Zmiany 2023

Dotacje unijne w 2023 roku. Jak przedsiębiorca może uzyskać unijne fundusze?

Dotacje unijne to w ciągu ostatnich kilkunastu lat źródło setek miliardów złotych dla Polski. Pieniądze z budżetu trafiają co roku do studentów, naukowców, miast, regionów czy organizacji non-profit. Sprawdź, czym są dotacje z Unii i jak z nich skorzystać w 2023.

Dofinansowania unijne 2023 są proponowane praktycznie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. Duża liczba programów pozwala zdobyć wsparcie finansowe, które może zostać wykorzystane do rozwoju działalności gospodarczej czy projektu. Mają one na celu ogólny rozwój przedsiębiorczości. Jednak aby skorzystać z dotacji unijnych, trzeba spełnić kilka warunków. Chcesz dowiedzieć się, na czym właściwie polega wsparcie finansowe z UE? Informacje znajdziesz w naszym artykule.

Czym właściwie są dotacje unijne?

Dotacje unijne mają pomóc poszczególnym krajom członkowskim w rozwoju gospodarki. Środki finansowe są wypłacane w ramach realizacji rozmaitych projektów i programów. 

Aby móc wykorzystać dofinansowanie unijne, wymagane jest spełnienie restrykcyjnych warunków. Rygorystyczna procedura jest niezbędna do tego. Dzięki niej dotacje unijne trafiają we właściwe miejsce i realnie wpływają na rozwój danego przedsięwzięcia.

Jakie są rodzaje dotacji unijnych w 2023 roku?

Unia Europejska stworzyła kilka modeli finansowania. Pozwala to usystematyzować wypłacanie środków i wpływa na przejrzystość całego programu dotacji unijnych. Dzięki rozdzieleniu finansowania na kilka rodzajów znalezienie właściwej odmiany dla wnioskodawców jest prostsze. Do poszczególnych odmian unijnych dotacji należą:

 • finansowane zarówno przez UE, jak i częściowo z innych źródeł. Przyznaje się je po publicznym zaproszeniu do składania wniosków;
 • rozdzielane, które są zarządzane przez władze krajowe i regionalne;
 • pożyczki, poręczenia i udział kapitałowy, które są przyznawane w celu wspierania polityki i programów UE;
 • nagrody dla zwycięzców konkursu Horyzont 2020.

Jak pozyskać dotacje unijne? Gdzie znaleźć fundusze, z których można skorzystać?

Jedną z dużych zalet takiej formy wsparcia jest transparentność całego programu. W dość prosty sposób można znaleźć formę finansowania dla prowadzonego projektu, działalności lub potrzeb. Dobrym sposobem na to, jak sprawdzić dotacje unijne, będzie wykorzystanie oficjalnej wyszukiwarki, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka. Dotacje z Unii mogą być przeznaczone na cele:

Jak widać, to jedna z cennych form wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od jej skali.

Unijne dotacje 2023 – warunki otrzymania wsparcia

Aby z powodzeniem ubiegać się o unijne dotacje, trzeba przygotować zestaw odpowiednich dokumentów. Sam proces ubiegania się o dofinansowanie jest wieloetapowy, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i dokładnie zapoznać z zasadami dotyczącymi jego przyznawania. 

Dokumenty są rozpatrywane pod względem merytorycznym i formalnym. Oznacza to, że trzeba spełnić wszelkie warunki dotyczące formalności:

 • załączyć wszystkie niezbędne dokumenty;
 • odpowiednio uzasadnić chęć skorzystania z dotacji unijnych.

O czym należy pamiętać przy wypełnianiu wniosku o dotacje unijne?

Każdy z projektów oznacza indywidualne wymagania względem wnioskodawców. Jednak można wymienić pewne zasady, których należy przestrzegać podczas wypełniania dokumentów.

 1. Aby wniosek został dopuszczony do rozpatrzenia, powinien być przede wszystkim złożony na czas – przed terminem ustalonym w zaproszeniu. 
 2. Ważne jest to, aby dokumentacja była kompletna i zawierała wszystkie pisma wskazane w zaproszeniu dotacji unijnej. 
 3. Istotne jest również, by nie przekroczyć maksymalnej liczby stron i aby wniosek był zwięzły.

Ile etapów ma proces przyznawania funduszy europejskich?

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jak długo może trwać przyznawanie dotacji z Unii Europejskiej? Wiele będzie zależało od:

 • złożoności technicznej danej dziedziny;
 • wartości środków do rozdysponowania;
 • przewidywanej liczby wpływających wniosków od zainteresowanych podmiotów. Dotacje unijne są przyznawane w dwóch modelach:
 1. Jednoetapowym: potrzebne jest przedstawienie kompletnego wniosku na samym początku rekrutacji;
 2. Dwuetapowym: pierwsza część to wysłanie wstępnego streszczenia wniosku. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu, w drugiej przesyła się pełną dokumentację.

Gdzie składać wnioski o dotacje unijne? Otrzymaj dofinansowanie z UE w 2023 roku

Chcesz znaleźć program odpowiedni dla swojej działalności lub rozwijanego przedsięwzięcia? Możesz skorzystać z oficjalnej wyszukiwarki. Jednak gdzie składać wnioski o dotacje unijne?

To zależy od rodzaju danego programu. W zaproszeniu powinny być umieszczone wszelkie informacje na temat tego, jaka instytucja rozporządza środkami finansowymi i przyjmuje wnioski o dotacje z Unii. Co można dostać w ramach dofinansowania?

Dotacje unijne – znajdź właściwy program i skorzystaj z możliwości dofinansowania

Unia Europejska prowadzi wiele programów zachęcających do tego, by wykorzystać dotacje unijne. To, co może otrzymać np. twoja firma, jest zaznaczone w treści ogłoszeń. W wyszukiwarce pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka można znaleźć aktualne zaproszenia. 

Jak sprawdzić, kiedy możesz złożyć wniosek o dotacje z Unii?

Dobrym pomysłem będzie także zapoznanie się z nadchodzącymi programami dotacji, aby już wcześniej zastanowić się nad złożeniem wniosku. Informacje na ten temat dostępne są w oficjalnym harmonogramie naborów wniosków, z którym można się zapoznać na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/

Dotacje unijne są dobrym sposobem na to, aby zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Właśnie dlatego warto zapoznać się z aktualnym programem finansowania i po przygotowaniu dokumentów podjąć decyzję o złożeniu właściwego wniosku.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz