Finanse

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 – jak uzyskać dotację?


5/5 - (1 głos)

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 może być nieodzowne dla tych, którzy chcą przejść na odnawialne źródła energii i mieć z tego korzyści w postaci jak najszybszego zwrotu inwestycji. Jaka jest wysokość dotacji w zależności od konkretnego programu? Sprawdź!

Panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka programów, które pozwalają na uzyskanie dofinansowania na instalację PV. Jednym z nich jest Czyste Powietrze Plus, dzięki któremu możliwe uzyskanie przedpłaty na inwestycję. Jaka jest kwota dofinansowania i jakie warunki trzeba spełniać, aby zostać beneficjentem programu? Jakie są zasady innych dofinansowań do fotowoltaiki? 2022 to także czas funkcjonowania kolejnej odsłony programu Mój Prąd czy ulgi termomodernizacyjnej. Poznaj te i inne możliwości, by sprawdzić, z której możesz skorzystać!

Fotowoltaika – dofinansowanie 2022. Program Czyste Powietrze Plus

Program ten zakłada wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin uzyskujących niższe dochody. Nowa edycja różni się od podstawowej przede wszystkim tym, że w krótkim czasie można uzyskać prefinansowanie w kwocie do 50% maksymalnej kwoty objętej programem.

Jak duże dofinansowanie można otrzymać w programie Czyste Powietrze Plus?

Dofinansowanie na fotowoltaikę wynosi:

 • do 30 tys. zł – podstawowy poziom dofinansowania, dotyczy osób z rocznym dochodem do 100 tys. złotych;
 • do 37 tys. zł – podwyższony poziom dofinansowania. Należy osiągnąć wtedy przeciętny dochód na osobę do 1564 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 w programie Czyste Powietrze

Dotację do fotowoltaiki można otrzymać także z programu w standardowej. Jak wygląda ten program dofinansowania do fotowoltaiki 2022? Jest to propozycja przeznaczona przede wszystkim dla osób, które zmieniły piec i zainstalowały mikroinstalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 roku. Takie osoby mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 5 do 9 tys. złotych. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie wniosków o dofinansowanie przed upływem 6 miesięcy od poniesienia pierwszych kosztów inwestycji. W ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać także dofinansowanie na powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej A+.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – program Mój Prąd 4.0

Z tego typu ulgi skorzystać mogą osoby fizyczne, które zamontowały instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku. Warto wiedzieć, że ci, którzy już wcześniej korzystali z programu Czyste Powietrze uzyskają dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd tylko w przypadku zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej i przy przejściu na system rozliczania net-billing.

15 kwietnia 2022 roku ruszyła już czwarta edycja programu Mój Prąd, którego głównym założeniem jest zwiększenie udziału fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 4.0 – zasady

Jeśli chodzi o zasady ubiegania się o dofinansowanie do fotowoltaiki, 2022 przyniósł zmiany pod pewnymi względami w stosunku do roku poprzedniego. W związku z nowelizacją ustawy o OZE w ramach dotacji można ubiegać się też o takie produkty jak:

 • magazyny ciepła;
 • magazyny energii;
 • systemy zarządzania energią w gospodarstwie domowym.

Jakie mogą być dotacje do fotowoltaiki w Programie Mój Prąd 4.0?

Pula dotacji zarządu NFOŚiGW w ramach programu wynosi 350 mln złotych. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi 20,5 tys. złotych. Podział wygląda w ten sposób:

 • tylko instalacja PV – kwota do 4000 zł;
 • instalacja PV oraz zakup innych elementów (np. magazynu ciepła) – do 5000 zł;
 • magazyn ciepła – do 5000 zł;
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł.

Jak wygląda dotacja do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Ten program wsparcia także można uznać za jedną z interesujących opcji dofinansowania do fotowoltaiki 2022. W ramach ulgi można odliczyć od podatku koszty poniesione na termomodernizację budynku, co obejmuje także koszty montażu fotowoltaiki. Taką ulgę od dochodu można odliczać nawet przez 6 lat. Skorzystać mogą z niej podatnicy rozliczający się na skali podatkowej, w ramach ryczałtu i podatku liniowego. Maksymalnie można odliczyć 53 000 złotych, jednak jeżeli nieruchomość ma dwóch właścicieli, każdy może odliczyć poniesione wydatki osobno.

