FinTech to branża, która dostarcza wielu rozwiązań związanych z usługami finansowymi w innowacjach. Usługi finansowe są przedmiotem stałych zmian, co wynika z rozwoju tego działu. Dowiedz się, co to jest!

Z upływem lat placówki bankowe tracą miano centrum życia finansowego. Powszechny dostęp do Internetu oraz popularyzacja technologii cyfrowych otworzyły nową drogę do innowacyjnych sposobów zarządzania budżetem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Staje się ono coraz bardziej efektywne i skuteczne. Duży przełom w tej dziedzinie zawdzięczany jest sektorowi FinTech. Odpowiada on za rozwój rozwiązań technologicznych w branży finansowej. Dowiedz się, czym jest oraz co zawdzięczasz branży FinTech.

FinTech – definicja

Termin FinTech wywodzi się z angielskiej nazwy financial technology. Można go rozpatrywać dwupłaszczyznowo:

 • jako nazwę technologii łączącej świat innowacji z finansami;
 • jako konkretny sektor rynku, który skupia firmy trudniące się pracowaniem nad tworzeniem i udostępnianiem narzędzi niezbędnych w zarządzaniu finansami.

Dwa ujęcia definicyjne są ze sobą ściśle powiązane. Niezależnie od tego, które przyjmie się za przewodnie, FinTech należałoby rozumieć jako szereg działań zmierzających do uzyskania konkretnych rozwiązań. Funkcjonalności oferowane przez FinTech są silnie zróżnicowane, ale wszystkie dążą do polepszenia jakości efektywnego zarządzania budżetem domowym oraz zasobami finansowymi przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu FinTech są w dużej mierze świadczone drogą internetową.

FinTech – kontrowersje związane z definicją

Precyzyjne zdefiniowanie FinTech budzi kontrowersje. Skomplikowanie zagadnienia polega głównie na braku precyzyjnie określonych ram czasowych oraz proporcji usług finansowych i rozwiązań technologicznych. Nie sposób dokładnie określić, kiedy rozpoczął się rozwój branży FinTech, ani też wartości sektora w ujęciu makroekonomicznym.

Rozwój branży financial technology

Wiesz już, że nie jest możliwe dokładne określenie, co to jest FinTech. Definicje mają charakter intuicyjny, ponieważ niemożliwe jest sprecyzowanie ram czasowych i proporcjonalnych definicji. Niemniej jednak wiadomo, że najwcześniejsze wzmianki o FinTechu pojawiły się w prasie amerykańskiej w latach 80. XX wieku. Omawiały one rozwiązania opierające się o masową komputeryzację i telekomunikację rozwiązań bankowych.

Niektórzy z ekspertów sugerują, że za początek segmentu FinTech należałoby uznać moment wprowadzenia pierwszych bankomatów, co miało miejsce w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Pojęcie zostało wyklarowane medialnie na początku lat dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia. Wówczas nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstw branżowych, które swoją działalność mocno korelowały z rozwojem Internetu.

Pierwsze firmy FinTech

Pierwsze firmy z branży FinTech pojawiły się wraz z masowym rozprzestrzenianiem się usług online. Miały one zasięg globalny. Jedną z pierwszych usług był PayPal, powszechnie wykorzystywany na portalach aukcyjnych. Prawdziwa rewolucja w branży rozpoczęła się wraz z upowszechnieniem smartfonów. Datuje się ją na rok 2010.

Branża FinTech w praktyce

Dzięki branży FinTech i nowatorskim rozwiązaniom, które proponuje użytkownikom, możliwe jest:

 • przyspieszenie usług finansowych;
 • zabezpieczenie usług finansowych;
 • ulepszenie usług finansowych;
 • zwiększenie dostępności usług finansowych;
 • obniżenie kosztów usług finansowych.

Wśród modeli świadczenia usług w sektorach FinTech dominują:

 • B2C (ang. business-to-customer);
 • B2B (ang. business-to-business);
 • C2B (ang. customer-to-business);
 • C2C (ang. customer-to-customer).

Financial technology – sektory

Branże z zakresu FinTech funkcjonują w kilku zasadniczych obszarach. Wśród nich wyróżnić można:

 • obszar bankowy i ubezpieczeniowy;
 • obszar obejmujący rozwiązania dotyczące analizy danych i optymalizacji procesów;
 • obszar doradczy;
 • obszar płatności online i ich zabezpieczeń;
 • obszar ekonomii współdzielenia;
 • obszar pożyczek online;
 • obszar rozwiązań opartych na blockchainie;
 • obszar identyfikacji biometrycznej;
 • obszar identyfikacji głosowej;
 • obszar wykorzystujący sztuczną inteligencję w procesie sprzedaży i podejmowania decyzji;
 • obszar implementujący technologie FinTech do przemysłu.

W najprostszym ujęciu definicyjnym do sektorów spełniających warunki FinTech można zaliczyć:

 • sektor obsługi płatności online;
 • sektor e-bankowości oraz bankowości mobilnej;
 • sektor pożyczek online;
 • sektor rozwiązań komunikacyjnych, które wykorzystują płatności;
 • sektor aplikacji optymalizujących domowe budżety;
 • sektor porównywarek internetowych i platform aukcyjnych;
 • sektor kantorów internetowych;
 • sektor pożyczek peer-to-peer;
 • sektor przedsiębiorstw, które wprowadzają i wykorzystują mechanizmy charakterystyczne dla blockchainu;
 • sektor porównywarek pożyczek.

FinTech w Polsce

Poziom rozwoju branży FinTech w Polsce może stanowić powód do dumy. Kraj wypada doskonale we wszelkich rankingach dotyczących innowacyjności w zakresie rozwiązań finansowych. Polacy korzystają z nich na co dzień, co znacznie przyczynia się do polepszenia ich jakości życia. Podstawową cechą rozwiązań FinTech jest ich otwartość oraz szeroka dostępność. Niskie bariery korzystania z rozwiązań innowacyjnych wyróżniają Polskę na tle innych krajów.

Polski sektor FinTech posiada duży potencjał innowacyjny. Rozwiązania przeznaczone są dla konsumentów o rozmaitych potrzebach. Usługi kierowane są więc do:

 • przedsiębiorców;
 • inwestorów;
 • osób prywatnych zarządzających budżetem gospodarstw domowych;
 • osób interesujących się bezpieczeństwem danych;
 • podmiotów zainteresowanych bankowością mobilną.

W polskim sektorze FinTech prym wiodą banki. Szacuje się, że codziennie z usług oferowanych przez sektor korzysta ponad 50% Polaków. Większość z nich nie uświadamia sobie, że korzysta z rozwiązań FinTech. W sektorze pracuje obecnie około 100 tysięcy osób, a liczba stanowisk pracy stale wzrasta.

Startupy a FinTech

Często powielanym błędem jest utożsamianie pojęć startupów z Financial Technology. Młode i innowacyjne firmy oczywiście mogą działać w sektorze, ale wcale nie muszą. Dodatkowo nie każde rozwiązanie z zakresu FinTech wywodzi się z inicjatywy startupowej.

Podsumowując, inicjatywy FinTech są obecną codziennością. Rozwiązania z branży wykorzystywane są codziennie przez dziesiątki milionów Polaków. Ci najczęściej korzystają z:

 • płatności online;
 • mobilnych portfeli;
 • zrobotyzowanego doradztwa finansowego.

Szacuje się, że branża będzie odnotowywać stałe tendencje wzrostowe we wszystkich obszarach działalności. Sprzyja temu upowszechnienie się Internetu, a co za tym idzie – postępująca globalizacja.

Archiwum: styczeń 2022
fintech