IBAN jest w Polsce oraz wielu innych krajach Europy i świata stosowany w celu sprawnej realizacji przelewów zagranicznych. Dzięki temu można sparować ze sobą konta utworzone w różnych państwach. Na co dzień stosuje się np. IBAN Pekao S.A.

Skrót IBAN pochodzi od określenia: International Bank Account Number, co w przełożeniu na język polski Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Stosowanie tego systemu jest wyrazem takich zjawisk jak m.in. globalizacja oraz rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych z zakresu fintech. Do oznaczeń tych należy np. IBAN BNP Paribas, czyli kod umożliwiający wykonywanie zagranicznych przelewów wychodzących oraz przychodzących z jednego z większych banków działających w Polsce.

Bankowy numer międzynarodowy IBAN – dlaczego się go stosuje?

Jeżeli konieczne jest wykonanie przelewu międzynarodowego, konieczne jest stosowanie IBAN. Obowiązek ten dotyczy zarówno klientów prywatnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki systemowi IBAN można powiązać ze sobą konta utworzone w bankach z różnych krajów.

Jakie jest numer IBAN w BNP Paribas?

To, jak zbudowany jest bankowy numer IBAN, zostało ściśle określone przez międzynarodowe standardy jakości. Nie ma tu miejsca na inwencję twórczą. W przypadku polskich banków IBAN zawiera 26 cyfr poprzedzonych dwoma literami oznaczającymi kraj rejestracji konta. Długość IBAN w poszczególnych krajach może się różnić o kilka-kilkanaście znaków.

Pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna, za pomocą której można zweryfikować poprawność numeru. Osiem następnych znaków wskazuje bank, zaś ostatnie szesnaście cyfr jest numerem rachunku bankowego.

Taki stan rzeczy oznacza, że IBAN to numer standardowego rachunku bankowego klienta oraz dwuliterowe oznaczenie kraju (PL w przypadku Polski).

IBAN BNP Paribas, kod BIC/SWIFT BNP Paribas

Kod BIC/SWIFT BNP Paribas: PPABPLPK

IBAN BNP Paribas: PL + pełny numer rachunku.

Dane do przelewu:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A. to jeden z największych banków komercyjnych działających w Polsce. Jego początki sięgają jeszcze lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to powstał Bank Gospodarki Żywnościowej. Oferta BNP Paribas to m.in. kredyty, produkty oszczędnościowe oraz inwestycyjne.

Archiwum: październik 2022
iban bnp paribas