim uwzględnić.

W wielu sytuacjach to cenny dokument, dzięki któremu można znacząco usprawnić wszelkie negocjacje z bankami i urzędnikami. Kosztorys może być szczególnie pomocny na etapie poszukiwania dotacji, dofinansowań czy kredytów. 

Dodatkową zaletą jest możliwość świadomego zaplanowania budżetu. Wcześniejsze uwzględnienie wszelkich wydatków pozwala na realne oszacowanie kosztów całego przedsięwzięcia. W przypadku większych inwestycji każdy inwestor może ocenić opłacalność i stopę zwrotu włożonych środków. 

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanym kosztorysie?

Jak wygląda schemat kosztorysu? Wzór jest bardzo prosty pod względem konstrukcyjnym. W tym przypadku konieczne jest:

  • uporządkowanie przyszłych wydatków w grupy;
  • wypisanie ich prawdopodobnych cen;
  • podsumowanie. 

Kosztorys – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy schemat kosztorysu. Wzór możesz pobrać w formacie PDF lub docx.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Kosztorys to prosty w przygotowaniu dokument, stanowiący ogromne ułatwienie. Najczęściej spotykaną odmianą jest kosztorys budowlany, który może dotyczyć każdego etapu budowy. Może być wykonywany na różnych etapach i obejmować szereg usług. 

Archiwum: wrzesień 2022
kosztorys wzór