Pierwszy kwartał to zawsze okres, w którym podatnik musi rozliczyć się z dochodów uzyskanych w ubiegłym roku. Złożenie wniosku o zwrot podatku z PIT jest źródłem wielu problemów. Jak rozliczyć przychód i ile się czeka się na zwrot podatku w 2023? Sprawdź!

Złożenie zeznania podatkowego za uzyskane dochody jest obowiązkiem każdego obywatela. Jednak każdy może także ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku i otrzymać pieniądze na rachunek bankowy lub w gotówce. Do kiedy należy rozliczyć podatek i w jaki sposób wypełnić deklarację podatkową? Ile się czeka na zwrot podatku? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Czym jest podatek dochodowy i zwrot podatku?

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem obywatela na rzecz państwa. W momencie, gdy w danym roku podatnik zapłaci urzędowi skarbowemu więcej, niż wynika to z jego zobowiązań podatkowych, powinien otrzymać zwrot. Każda osoba, która osiąga dochody w Polsce, musi złożyć deklarację swoich zarobków. Często zdarza się, że kwota odprowadzonego podatku jest wyższa od tej, która powinna być wpłacona. W takiej sytuacji właściwy US zwraca nadwyżkę. W polskim prawie wyróżnia się podatek od osób fizycznych (PIT) oraz podatek od osób prawnych (CIT).

Deklaracje podatkowa PIT za ubiegły rok – kiedy i jak złożyć?

Każdego roku podatnicy muszą złożyć deklarację PIT. Dla fiskusa jest to informacja o wygenerowanych zarobkach w danym roku podatkowym.

 1. Wniosek należy złożyć online lub stacjonarnie.
 2. Dochody należy rozliczać w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 3. Ministerstwo Finansów przygotowało portal podatkowy, który umożliwia wypełnienie wniosku. Za jego pomocą można też sprawdzić, jakie działania zostały podjęte w sprawie rozliczenia i orientacyjnie określić, ile się czeka na zwrot podatku z powodu wcześniejszej nadpłaty.

Jak otrzymać zwrot podatku w 2023 roku?

Trzeba pamiętać, że otrzymanie środków jest możliwe w określonych przypadkach.

 1. Przede wszystkim, należy nadpłacić kwotę podatku w roku ubiegłym.
 2. Poza tym, trzeba złożyć odpowiedni dokument, który umożliwi otrzymanie pieniędzy.
 3. Warto wiedzieć, że w przypadku nieuregulowania zaliczek na podatek w terminie lub opóźnienia w płatnościach mogą zostać nałożone kary finansowe i odsetki.
 4. Ponadto, wierzytelność z tytułu nadpłaty może zostać zajęta w postępowaniu egzekucyjnym.
 5. Nadpłata podatku (zwracana za pośrednictwem Poczty Polskiej) jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
 6. Trzeba zwrócić uwagę, że deklarację PIT za rok 2022 należy złożyć do 2 maja 2023.

Zwrot podatku PIT – komu przysługuje nadpłata w 2023 roku?

Zwrot z podatku PIT jest zwrotem nadpłaty zaliczek podatkowych. Zdarza się, że odprowadzane w ciągu roku podatki dochodowe są wyższe od rzeczywiście wymaganych. Suma tych nadwyżek podlega zwrotowi – i to właśnie ten moment, na który czeka wielu podatników. Sama nazwa PIT odnosi się właśnie do tego podatku – ang. Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlaczego dochodzi do opłacania zbyt wysokich zaliczek na podatek dochodowy? Możliwości są trzy.

Zwrot podatku ze względu na założenie błędnego progu podatkowego

Pierwszy próg dotyczy osób fizycznych, których roczne dochody nie przekraczają 120 000 zł. Wynosi on 12%  minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł. Drugi próg podatkowy liczony jest po przekroczeniu tej kwoty (120 000 zł), a jego wysokość to 10 800 + 32% z nadwyżki.

Zwrot nadpłaconego podatku ze względu na zwiększone koszty uzyskania przychodu

Podwyższone koszty uzyskania przychodu związane są z ponoszeniem przez pracownika lub zleceniobiorcę wydatków dotyczących dojazdów do pracy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zakład pracy mieści się w innej miejscowości niż ta, w której zamieszkuje zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło – a przedsiębiorca nie wypłaca dodatku za rozłąkę. Zwiększone koszty uzyskania przychodu dotyczą także umów obejmujących wykonywanie działalności artystycznej, literackiej, naukowej oraz publicystycznej (na poziomie 20%) oraz pracy twórczej lub praw autorskich (na poziomie 50%).

Zwrot podatku ze względu na ulgi podatkowe – ile zwrotu podatku?

Trzecią sytuacją, która może upoważniać do otrzymania zwrotu podatku z PIT, są przysługujące ulgi. Mogą to być:

 • ulga na Internet – przysługująca osobom, które niedawno podłączyły się do sieci: za dwa pierwsze lata płacenia rachunków, umożliwia odliczenia wszystkich wydatków na internet, a więc zarówno ten domowy, jak i mobilny; do kwoty 760 zł;
 • ulga na dzieci – rodzic ma możliwość odliczenia od podatku 1 112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł za trzecie dziecko oraz 2700 zł za każde kolejne;
 • ulga rehabilitacyjna – umożliwiająca odliczenie kosztów leczenia oraz rehabilitacji, w tym przeznaczonych na zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia, co istotne, maksymalna kwota podlegają odliczeniu to 2280 zł;
 • ulga abolicyjna – dotyczy osób, które w roku podatkowym pracowały za granicą, w kraju, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą proporcjonalnego odliczenia; 
 • ulga termomodernizacyjna – umożliwia odliczenie kosztów inwestycji termomodernizacyjnej, a więc związanych z nią maszyn, usług i materiałów, co istotne, inwestycja ta musi być ukończona w ciągu 3 lat. Ulga obejmuje koszty do 53000 zł.

Ile czasu czeka się na zwrot nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego?

Od połowy lutego urząd skarbowy przyjmuje deklaracje podatkowe i rozpoczyna realizowanie wniosków o zwrot nadpłaty. Jak mówi ustawa o podatku, przekaz pocztowy lub przelew z urzędu skarbowego powinny trafić do ciebie:

 • do 45 dni od dnia złożenia deklaracji przez internet online;
 • 3 miesiące dla deklaracji wypełnianych stacjonarnie.

Czas ten jest liczony od momentu złożenia rozliczenia podatkowego. Wiesz już, ile się czeka na zwrot podatku i masz świadomość, która opcja jest korzystniejsza. Jak widać, szybkie oddanie deklaracji i wykorzystanie nowoczesnych metod pozwoli na otrzymanie zwrotu podatku zdecydowanie wcześniej.

W jaki sposób przychodzi zwrot podatku PIT?

Po wystąpieniu o zwrot trzeba czekać na otrzymanie pieniędzy. W jaki sposób fiskus przekaże ci nadpłacone środki? Skarbówka może to zrobić na dwa sposoby:

 • bezpośrednio na rachunek bankowy, jeśli w formularzu NIP-7, ZAP-3, CEIDG-1 podałeś numer konta bankowego;
 • gotówką za pośrednictwem Poczty Polskiej w postaci przekazu pocztowego (kwota zostanie pomniejszona o opłatę pocztową).

Decyzja o tym, w jaki sposób pieniądze zostaną przekazane, nie jest podejmowana odgórnie. Wszystko zależy od tego, czy przekażesz numer konta, na który ma przyjść zwrot za nadpłatę podatku.

Ile się czeka na zwrot podatku PIT za 2022 – kiedy wypełnić wniosek?

Wraz z rozpoczęciem nowego roku rozpoczyna się okres składania wniosków za ten poprzedni. Można je uzupełnić w tradycyjny sposób w siedzibie fiskusa lub elektronicznie za pomocą usługi „Twój e-PIT”. Warto zaznaczyć różnicę w ustalonym czasie na ich składanie i terminie otrzymania nadpłaty. 1 stycznia tego roku otworzył się nabór tradycyjnych (papierowych) deklaracji, a 15 lutego 2023 roku to czas uruchomienia platformy „Twój e-PIT”, która służy elektronicznemu składaniu PIT-ów.

Termin zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych

Na pytanie, ile się czeka na zwrot podatku, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zwrot nadpłaty można otrzymać w różnych terminach, w zależności od:

 • formy składania wniosku;
 • czasu jego wypełnienia.
 1. Jeśli oddałeś PIT drogą tradycyjną do 15 lutego bieżącego roku, powinieneś otrzymać pieniądze w terminie do 1 kwietnia.
 2. W przypadku składania PIT-u za pośrednictwem kanału elektronicznego do 30 kwietnia możesz liczyć na zwrot w terminie do 45 dni od złożenia wniosku.
 3. W przypadku tradycyjnego wypełnienia formularza po 15. dniu lutego kwota zwrotu zostanie ci przekazana do 90 dni od wypełnienia wniosku.

Karta Dużej Rodziny – jak ubiegać się o zwrot podatku w terminie przyspieszonym?

