Kadry

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą za granicą? Sprawdź, czy pomiędzy naszym krajem a krajem twojej działalności została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. To sposób na to, by w twojej kieszeni zostało więcej pieniędzy!

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to dokument podpisywany na wysokim szczeblu – pomiędzy rządami państw. W wielu przypadkach ma jednak wpływ na życie codzienne właścicieli firm. Dzięki takim umowom można uniknąć sytuacji, gdy podatek płaci się zarówno w kraju, z którego pochodzi przedsiębiorca, jak i tym, w którym prowadzi działalność. Sprawdź, z jakimi krajami Polska podpisała taką umowę!

Kiedy powstaje problem podwójnego opodatkowania?

Nikogo nie dziwi, że każdy dochód podlega opodatkowaniu – i to nie tylko w Polsce, ale także w większości innych krajów. Co jednak robić w sytuacji, gdy podatek zostaje naliczony podwójnie, w kraju, z którego pochodzi podatnik i w kraju, w którym pracuje lub prowadzi firmę?

Właśnie taka sytuacja nazywana jest podwójnym opodatkowaniem. Zgodnie z polskimi przepisami każda osoba lub firma, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium naszego kraju, podlega opodatkowaniu w Polsce. Zapłacenie podatku dochodowego do rodzimego urzędu skarbowego czasem jednak nie wystarcza. W innych krajach przepisy jasno określają, kto jest zobowiązany do płacenia podatku – są to osoby i firmy wykonujące działalność lub pracujące na etacie na terytorium danego państwa.

Podpisywane przez Rzeczpospolitą Polską i wybrane kraje umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają zapobiegać takim problemom. Podatek jest wówczas płacony tylko w jednym państwie.

Czym jest kraj rezydencji podatkowej?

Kraj rezydencji podatkowej to miejsce, w którym zobowiązujesz się do złożenia deklaracji podatkowej i rozliczenia podatku. Nie możesz go wybierać całkowicie swobodnie. Rezydentem podatkowym może zostać osoba (dowolnego obywatelstwa), która ma w Polsce tzw. ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terenie Polski przez więcej niż 183 dni w roku.

Jeśli np. mieszkasz na stałe w Polsce, ale przez co najmniej 183 dni przebywasz za granicą, możesz skorzystać z prawa do unikania podwójnego opodatkowania.

Metody unikania opodatkowania w umowach, które zawarła Polska z innymi krajami

W międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu stosuje się cztery metody:

 • wyłączenie pełne;
 • odliczenie pełne;
 • wyłączenie z progresją;
 • odliczenie proporcjonalne.

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a innymi krajami pojawiają się tylko te dwie ostatnie metody. Sprawdź, w jaki sposób rozlicza się podatek według każdej z nich.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda ta zakłada, że jedno z państw będących stroną rezygnuje z roszczeń wobec podatnika. Podatek jest wówczas płacony tylko w jednym z krajów. Jednocześnie to państwo, które zrezygnowało z roszczeń, może uwzględnić osiągnięte za granicą dochody w ustalaniu stawki podatkowej. Oznacza to, że jeśli np. zsumuje się dochody osiągnięte w Polsce i za granicą, podatnik może „wpaść” w drugi próg podatkowy obowiązujący w naszym kraju.

Jak wygląda metoda wyłączenia z progresją w praktyce? Aby uzyskać kwotę podlegającą opodatkowaniu, sumuje się dochody osiągnięte w kraju i za granicą. Następnie oblicza się kwotę podatku od tej sumy. Na tej podstawie wylicza się, jaką część globalnych dochodów stanowi obliczona kwota podatku. Uzyskany w ten sposób procent oznacza stopę podatkową, jaką należy zastosować przy rozliczeniach w Polsce.

Metoda wyłączenia z progresją jest stosowana m.in. w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z:

 • Austrią;
 • Chorwacją;
 • Czechami;
 • Francją
 • Grecją;
 • Japonią;
 • Niemcami;
 • Słowacją;
 • Ukrainą;
 • Turcją;
 • Wielką Brytanią;
 • Włochami.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opłaceniu podatku od dochodu osiągniętego za granicą w kraju ojczystym. Od kwoty należnego podatku odlicza się wówczas podatek, który został już odliczony za granicą.

Jak wylicza się podatek w tym przypadku? W pierwszej kolejności należy zsumować dochody osiągnięte w Polsce i za granicą oraz obliczyć podatek od tej kwoty. Następnie liczy się, jaki jest stosunek dochodu z zagranicy do całkowitego dochodu. Procent mnoży się przez obliczony wcześniej podatek. W ten sposób uzyskasz wartość, jakiej nie może przekroczyć odliczony podatek z zagranicy.

Gdzie obowiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych?

Nasz kraj ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z 90 państwami na całym świecie. Ich pełną listę znajdziesz na oficjalnej stronie podatki.gov.pl. W tym samym miejscu możesz także zapoznać się z pełnymi wersjami umów, datami ich wejścia w życie oraz innymi szczegółami. Korzystanie z rządowej strony to gwarancja, że bazujesz na sprawdzonych, aktualnych informacjach.

Polska podpisała pierwsze umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania już w latach 70. Stronami umowy były wówczas głównie kraje europejskie. Dość wcześnie zawarte zostały także umowy ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami czy Australią.

Oprócz samej umowy ważnym dokumentem jest także protokół. Zawarte są w nim szczegóły pozwalające na uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie optymalizacji podatkowej na granicy prawa. Taki protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarto dość niedawno (w 2021 r.) pomiędzy Polską a Holandią. Jednym z głównych celów jest dostosowanie treści umowy do aktualnych przepisów w obu krajach. Dokument wejdzie w życie w 2023 roku.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tylko z pozoru jest dokumentem, który nie ma wpływu na sytuację zwykłych przedsiębiorców czy pracowników. Jej zastosowanie jest jak najbardziej praktyczne – dzięki temu, że Polska ma ustalone jasne zasady działania z wieloma krajami, w twojej kieszeni może zostać więcej pieniędzy. To ważne, gdy myślisz o rozwoju swojego biznesu i ekspansji międzynarodowej!

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: