Współczesna gospodarka to rynek, który jest silnie zglobalizowany. W związku z tym konieczne było przygotowanie systemu, który umożliwia sprawne dokonywanie przelewów na rynku międzynarodowym. Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest IBAN, w tym np. IBAN Alior Bank.

Nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki jest współpraca na szczeblu międzynarodowym. Taki stan rzeczy to z jednej strony duże ułatwienie dla osób dokonujących przelewów, ale także spore wyzwanie dla instytucji sektora bankowego. Do rozwiązań, które ułatwiają codzienne rozliczanie zagranicznych transakcji bankowych, należy IBAN. Oznaczenie to posiada właściwie każda instytucja finansowa, która działa na terenie Polski – jednym z nich jest IBAN Alior Bank.

IBAN – co to jest?

IBAN (inne określenie to BIC, czyli Bank Identifier Code) to skrótowiec pochodzący od angielskiej nazwy International Banking Account Number, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Oznaczenie to – czasem określane także jako tzw. numer IBAN – jest unikalne dla każdego odbiorcy posiadającego konto w banku. Przepisy ściśle precyzują, w jaki sposób tworzy się Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.

Zgodnie z ogólnym standardem numer kod ten ma – w przypadku Polski – następującą konstrukcję:

PL XXYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZ,

gdzie PL to kod kraju (PL – Polska), XX jest dwucyfrową sumą kontrolną, YYYYYYYY – wskazuje konkretny bank, zaś ostatnie szesnaście cyfr ZZZZZZZZZZZZZZZZ to unikalny numer rachunku danego klienta.

Jaki jest IBAN Alior Bank?

Aktualne informacje na temat tego, jaki skonstruowany jest numer międzynarodowego numeru rachunku bankowego, można znaleźć m.in. na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Nie inaczej jest w przypadku Alior Banku, czyli jednego z większych podmiotów działających w polskim sektorze finansowym.

Zgodnie z informacją, która znajduje się na witrynie tego podmiotu, Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego jest – podobnie jak w przypadku innych jednostek działających w naszym kraju – złożony z dwudziestu ośmiu znaków, czyli:

PLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jak już wcześniej wspomniano, oznaczenie „PL” odnosi się do nazwy kraju, zaś pozostałe 26 znaków to indywidualny numer konta danego klienta.

IBAN to jeszcze nie wszystko, czyli SWIFT Alior Bank

IBAN Alior Bank to ważny, ale nie jedyny element, dzięki któremu możemy zlecić wykonanie przelewu na rachunek odbiorcy z innego kraju lub otrzymać środki od nadawcy spoza Polski. Wręcz przeciwnie: oprócz tego konieczne jest również posiadanie tzw. numeru SWIFT.

System oznaczeń SWIFT został opracowany jeszcze w latach siedemdziesiątych i stanowi koncepcję opracowaną przez organizację międzynarodową Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Obecnie SWIFT jest wykorzystywany przez kilka tysięcy instytucji finansowych zarejestrowanych na terenie całego świata.

SWIFT składa się z 8 lub 11 symboli – mogą być to zarówno litery (stanowią one główną część ciągu znaków), jak i cyfry. Pierwsze cztery znaki precyzują, w jakiej instytucji założono konto, dwa następne to określenie państwa (jeśli chodzi o Polskę, stosuje się – podobnie jak w przypadku IBAN – oznaczenie „PL”), zaś kolejne pokazują m.in. dokładną lokalizację. Ostatnie trzy znaki mają charakter opcjonalny i są stosowane w celu wskazania, że rozliczenia dokonuje się w ramach filii banku. 

SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW.

IBAN/BIC Alior Bank: PL + numer rachunku odbiorcy.

Dane do przelewu:

Alior Bank S A

ul. Łopuszańska 38D

01-208 Warszawa

Alior Bank to bank uniwersalny, który został utworzony w 2008 roku. Jego oferta jest skierowana do klientów indywidualnych oraz firmowych. Podmiot ten aktywnie działa w obszarze nowoczesnych technologii, czego dowodem jest zaangażowanie w takie kwestie jak np. robodoradztwo czy kryptowaluty.

Archiwum: październik 2022
iban alior bank