Czy wiesz, że można skorzystać z przyspieszonego terminu zwrotu nadpłaty? Niektórzy mogą pilnie potrzebować dodatkowych środków. Jeśli masz Kartę Dużej Rodziny, fiskus powinien dokonać zwrotu nadpłaty podatku w terminie do 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Pamiętaj, by zaznaczyć ten fakt w formularzu, jeśli chcesz znacząco skrócić czas oczekiwania na zwrot podatku.

Termin zwrotu z podatku na konto

Terminy realizacji przelewu przez Urząd Skarbowy są takie, jak wskazane w poprzednich akapitach. Warto mieć jednak na uwadze, że czas oczekiwania na otrzymanie zwrotu podatku na konto jest uzależniony także od czasu księgowania przelewu. Zwykle trwa to jednak od kilku dni do maksymalnie drugiego dnia roboczego. Z kolei, jeśli podatnik ma konto w tym samym banku co jego Urząd Skarbowy, to zwrot podatku może otrzymać nawet kilka sekund po jego wykonaniu.

Zwrot podatku – do kiedy przekazem pocztowym?

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku chęci otrzymania pieniędzy do ręki. Pieniężny przekaz pocztowy może być realizowany, jak wskazuje sama Poczta Polska, nawet do 4 dni od daty jego nadania. Warto przypomnieć, że to sam podatnik podejmuje decyzję dotyczącą formy otrzymania zwrotu należnego podatku. Jeżeli posiada więc konto w banku, to może przyspieszyć cały proces o średnio 3 dni.

Zwrot podatku – ile trzeba czekać?

Jeżeli podatnik czeka na swój zwrot już stosunkowo długi czas, to ma możliwość zweryfikowania etapu jego realizacji. Jeśli więc zastanawiasz się, jak sprawdzić, kiedy dostaniesz zwrot podatku, to masz takie oto możliwości:

 • e-Urząd Skarbowy – od 2020 roku podatnik ma możliwość zweryfikowania etapu zwrotu nadpłaty w usłudze e-PIT. Dzięki platformie zostanie poinformowany o tym, że deklaracja dotarła do fiskusa, trafiła do rozliczenia i nadpłata została przekazana na nr konta bankowego lub przekazem pocztowym;
 • kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Skarbowym – jeżeli podatnik nie ma możliwości skorzystania z internetu, to może zweryfikować etap zwrotu nadpłaty podatku, dzwoniąc do Urzędu lub pojawiając się w nim osobiście. Urzędnik udzieli odpowiedniej informacji.

Kiedy nie dostaniesz zwrotu nadpłaty podatku?

Poza oczywistymi sytuacjami, czyli takimi, w których podatnikowi nie przysługuje zwrot podatku, nadpłaty możesz nie otrzymać wtedy, gdy jej kwota jest zbyt niska. Zwrotu nie dostaną więc osoby, których nadpłata była niższa lub równa 8,70 zł. Należy jednak pamiętać, że ta wartość nie przepada. Zostanie przekazana za przyszłe ewentualne zaległości podatkowe. Może się bowiem zdarzyć, że podatnik ani nie zapłacił zbyt wysokiego podatku, ani odpowiedniego – ale za niski (bo np. rozliczany był według progu podatkowego 17%, a powinien – według drugiego).

Wysokość zwrotu nadpłaconego podatku ma związek z przychodami w ubiegłym roku i zależy bezpośrednio od zarobków. To, ile się czeka, na zwrot podatku, zależy od kilku czynników. W zależności od momentu złożenia wniosku możesz oczekiwać zwrotu nawet do 90 dni. Nie warto więc czekać na ostatnią chwilę. W niektórych przypadkach nie otrzymasz żadnych środków – dzieje się tak w przypadku, gdy twoje przychody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku.

Podsumowując, to, jak długo czeka się na zwrot podatku, uzależnione jest od kilku czynników. W największej mierze na termin wpływa jednak forma i czas złożenia deklaracji. Bez wątpienia najwygodniejszą, zapewniającą najszybsze uzyskanie zwrotu jest droga elektroniczna. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku osoba, która złoży deklarację online, otrzyma pieniądze przed podatnikiem, który rozliczy się tradycyjnie. Wskazane terminy są bowiem terminami maksymalnymi i może dojść do sytuacji, w której ty rozliczysz się w darmowym programie internetowym, a twoi rodzice za pomocą formularza papierowego – i oni otrzymają pieniądze pierwsi. 

Archiwum: styczeń 2023
ile się czeka na zwrot podatku