IBAN

IBAN Pekao S.A. – co warto wiedzieć na ten temat?

Numer IBAN jest w Polsce oraz wielu innych państwach wykorzystywany do realizacji przelewów zagranicznych. Skrót ten pochodzi od określenia: International Bank Account Number (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego). Na co dzień stosuje się np. IBAN Pekao S.A.

Początki numeru bankowego IBAN to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia. W Polsce oznaczenie to weszło dość późno, wraz z przystąpieniem naszego kraju do struktur Unii Europejskiej (2004 rok).

Numer IBAN – dlaczego jest ważny?

Numer IBAN oznacza usystematyzowanie oznaczeń pozwalających na łatwe dokonywanie zagranicznych przelewów międzybankowych. Jest to ważne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność biznesową.

IBAN Pekao S.A.

Przepisy oraz standardy jakości jasno określają, jak zbudowany jest bankowy numer IBAN. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w tym zakresie oznaczenie to w Polsce składa się z dwudziestu sześciu cyfr oraz dwóch liter (dwuliterowy skrót pozwala na identyfikację kraju, w którym zostało zarejestrowane dane konto).

W przypadku Polski skrót literowy jest następujący: PL. W innych państwach pierwsze dwie litery również pozwalają na łatwą identyfikację kraju. Oto przykładowe z nich: AD (Andora), BE (Belgia), DK (Dania) oraz DE (Niemcy).

Warto dodać, że długość IBAN w poszczególnych krajach może się różnić.

Jeśli chodzi o cyfry, to dwa pierwsze znaki stanowią sumę kontrolną weryfikującą poprawność numeru, osiem kolejnych wskazuje bank (cztery z nich to symbol danej instytucji bankowej, zaś kolejne cztery precyzują, o jaką filię chodzi). Pozostałe szesnaście cyfr to właściwy numer rachunku bankowego, który jest unikalny dla każdego klienta.

Oprócz numeru rachunku IBAN podczas dokonywania przelewów zagranicznych używa się także kodu SWIFT (z ang. Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Określenie to jest stosowane zamiennie z kodem BIC (z ang. Business Identifier Code) i pomaga w zlokalizowaniu zagranicznej instytucji finansowej. Kod BIC/SWIFT składa się w szeregu znaków (nie mniej niż 8, nie więcej niż 11), z czego:

  • cztery pierwsze znaki pozwalają na zidentyfikowanie danej instytucji;
  • dwie kolejne litery to wskazanie kraju. Jest to takie samo oznaczenie jak symbol kraju umieszczony w kodzie IBAN (dwa pierwsze  znaki);
  • dwie następne litery pokazują lokalizację instytucji finansowej (banku).

Oprócz tego dodaje się czasem także trzy kolejne znaki, które mają za zadanie wskazać lokalizację danego oddziału banku. Stosowanie dodatkowych liter nie jest jednak zawsze stosowane.

IBAN Pekao S.A., kod BIC/SWIFT Pekao S.A.

Kod BIC/SWIFT Pekao S.A.: PKOPPLPW

IBAN Pekao S.A.: PL + pełny numer rachunku (kod ten jest ustalany według zasad, które pokrótce opisano już wcześniej).

Dane do przelewu:

Bank Pekao SA

Ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Pekao S.A. – podstawowe informacje na temat banku

Pełna nazwa Pekao S.A. jest następująca: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (inne potocznie stosowane określenia to: Pekao, Bank Pekao itp.). Pekao S.A. to bank uniwersalny o wieloletniej tradycji – historia sięga końcówki lat dwudziestych ubiegłego stulecia. W okresie 1999-2017 działalność tej instytucji była kontrolowana przez włoską grupę UniCredit. Następnie, tzn. od czerwca 2017 roku kontrolę nad Pekao S.A. przejęły – w ramach repolonizacji – Polski Fundusz Rozwoju oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz