Czym jest FGŚP? Jak działa Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i kto ma obowiązek opłacania składek?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to inicjatywa państwowa, która powstała w celu ochrony interesów pracowników na wypadek niewypłacalności ze strony pracodawców.