Czy rolnicy skorzystają z dotacji do fotowoltaiki 2022?

Rolnicy mogą korzystać z dopłaty do fotowoltaiki w ramach ulgi inwestycyjnej. Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą odliczać ulgę w wysokości do 25% kosztów inwestycji od podatku rolnego. Najpierw jednak muszą założyć instalację z własnych pieniędzy. Mogą dzięki temu korzystać z odliczenia od podatku przez 15 lat.

Energia Plus – program dofinansowania do fotowoltaiki dla firm

Energia Plus to program skierowany do podmiotów biznesowych, czyli przedsiębiorców. W 2022 budżet dotacji wynosi 745 mln złotych, jednak wsparcie w tym przypadku może mieć jedynie formę pożyczki.

Dofinansowanie z programu Energia Plus w formie pożyczki

Pożyczka na firmę w tym przypadku może być oferowana na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Budżet programu może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nabór wniosków na skorzystanie z programu Energia Plus dla firm obejmuje lata 2019–2025 przy czym:

 • podpisywanie umów będzie możliwe do roku 2023;
 • środki będą rozdysponowywane do roku 2025.

Dotacje do fotowoltaiki 2022 a program Moje Ciepło

Wśród dotacji do fotowoltaiki 2022 można wskazać także program Moje Ciepło, przygotowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta forma wsparcia umożliwia dofinansowanie na zakup pompy ciepła właścicielom nowych domów. Jest to program, który wiele osób łączy właśnie z mikroinstalacją fotowoltaiczną w celu uzyskania długofalowych korzyści.

Programy regionalne dofinansowania do fotowoltaiki

Oprócz listy programów ogólnopolskich otrzymanie dofinansowania do fotowoltaiki możliwe jest też z tytułu programów regionalnych. Możliwości wsparcia tego typu inwestycji jest dość dużo, dlatego warto zapoznać się z tym, co oferuje gmina. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że otrzymanie dotacji na fotowoltaikę na poziomie samorządu może być bardziej skomplikowane.

Opłacalność fotowoltaiki

Od kwietnia 2022 roku obserwuje się mniejsze zainteresowanie fotowoltaiką. Jest to zapewne spowodowane nowym systemem rozliczeń dla prosumentów oraz okrojeniem rządowego programu dofinansowania. Czy to oznacza, że nie warto korzystać z dofinansowań do fotowoltaiki? 2022 to rok sporych zmian, ponieważ od początku lipca w życie wszedł nowy system rozliczeń (net-billing). Oznacza to, że po okresie przejściowym, obejmującym okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024, nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Ciekawe jest to, że sprzedaż energii będzie rozliczana w cenie hurtowej, natomiast jej kupno – w detalicznej.

Pomimo nieco mniej korzystnego sposobu rozliczania instalacji fotowoltaicznej wciąż jest to opłacalna inwestycja. Na takim systemie można sporo zaoszczędzić. Choć wprowadzone zmiany mogą spowodować, że wydłuży się czas zwrotu inwestycji, to nie straci ona na opłacalności, ponieważ prognozy dotyczące cen energii nie są optymistyczne. Oznacza to, że nawet w systemie net-billing można zyskać na założeniu paneli fotowoltaicznych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 –  podsumowanie

Dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej funkcjonują na poziomie rządowym i regionalnym. Najpopularniejsze z nich pozwalają pozyskać spore środki, co zwiększa opłacalność inwestycji w takie źródło energii. Choć popularność fotowoltaiki w ostatnim czasie nieco zmalała ze względu na nowy sposób rozliczeń, w dalszym ciągu wydaje się to korzystna inwestycja. Dotacji do fotowoltaiki w 2022 nie brakuje, więc być może kwalifikujesz się do któregoś z programów opisanych w tekście.


Zobacz też: