Podatki

Nadpłata podatku PIT – kiedy możesz na nią liczyć? Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku?

Płacisz podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy wiesz, że wartość pobranych zaliczek może okazać się wyższa niż faktyczna wartość zobowiązania, jakie musisz zapłacić? Pojawia się wtedy nadpłata podatku. W jakich sytuacjach możesz otrzymać zwrot podatku?

Urząd skarbowy jest dla większości osób pracujących miejscem, które nie kojarzy się najlepiej. Przede wszystkim wynika to z faktu, że każda osoba pracująca, np. na podstawie umowy o pracę, jest zmuszona do oddawania części swoich zarobków na rzecz państwa. Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku można mówić o tzw. nadpłacie podatku. Czym dokładnie jest nadpłata podatku? Kiedy możesz liczyć na zwrot podatku? Sprawdź!

Podatek dochodowy od osób fizycznych – kiedy jest pobierany i jak określana jest zaległość podatkowa?

Organ podatkowy w formie zaliczki pobiera podatek dochodowy przy comiesięcznej wypłacie pensji pracownika. Ordynacja podatkowa zakłada, że ostatecznie podczas złożenia odpowiedniego PIT-u zostanie stwierdzone, ile jeszcze podatnik powinien dopłacić tytułem zaległego podatku. Jeśli tego nie zrobi, może mieć miejsce naliczanie odsetek za zwłokę. Zdarza się jednak, że nie ma zaległości podatkowych wraz z odsetkami. W takiej sytuacji na rachunek bankowy powinien wpłynąć wynik rozliczenia, który w danym przypadku będzie korzystny dla osoby płacącej podatki.

Czym jest nadpłata w podatku?

W tym miejscu wyjaśnijmy, czym w ogóle jest nadpłata podatku. Z zasady jest to określenie na sytuację, w której wartość zaliczek pobranych tytułem podatku jest wyższa aniżeli wartość zobowiązania, jakie powinien ów podatnik opłacić za konkretny rok podatkowy. Jest to wartość, która jest poznawana w momencie złożenia zeznania. Dotyczy to podatku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku ubiegłego.

Kiedy zachodzi nadpłata podatku?

Zeznanie podatkowe może pokazać, że pojawiła się nadpłata. Ta zaś może wynikać przede wszystkim z kilku czynników. Są to:

  • zaliczki były pobierane według wyższego stopnia skali podatkowej aniżeli ten, który faktycznie dotyczy podatnika. Ma to miejsce wtedy, gdy podatnik opłacał zaliczki przy podatku 32%, choć powinien 17%;
  • zastosowanie błędnej, wyraźnie zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego;
  • pobór zaliczek według skali podatkowej, która obejmuje cały ubiegły rok;
  • zastosowanie odliczeń i ulg przysługujących osobie składającej zeznanie. Może to być również strata z lat ubiegłych;
  • rozliczenie kwoty wolnej od podatku – ta bowiem nie jest uwzględniana przy obliczaniu zaliczek.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty – czy wystarczy deklaracja podatku VAT?

Nadpłata automatycznie podlega zwrotowi. Czy musisz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? Jeśli nie ma być to wniosek o zaliczenie nadpłaty na kolejne lata, taka potrzeba nie istnieje. Wystarczy sama deklaracja PIT, która zostanie uznana przez urząd skarbowy. Fakt powstania nadpłaty wraz z przekazaniem urzędowi deklaracji oznacza zobowiązanie go do wypłacenia środków.

Co, jeśli nie chcesz zwrotu nadpłaty?

Wbrew pozorom taka sytuacja faktycznie może zaistnieć. Kiedy? Przede wszystkim wtedy, gdy masz świadomość, że w kolejnym roku już na pewno czeka cię dopłata i chcesz zawnioskować o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań. Jeśli jednak nie złożysz takiego wniosku, automatycznie otrzymasz stosowny zwrot np. przekazem pocztowym.

Termin zwrotu nadpłaty podatku – kiedy możesz spodziewać się otrzymania środków tytułem nadpłaconego podatku?

Jaki czas ma urząd skarbowy na zwrócenie ci nadpłaty podatku? Zgodnie z przepisami organy podatkowe mają na to termin 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej, choć zwrot nadpłaty następuje zazwyczaj sprawnie i szybko. W tej kwestii zobowiązanie podatkowe dotyczy również urzędników. Warto przy tym zaznaczyć, że deklaracje składane elektronicznie podlegają krótszemu terminowi, który wynosi maksymalnie 45 dni. Oczywiście, możesz w ramach korekty złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Na mocy korekty deklaracji można uznać, że nadpłata zostanie zapisana na kolejny rok rozliczeniowy. Zazwyczaj zwrot następuje najpóźniej do 30 czerwca.

Korekta zeznania, jeśli płatnik się pomylił

Wspomniana korekta jest niezwykle istotna, jeśli zauważysz błędy w tym, co przekazałeś urzędowi. Jeśli nie dodałeś wszystkich koniecznych do opłacenia zaliczek na podatek, może okazać się, że kwota nadpłaty jest mniejsza. Jeśli już otrzymałeś jej zwrot, musisz dopłacić odpowiedni podatek, a jeśli zbyt długo z tym zwlekałeś, należy to zrobić wraz z odsetkami za zwłokę. W ramach korekty możesz oczywiście również złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Nadpłata podatku podlega zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych

Pamiętaj, że nadpłata podatku podlega zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli wszystkie rozliczenia podatku zostaną opłacone i nie ma żadnych kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nadpłata wykazana podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej.

Czym jest niedopłata podatku?

Wiadomo, że nadpłata podatku powstaje z dniem dostarczenia urzędowi odpowiedniego dokumentu obliczającego faktyczne i należne opłaty podatkowe. Pamiętaj, że jeśli opłacane stawki były niższe niż wymagane, pojawia się tzw. niedopłata podatku.

Terminy końcowe podatku nieopłaconego

W przypadku osób rozliczających ryczałt ewidencjonowany, a zatem i najem prywatny, termin zapłaty brakującej części podatku mijał 31 stycznia 2022 roku, a pozostali podatnicy mają czas do 2 maja 2022 roku.

Dotyczy cię nadpłata podatku? To dobra wiadomość, ponieważ możesz liczyć na zwrot części wpłaconych do urzędu skarbowego pieniędzy. Pamiętaj, że zwrot podatku i wysokość nadpłaty regulują stosowne przepisy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: