Początkowa wersja ustawy o dodatku węglowym powoduje, że Polacy mogli ubiegać się o dwa, a nawet o trzy dodatki węglowe na jeden dom. Sprawdź, jak wygląda sytuacja na linii dodatek węglowy a dwa domy.

Polacy już od sierpnia tego roku mogą składać wnioski o przyznanie dodatkowych pieniędzy na zakup węgla lub innego paliwa służącego do ogrzewania nieruchomości np. piecami kaflowymi. Nie każdy jednak wie, jaka jest zależność – dodatek węglowy a dwa domy. Chcesz wiedzieć, co w sytuacji, gdy posiadasz dwa domy i chcesz ubiegać się o dodatek węglowy? W takiej sytuacji kluczowe będzie to, gdzie w rzeczywistości mieszkasz i jesteś zameldowany. Nowelizacja ustawy przewiduje bowiem, że wypłata dodatku węglowego w kwocie 3000 złotych zostanie przyznana tylko na jeden adres.

Dodatek węglowy a dwa domy – czy można złożyć dwa wnioski?

Nawet jeśli posiadasz na własność dwie nieruchomości, o dodatek węglowy możesz ubiegać się tylko raz – na jedną z nich. Podczas składania wniosku musisz wskazać swój adres zamieszkania i zameldowania, na który w rzeczywistości będzie przyznana dopłata w kwocie 3000 złotych. Masz drugie mieszkanie, które wynajmujesz? W takim razie najemca może ubiegać się o dodatek węglowy. Pamiętaj o tym, że wszelkie próby wyłudzenia dodatkowej pomocy na dwie nieruchomości może skutkować konsekwencjami prawnymi. Obecna ustawa przewiduje odpowiedzialność karną za podawanie fałszywych informacji pod rygorem pozbawienia wolności nawet do lat 8.

Dodatek węglowy a dwa domy – co mówi definicja gospodarstwa domowego w ustawie?

Ustawa wskazuje jasno, że gospodarstwo domowe to np.:

  • osoba fizyczna samotna, która zamieszkuje konkretny lokal i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe;
  • osoba fizyczna oraz osoby spokrewnione (lub niespokrewnione) pozostające ze sobą w związku i wspólnie zamieszkujące – uznawane za gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Taka definicja została uwzględniona w ustawie, aby zredukować liczbę nadużyć związanych z ubieganiem się o dopłatę w postaci dodatku węglowego. Ogólnie rzecz biorąc – urzędy gminy i miasta prawdopodobnie nie przyznają dodatku węglowego na rzecz osób, które posiadają dwie nieruchomości lub więcej i zdecydowały się na złożenie kilkukrotnie wniosku.

Dodatek węglowy a dwa domy – jakie są terminy i warunki przyznania dodatku węglowego?

Ustawa o dodatku węglowym przewiduje, że osoby posiadające dwa domu mogą ubiegać się tylko o jeden dodatek węglowy jako gospodarstwo domowe. Kiedy jednak w domu lub mieszkaniu zamieszkuje na co dzień kilka gospodarstw domowych, np. rodzice i dorosłe (pracujące) dziecko, istnieje możliwość złożenia podwójnego wniosku. Nowelizacja ustawy, nad którą prace trwają od 2 września, ma wyeliminować taką możliwość. W kwestii terminów wniosek o dodatek węglowy możesz składać już od 17 sierpnia 2022 roku, a ostatnie wnioski będą przyjmowane przez urzędy do 30 listopada 2022 roku.

Aby jednak otrzymać dodatek węglowy, warto mieć na uwadze fakt, że konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie swojego źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli CEEB. Termin na złożenie tej deklaracji minął 30 czerwca 2022 roku. Na szczęście nawet podczas ubiegania się o dodatek węglowy możesz złożyć jednocześnie deklarację do CEEB i uniknąć kary – ta zostałaby nałożona dopiero na etapie kontroli tego faktu przez urząd. Po spełnieniu tego warunku, konieczne jest też wykazanie, że ogrzewasz nieruchomość odpowiednim źródłem ciepła np. piecem kaflowym.

Po poprawnym uzupełnieniu wniosku otrzymasz w terminie 60 dni należne pieniądze oraz potwierdzenie, że urząd miasta lub gminy prawidłowo przetworzył wniosek. Nie zwlekaj i złóż poprawnie uzupełniony wniosek – przez Internet lub osobiście w urzędzie. Dzięki temu otrzymasz dodatkowe 3000 złotych na dowolny cel, które będzie w 100% nieopodatkowane oraz zwolnione od zajęć komorniczych.

Archiwum: wrzesień 2022
Dodatek węglowy a dwa domy