Dofinansowania z urzędu pracy to sposób, by zdobyć dodatkowe fundusze na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dotacja przysługuje osobom spełniającym konkretne warunki. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy.

Dofinansowania z urzędu pracy najczęściej mogą zostać pobrane jako zaliczka na podjęcie działalności gospodarczej. Aby otrzymać dofinansowanie na firmę, trzeba jednak spełnić kilka wymagań. Jakie to warunki? Jeśli chcesz starać się o dofinansowania na otwarcie firmy, powinieneś je poznać. Sprawdź wszystkie kryteria i dowiedz się, czy taka pomoc będzie ci przysługiwała. Przeczytaj!

Dofinansowania z urzędu pracy – najważniejsze cechy

Dofinansowanie z urzędu pracy charakteryzuje się kilkoma cechami, które odróżniają je od innych form pomocy finansowej. Cechy omawianej dotacji z urzędu pracy to przede wszystkim:

 • brak wsparcia pomostowego – wsparciem pomostowym nazywa się pomoc w pokryciu wszelkich podstawowych kosztów prowadzenia danej działalności. Są to np. czynsz za powierzchnię biurową oraz opłaty za prąd czy wodę. Dofinansowanie z urzędu pracy nie powinno być wykorzystane do tych celów, więc warto mieć własną rezerwę finansową na tego typu wydatki;
 • bezzwrotność – ogromną zaletą tego wsparcia jest to, że nie podlega zwrotowi. Jeśli biznes utrzyma się przez rok, to wsparcie pozostaje z przedsiębiorcą i nie trzeba go oddawać. Również sytuacja bankructwa lub zamknięcia działalności z innego powodu nie jest tu wyjątkiem;
 • ograniczona forma działalności – jedyną formą przedsiębiorstwa, jaką można otworzyć na bazie typu dofinansowania, jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Odróżnia to tę dotację od na przykład funduszy z Unii Europejskiej, które umożliwiają założenie spółki cywilnej;
 • konieczny wkład własny – cecha ta zależy przede wszystkim od danego urzędu pracy. W niektórych miejscach kapitał własny nie jest koniecznym warunkiem, jednak z pewnością sprawi, że urzędnicy będą bardziej skłonni do udzielenia pożyczki. Wysokość funduszy wymaganych do dotacji również leży w gestii danej placówki.

Ile wynosi dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wartość tego typu dotacji niestety nie jest zbyt wysoka. Dofinansowania z urzędu pracy wynoszą maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Wartość ta wynosi mniej więcej 5000 zł. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to około 30000 zł. Warto tu zaznaczyć, że jej wysokość zależy przede wszystkim od danej placówki. Dotacje z urzędu pracy mogą różnić się w zależności od miejsca zarejestrowania firmy. Cała kwota powinna zostać zwrócona, jeśli:

 • biznes nie przetrwa 12 miesięcy;
 • wnioskodawca złamie warunki umowy

Gdy przedsiębiorca otrzyma wezwanie, będzie miał 30 dni na zwrócenie sumy z należnymi odsetkami.

Dofinansowania z urzędu pracy – komu przysługują?

Komu przysługują dotacje na rozpoczęcie działalności? Niestety, nie każda osoba składająca wniosek otrzymuje dofinansowanie. Warto też zaznaczyć, że aby móc ubiegać się o dotację, trzeba spełniać kilka warunków. Jakie trzeba spełnić wymagania, by otrzymać dofinansowania z urzędu pracy? Osoba, która się o nie stara:

 • musi mieć status bezrobotnego;
 • nie jest objęta zajęciami sądowymi;
 • nie była karana za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu przez minione 2 lata;
 • ma uregulowane zobowiązania cywilnoprawne;
 • nie składała wniosków o dotacje w innym urzędzie;
 • chce rozpocząć inny rodzaj działalności niż prowadzony w przeciągu minionych 2 lat;
 • nie pobiera dofinansowania z Funduszu Pracy ani innych środków o charakterze publicznym;
 • ma kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe potrzebne do prowadzenia firmy w wybranym sektorze;
 • nie została zwolniona z własnej winy w ciągu minionego roku;
 • nie prowadziła własnej firmy przez miniony rok.

Jak złożyć wniosek o dotacje na otwarcie firmy?

Wniosek o dotację na firmę można znaleźć na stronie internetowej urzędu. Pierwszą rubryką są dane osobowe wraz z numerem rachunku bankowego. Aby otrzymać dofinansowania z urzędu pracy, trzeba także opisać planowane przedsięwzięcie. Należy tam wymienić typ prowadzonego biznesu oraz wszelkie dokumenty, jakich potrzebujesz do prowadzenia działalności. Warto też wspomnieć o profilu odbiorców usług, planowanym kierunku biznesu, a także opisać konkurencję w danej branży. Do dofinansowania z urzędu pracy przydadzą się też plan marketingowy oraz przemyślane argumenty przemawiające za uruchomieniem biznesu. Na końcu dokumentu powinna znaleźć się analiza finansowa, czyli plan wydatków funduszy z dotacji.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dokumenty

Do wniosku o dofinansowania z urzędu pracy trzeba dołączyć komplet odpowiednich dokumentów. Wśród akt powinny się znaleźć:

 • oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz posiadaniu wymaganego wkładu własnego;
 • potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, w której ma się mieścić biuro;
 • oświadczenie o niezbędnych kwalifikacjach bądź doświadczeniu zawodowym.

Oprócz wszystkich tych akt urzędnicy spojrzą na wniosek przychylniejszym okiem także wtedy, gdy dołączysz informację o formie zabezpieczenia finansowego.

Dofinansowanie na otwarcie firmy – kryteria

Podczas rozpatrywania poszczególnych wniosków pracownicy urzędu przyznają punkty. Maksymalnie można ich zdobyć 70. Co jasne, im więcej się ich zdobędzie, tym lepiej. Minimalną wartością jest zaś 36 punktów. Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie brane są pod uwagę przy dofinansowaniach z urzędu pracy, które wpływają na powodzenie starań.

Czas przebywania na bezrobociu

Pod tym względem dłuższe bezrobocie jest korzystne. Zwiększa ono bowiem szansę na uzyskanie dotacji. Trudno ustalić to, ile lat zapewni pewność uzyskania dotacji, ponieważ wiele zależy od innych wnioskodawców i samych urzędników.

Doświadczenie w prowadzeniu firm

Może się wydawać, że większy staż świadczy korzystnie na rzecz danej osoby. Prowadzenie własnej działalności to jednak zupełnie co innego niż ogólne doświadczenie w branży. Jeśli dana osoba miała już wcześniej jakąś firmę, będzie niestety oceniona niżej.

Rodzaj działalności, w jakim chce się specjalizować wnioskodawca

Premiowana jest tutaj przede wszystkim branża produkcyjna. Co jeszcze mogą objąć dofinansowania z urzędu pracy? Równie wysoko znajdują się usługi i działalność produkcyjno-handlowa lub usługowo-handlowa. Dużo mniej ceniony jest biznes związany z usługami fryzjerskimi albo kosmetycznymi, a także z handlem odzieżą używaną.

Kwalifikacje zawodowe

W tej kategorii liczy się nie tylko staż pracy na danym stanowisku. Ważne są także różnego rodzaju szkolenia oraz kursy doszkalające. Warto zatem zadbać o to, by cały czas poszerzać swoje kompetencje i mieć dowody, które potwierdzałyby kwalifikacje.

Analiza finansowa

Pewną wartość ma tutaj wkładu własny, lecz bardziej liczy się realistyczny i oparty na zdrowej kalkulacji plan finansowy. Wydatki powinny być przewidziane i dobrze wyliczone, gdyż w takiej sytuacji masz znacznie większą szansę na uzyskanie wsparcia.

Stopień dotychczasowego rozkręcenia działalności

Pod tym terminem należy rozumieć wszystkie działania, jakie dana osoba zdążyła już podjąć w celu otwarcia biznesu. Mogą to być na przykład rozeznanie na rynku, zawarte z kontrahentami umowy czy rozwinięty marketing. Im większe zaangażowanie okaże wnioskodawca, tym większe ma szanse na sukces.

Adres firmy

Jak w tym przypadku wygląda kwestia przyznawania dofinansowań z urzędu pracy? Urzędnicy zdecydowanie preferują biznesy z miejscem zgodnym z siedzibą danego urzędu. Jeśli będziesz starał się o dotację, powinieneś mieć to na uwadze.

Na co można wydać dofinansowanie na firmę?

Nie każdy rodzaj działalności związanej z firmą może być uznany za przestrzeń do wydawania funduszy dotacyjnych. Dofinansowania z urzędu pracy można wydać choćby na zakup niezbędnych maszyn. Także oprogramowanie do nich będzie objęte dotacją. Da się również przeprowadzić remont lokalu, jednak nie może on pochłonąć więcej niż 30% wartości kwoty. Ograniczeniem objęty jest także zakup towaru handlowego – może on stanowić 50% dotacji. Dofinansowania z urzędu pracy mogą posłużyć do pokrycia wydatków na pomoc prawną, o ile koszt nie przekroczy 1000 zł.

Na co nie może zostać przeznaczona dotacja na rozpoczęcie działalności?

Dofinansowania z urzędu pracy nie mogą być wykorzystane na zakup środków transportu ani telefonu. Nie można także sfinansować w ten sposób szkoleń, wynagrodzenia pracowników ani udziałów w spółkach. Oprócz tego za dotacje nie można kupić ziemi ani nieruchomości, a także spłacić kosztów transportu bądź wysyłki dowolnych materiałów. Zakup ubezpieczenia powinien być również wydatkiem wnioskodawcy.

Dofinansowania z urzędu pracy to dość niewielka kwota, która jednak może być wykorzystana w wielu celach. Warto postarać się o ten typ dotacji na rozpoczęcie biznesu, jeśli spełniasz podane warunki.

Archiwum: wrzesień 2021
dofinansowania z urzędu pracy