Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 może być nieodzowne dla tych, którzy chcą przejść na odnawialne źródła energii i mieć z tego korzyści w postaci jak najszybszego zwrotu inwestycji. Jaka jest wysokość dotacji w zależności od konkretnego programu? Sprawdź!

Panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka programów, które pozwalają na uzyskanie dofinansowania na instalację PV. Jednym z nich jest Czyste Powietrze Plus, dzięki któremu możliwe uzyskanie przedpłaty na inwestycję. Jaka jest kwota dofinansowania i jakie warunki trzeba spełniać, aby zostać beneficjentem programu? Jakie są zasady innych dofinansowań do fotowoltaiki? 2023 to także czas funkcjonowania kolejnej odsłony programu Mój Prąd czy ulgi termomodernizacyjnej. Poznaj te i inne możliwości, by sprawdzić, z której możesz skorzystać!

Fotowoltaika – dofinansowanie 2023. Program Czyste Powietrze

Program ten zakłada wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin uzyskujących niższe dochody. Nowa edycja wprowadza wiele zmian w zasadach programu, m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji, zwłaszcza na kompleksową termomodernizację domów, i możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z programu. Nabór wniosków ruszył 3 stycznia 2023 r.

Jak duże dofinansowanie można otrzymać w programie Czyste Powietrze?

Dofinansowanie na fotowoltaikę wynosi:

  • do 66 tys. zł – podstawowy poziom dofinansowania, dotyczy osób z rocznym dochodem do 135 tys. złotych;
  • do 99 tys. zł – podwyższony poziom dofinansowania. Należy osiągnąć wtedy przeciętny dochód na osobę do 1894 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.
  • do 135 tys. zł – najwyższy poziom dofinansowania. Należy osiągać przeciętny dochód 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Zobacz także  MRR — wskaźnik subskrypcyjny. Dlaczego miernik miesięcznego powtarzalnego przychodu jest ważny w biznesie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 – program Mój Prąd 4.0

Mój Prąd to Program dotacji wspierający inwestycje w domową instalację fotowoltaiczną. Jego celem jest zachęta do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne i zachęcenie gospodarstwa domowe do produkcji własnej energii. Warto wiedzieć, że ci, którzy już wcześniej korzystali z programu Czyste Powietrze mogą ubiegać się o zwiększenie doatcji. W ramach czwartej edycji programu Mój Prąd beneficjenci skorzystać będą mogli z wyższych kwot dofinansowania. 

Nabór wniosków na 2023 roku ruszył 15 grudnia 2022 roku i będzie prowadzony aż do wyczerpania puli środków. Założeniem programu Mój Prąd jest zwiększenie udziału fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 4.0 – zasady

Jeśli chodzi o zasady ubiegania się o dofinansowanie do fotowoltaiki, 2023 przyniósł zmiany pod pewnymi względami w stosunku do roku poprzedniego. W związku z nowelizacją ustawy o OZE w ramach dotacji można ubiegać się też o takie produkty jak:

  • magazyny ciepła;
  • magazyny energii;
  • systemy zarządzania energią w gospodarstwie domowym.

Jakie mogą być dotacje do fotowoltaiki w Programie Mój Prąd 4.0?

Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi 31 tys. złotych (PV + magazyn energii i ciepła + HEMS/EMS). Podział wygląda w ten sposób:

  • tylko instalacja PV – kwota do 6000 zł;
  • instalacja PV oraz zakup innych elementów (np. magazynu ciepła) – do 7000 zł;
  • magazyn energii elektrycznej – do 16 000 zł.

Jak wygląda dotacja do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Ten program wsparcia także można uznać za jedną z interesujących opcji dofinansowania do fotowoltaiki 2023. W ramach ulgi można odliczyć od podatku koszty poniesione na termomodernizację budynku, co obejmuje także koszty montażu fotowoltaiki. Taką ulgę od dochodu można odliczać nawet przez okres 3 lat. Skorzystać mogą z niej podatnicy rozliczający się na skali podatkowej, w ramach ryczałtu i podatku liniowego. Maksymalnie można odliczyć 53 000 złotych, jednak jeżeli nieruchomość ma dwóch właścicieli, każdy może odliczyć poniesione wydatki osobno.

Zobacz także  Rodzaje bezrobocia, przyczyny tego zjawiska społecznego i jego potencjalne skutki

Czy rolnicy skorzystają z dotacji do fotowoltaiki 2023?

Rolnicy mogą korzystać z dopłaty do fotowoltaiki w ramach ulgi inwestycyjnej. Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą odliczać ulgę w wysokości do 25% kosztów inwestycji od podatku rolnego. Najpierw jednak muszą założyć instalację z własnych pieniędzy. Mogą dzięki temu korzystać z odliczenia od podatku przez 15 lat.

Dotacje do fotowoltaiki 2023 a program Moje Ciepło

Wśród dotacji do fotowoltaiki 2023 można wskazać także program Moje Ciepło, przygotowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta forma wsparcia umożliwia dofinansowanie na zakup pompy ciepła właścicielom nowych domów. Jest to program, który wiele osób łączy właśnie z mikroinstalacją fotowoltaiczną w celu uzyskania długofalowych korzyści.

Programy regionalne dofinansowania do fotowoltaiki

Oprócz listy programów ogólnopolskich otrzymanie dofinansowania do fotowoltaiki możliwe jest też z tytułu programów regionalnych. Możliwości wsparcia tego typu inwestycji jest dość dużo, dlatego warto zapoznać się z tym, co oferuje gmina. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że otrzymanie dotacji na fotowoltaikę na poziomie samorządu może być bardziej skomplikowane.

Opłacalność fotowoltaiki

Od kwietnia 2022 roku obserwuje się mniejsze zainteresowanie fotowoltaiką. Jest to zapewne spowodowane nowym systemem rozliczeń dla prosumentów oraz okrojeniem rządowego programu dofinansowania. Czy to oznacza, że nie warto korzystać z dofinansowań do fotowoltaiki? 2022 był też rok sporych zmian, ponieważ od początku lipca w życie wszedł nowy system rozliczeń (net-billing). Oznacza to, że po okresie przejściowym, obejmującym okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024, nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Ciekawe jest to, że sprzedaż energii będzie rozliczana w cenie hurtowej, natomiast jej kupno – w detalicznej.

Pomimo nieco mniej korzystnego sposobu rozliczania instalacji fotowoltaicznej wciąż jest to opłacalna inwestycja. Na takim systemie można sporo zaoszczędzić. Choć wprowadzone zmiany mogą spowodować, że wydłuży się czas zwrotu inwestycji, to nie straci ona na opłacalności, ponieważ prognozy dotyczące cen energii nie są optymistyczne. Oznacza to, że nawet w systemie net-billing można zyskać na założeniu paneli fotowoltaicznych.

Zobacz także  Efekt latte – w jaki sposób oszczędzać?

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 –  podsumowanie

Dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej funkcjonują na poziomie rządowym i regionalnym. Najpopularniejsze z nich pozwalają pozyskać spore środki, co zwiększa opłacalność inwestycji w takie źródło energii. Choć popularność fotowoltaiki w ostatnim czasie nieco zmalała ze względu na nowy sposób rozliczeń, w dalszym ciągu wydaje się to korzystna inwestycja. Dotacji do fotowoltaiki w 2023 nie brakuje, więc być może kwalifikujesz się do któregoś z programów opisanych w tekście.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022