IBAN

IBAN – Bank Spółdzielczy IBAN. co warto wiedzieć na ten temat?

Jeśli chcesz wykonać przelew zagraniczny, możesz zrobić to również w podmiotach z obszaru bankowości spółdzielczej. Aby móc sfinalizować taką transakcję, konieczne jest posiadanie IBAN Banku Spółdzielczego.

Współczesny system bankowy charakteryzuje się przede wszystkim wygodą z punktu widzenia przeciętnego użytkownika. Obecnie łatwe jest to, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawało się czasochłonnym i żmudnym zadaniem, tzn. wykonywanie przelewów międzynarodowych. Do realizacji takich operacji koniecznie jest posiadanie numeru IBAN. Bank Spółdzielczy jest jedną z instytucji, które posiadają takie oznaczenie.

IBAN – dlaczego jest potrzebny?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z istnienia standardu – w zależności od danej instytucji finansowej może być to np. IBAN Banku Spółdzielczego. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (z ang. International Bank Account Number) to system identyfikacji, która umożliwia przypisanie wysyłanych lub otrzymywanych środków do konta bankowego zarejestrowanego w innym kraju.

Przyjmuje się, że standard IBAN jest jednym z tych rozwiązań, które stanowią ważny krok w likwidowaniu barier przepływu kapitału na świecie.

Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego jest stosowany między innymi przez państwa Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Słowenia, Polska), ale także kraje spoza Europy, w tym na przykład Izrael, Irak, Liban czy Arabia Saudyjska.

IBAN Bank Spółdzielczy – jak wygląda?

Banki spółdzielcze to specyficzny typ instytucji finansowych. W odróżnieniu od „standardowych” instytucji z tego sektora, w przypadku których właścicielami są inwestorzy posiadający akcje, właścicielami są spółdzielcy. Bankowość spółdzielcza stanowi swego rodzaju pomost między tradycyjnie rozumianym biznesem oraz ekonomią społeczną.

W związku z tym czasem można spotkać się z opinią, 

zgodnie z którą funkcjonowanie banku spółdzielczego opiera się na nieco innych zasadach. Jeżeli zagłębimy się w szczegóły prawa bankowego, może okazać się, że rzeczywiście tak jest. Z punktu widzenia przeciętnego klienta, który chce wykonać np. przelew międzynarodowy lub otrzymać środki z konta zagranicznego, wciąż potrzebny jest numer bankowy IBAN. Bank Spółdzielczy to podmiot, który również należy do tego systemu.

Szczegółowe informacje na temat międzynarodowego numeru bankowego można znaleźć m.in. na stronach internetowych poszczególnych instytucji, które działają w danym regionie. Nie oznacza to jednak, że struktura tego kodu jest inna w różnych bankach spółdzielczych.

Wręcz przeciwnie – niezależnie od tego, czy chodzi np. o IBAN Banku Spółdzielczego w Brodnicy czy IBAN Bank Spółdzielczy Chełm, oznaczenie to będzie wyglądało podobnie. Jego struktura jest następująca:

  • dwuliterowy kod kraju (PL – Polska);
  • dwie cyfry, które są sumą kontrolną – są one wyliczane na podstawie pozostałych znaków. Celem sumy kontrolnej jest sprawdzenie, czy numer wpisany ręcznie w programie komputerowym lub na papierowym formularzu został prawidłowo podany,
  • osiem cyfr, które pozwalają na identyfikację konkretnej instytucji;
  • szesnaście cyfr unikalnych dla danego klienta.

Dwadzieścia sześć cyfr w numerze IBAN to taki sam ciąg znaków, jaki jest stosowany, jeśli chcesz dokonać przelewu krajowego. Jedyną różnicą jest kod precyzujący, w jakim państwie zarejestrowano konto.

Kod Swift/BIC Banku Spółdzielczego: POLUPLPR

Kod IBAN Banku Spółdzielczego: PL + numer rachunku bankowego.

Dane do przelewu: w zależności od placówki banku spółdzielczego.

W odróżnieniu od tradycyjnych instytucyjnych komercyjnych Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS S.A.) zrzesza lokalne banki spółdzielcze. Zrzeszenie to powstało w 2002 roku i zrzesza ponad dwa tysiące placówek na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: