Dofinansowanie dla firm jednoosobowych pozwala na intensywniejszy rozwój działalności gospodarczej. Jeśli dążysz do samodzielności zawodowej i wypłynięcia z biznesem na szerokie wody, czytaj nasz tekst i sprawdź, jak pozyskać pieniądze na rozwój firmy!

Własna działalność gospodarcza często utożsamiana jest z wolnością. Można pracować z dowolnego miejsca i być swoim własnym szefem. Nikt nie wydaje ci poleceń, a jedyną osobą oceniającą zaangażowanie w pracę jesteś ty sam. Własna firma to dla wielu spełnienie zawodowych marzeń, ale także pewne wyzwania. Działanie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Co zrobić w sytuacji, kiedy założenie działalności lub jej rozwój wiążą się z koniecznością poniesienia bardzo wysokich kosztów? Z pomocą przychodzi szereg instytucji oferujących pomoc dla firm jednoosobowych.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, gdzie możesz szukać pomocy. Przekonaj się, jakie możliwości dofinansowania dla firm na rozwój są w twoim zasięgu!

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych w 2023 roku a zasada 3F

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych w 2022 roku a zasada 3F

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych najłatwiej jest uzyskać od osób najbliższych. Wśród nich znajdują się rodzina, znajomi i przyjaciele. Właśnie o tych osobach mówi zasada 3F, której angielskie rozwinięcie brzmi: „Friends, Family & Fools”, co oznacza: „rodzina, przyjaciele i głupcy”.

Jak często pieniądze na rozwój firmy są zdobywane od najbliższych?

Szukanie pomocy finansowej wśród osób najbliższych jest obecnie najpopularniejszą metodą na pozyskanie kapitału. Rodzina i przyjaciele darzą zaufaniem i często wierzą w powodzenie pomysłów i projektów i to od nich najłatwiej jest otrzymać dofinansowanie. To osoby skłonne pożyczyć lub ofiarować nam pieniądze jako narzędzie do sukcesu biznesowego.

Omawiana forma finansowania nazywana jest również bootstrappingiem. Zgodnie z danymi statystycznymi, rokrocznie korzysta z niej ponad 90% startupów w Polsce.

Crowdfunding jako sposób na dofinansowanie dla firmy jednoosobowej

Crowdfunding jako sposób na dofinansowanie dla firmy jednoosobowej

Finansowanie dla firm jednoosobowych, które mają innowacyjne pomysły wymagające dużego kapitału, może przybrać formę crowdfundingu. Środki zbiera zaangażowana społeczność i w ten sposób konkretne przedsięwzięcie jest wspierane przez wielu drobnych inwestorów, którzy pomagają najczęściej za pośrednictwem aplikacji internetowych. Tego sposobu używają również osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Crowdfunding jest opcją dla koncepcji mocno ryzykownych, które wymagają dużego kapitału i nie mogą znaleźć innych form finansowania.

Projektów na platformach crowdfundingowych jest naprawdę dużo, dlatego ważna jest odpowiednia widoczność własnego pomysłu i ciekawy biznesplan. Jej niezaprzeczalną zaletą jest fakt, że nie ma tu maksymalnej kwoty dofinansowania – możesz uzyskać tyle środków, ile rzeczywiście potrzebujesz. W tym przypadku jest też dużo mniej wymagań formalnych, nie ma też konieczności zapewnienia wkładu własnego. Większość stron crowdfundingowych ma jednak co najmniej formularz, poprzez który potwierdzimy swoje dane osobowe.

Czy opłaca się złożyć wniosek o dofinansowanie do Urzędu Pracy? Wysokość dotacji

Dotacja dla firmy jednoosobowej z Urzędu Pracy jest bezzwrotną formą wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, przeznaczonym dla nowych firm. Celem dotacji jest walka z bezrobociem, a co za tym idzie – wzrost regionalnych wskaźników zatrudnienia. Dzięki temu zmniejszają się różnice gospodarcze między poszczególnymi częściami kraju.

Jak dostać wsparcie z Urzędu Pracy? Ile wynosi?

Kwota, którą możemy uzyskać na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, zmienia się co roku. Uzależniona jest głównie od tego, jak wiele jest zgłoszeń i środków. Aby móc ubiegać się o taką dotację i dostać dofinansowanie, trzeba mieć status osoby bezrobotnej.

Fundusze unijne dla firm jednoosobowych – kto może je otrzymać?

Fundusze unijne dla firm jednoosobowych – kto może je otrzymać?

Sposobem na pozyskanie środków finansowych są również unijne środki przeznaczone na pomoc dla firm jednoosobowych. Środki z UE przysługują:

 • osobom przed 30. rokiem życia, które zakończyły naukę;
 • osobom bezrobotnym po ukończeniu 30. roku życia.

Dotacje unijne dla firm jednoosobowych mogą wynieść nawet do 40 000 złotych. Szczegółowych warunków ich uzyskania można szukać w powiatowych urzędach pracy lub na oficjalnych portalach internetowych, które dotyczą funduszy z Unii Europejskiej.

Pożyczka BGK na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Bezzwrotne dotacje na rozwój firmy, które opisaliśmy, powinny być pierwszym źródłem pomocowym dla młodych przedsiębiorców. Jeśli jesteś jednym z nich, ale nie kwalifikujesz się do ich uzyskania, możesz skorzystać ze wsparcia dla firmy jednoosobowej w postaci nisko oprocentowanych pożyczek.

Kto może otrzymać pieniądze na rozwój firmy z BGK?

Nisko oprocentowane pożyczki pochodzą ze środków unijnych, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczkę z BGK dla firm jednoosobowych mogą uzyskać:

 • studenci i absolwenci wyższych uczelni;
 • osoby bezrobotne;
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą już swoją działalność.

Celem przyznawania pożyczek jest to, by powstawały i rozwijały się przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie). Otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny cel, a w ich uzyskaniu pomagają pośrednicy regionalni.

Rządowe dotacje na rozpoczęcie działalności jednoosobowej

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych oferuje również „Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie”. Można wnioskować o siedmioletnią pożyczkę, której pierwsza rata może zostać odroczona nawet o 12 miesięcy.

Pożyczka pomoże zwłaszcza przyszłym młodym przedsiębiorcom, a w szczególności:

 • studentom ostatnich lat studiów;
 • absolwentom uczelni wyższych;
 • osobom bezrobotnym;
 • opiekunom osób niepełnosprawnych.

Na co można przeznaczyć rządowe finanse?

Warto tutaj podkreślić kilka ważnych kwestii.

 1. Środków pochodzących z pożyczki nie można wykorzystać na dowolny cel. 
 2. Pieniądze muszą zostać wykorzystane na zakup sprzętów lub towarów niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
 3. Celem dodatkowym pożyczki może być finansowanie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności przez pierwsze pół roku od jej założenia.

Jeśli masz jednoosobową działalność gospodarczą i myślisz o jej rozszerzeniu, to możesz skorzystać z Rządowego Programu „Pierwszy Biznes”. Jego nazwa to „Pożyczka na Utworzenie Miejsca Pracy”.

Dofinansowanie dla firmy jednoosobowej w postaci kredytu bankowego

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych może przybrać również formę kredytu bankowego. Pożyczka inwestycyjna lub operacyjna nie jest jednak udzielana tak często. Banki z reguły niechętnie wspierają młodych i niedoświadczonych przedsiębiorców. Najczęściej warunkiem uzyskania środków finansowych jest prowadzenie firmy od co najmniej roku od terminu złożenia wniosku kredytowego. Ważny będzie także roczny:

 • obrót;
 • przychód;
 • dochód.

Są jednak banki, które wspierają młodych przedsiębiorców. Warto zatem przeglądać aktualne promocje i oferty instytucji komercyjnych. Być może skorzystanie z którejś ułatwi założenie lub rozwój działalności.

Inkubatory przedsiębiorczości

dofinansowanie dla firm jednoosobowych w 2022 roku - inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości mają pomóc młodym przedsiębiorcom w przeprowadzeniu testów pomysłu na biznes. Świadczą szeroko zakrojoną pomoc merytoryczną na etapie samego planowania biznesu, a także podczas jego prowadzenia i początkowych faz rozwoju. Ich wsparcie to najczęściej:

 • usługi doradcze, księgowe i prawne;
 • dostęp do specjalistycznego oprogramowania i przestrzeni biurowej.

Czy z inkubatorów można dostać pieniądze na rozwój firmy?

Idea inkubatorów biznesu jest w Polsce stosunkowo nowa. Można ich szukać na uczelniach wyższych, w specjalnych regionalnych strefach gospodarczych, w fundacjach wspierających przedsiębiorców i w gronie dużych przedsiębiorców.

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych to jednak dla inkubatorów pomoc drugoplanowa. Trzeba mieć też na uwadze, że częściej wspierane są podmioty bardziej złożone niż działalności jednoosobowe.

Uzyskanie środków na rozwój działalności jednoosobowej jest całkowicie realne. Wiele osób czerpie je od najbliższych osób. Takie wsparcie można jednak otrzymać zarówno od instytucji lokalnych i państwowych, jak i unijnych. Pewną alternatywą jest nisko oprocentowana pożyczka lub kredyt w banku. Niezależnie od tego, o co będziesz się starać, pieniężne wsparcie dla firm jednoosobowych, powinno ułatwić realizację celów przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można dostać dotację na istniejącą firmę?

Dla przedsiębiorstw już istniejących urzędy mają w swojej ofercie dwa programy. Pierwszym z nich jest dofinansowanie do doposażenia stanowiska pracy (czyli zakup urządzeń dla nowego pracownika), a drugim jest staż z Urzędu Pracy. W tym przypadku urząd zapewni ci pracownika i będzie wypłacał mu wynagrodzenie przez ustalony okres.

Gdzie szukać dotacji na rozwój firmy?

Najpewniejszym sposobem na znalezienie rzetelnych informacji na temat aktualnych dotacji na rozwój firmy jest skontaktowanie się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dostępne konkursy dla firm znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dotację na własny biznes?

Aby uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, musisz posiadać status osoby bezrobotnej.

Archiwum: styczeń 2023
dofinansowanie firm jednoosobowych