Finanse

Czym jest limit faktoringowy?

Zachowanie płynności finansowej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw nie zawsze jest możliwe. Coraz więcej firm decyduje się na pomoc firmy faktoringowej, która stanowi alternatywę dla kredytu bankowego. Usługa faktoringu – w przeciwieństwie do kredytu – nie wpływa na zaniżenie bilansu przedsiębiorstwa i wskaźniki finansowe. Podczas wyboru faktora warto zwrócić uwagę na wysokość limitu faktoringowego. Jeśli zostanie on źle dobrany – nie przyniesie przedsiębiorcy maksymalnych korzyści. Czym jest ów limit faktoringowy?

Czym jest faktoring i jak działa?

Faktoring polega na wykupie przez faktora należności – faktur – które zostały wystawione przez faktoranta z odroczonym terminem spłaty. W związku z tym faktor – bank lub firma faktoringowa – przyznaje faktorantowi, jako klientowi – określony limit faktoringowy. Wypłaca mu zaliczkę za faktury, które wystawił, z zaznaczeniem wspomnianego wcześniej limitu faktoringowego. W tym momencie faktorant otrzymuje na swoje konto pieniądze i nie musi oczekiwać na spłatę należności od kontrahentów, aż do terminu, w którym powinni je oni uiścić.

Czym jest limit faktoringowy?

W momencie, kiedy przedsiębiorca podpisuje umowę z faktorem, otrzymuje limit faktoringowy, który określa wartość maksymalną należności spłacaną przez faktora. Limit ten jest odnawialny, co oznacza, iż zwrot należności wpływa na obniżenie limitu do wykorzystania – powoduje wzrost kwoty finansowania.

Limity faktoringowe – rodzaje

Istnieją dwa rodzaje limitów, obowiązujących w umowach z firmami faktoringowymi:

 • limit globalny, czyli maksymalna wysokość kwoty, którą usługobiorca otrzymuje w ramach finansowania. Limit ten nie określa liczby faktur i odbiorców, których może finansować,
 • sublimit, inaczej – limit kontrahenta – to wartość kwoty maksymalnej, która wypłacana jest w ramach opłacania faktur danego kontrahenta. 

Limit faktoringowy jest ważniejszy od limitów kontrahentów. Jeśli więc limit globalny, przyznany faktorantowi, wynosi 200 tys. zł. a ponadto wysokość limitu kontrahenta na kilku odbiorców wynosi po 100 tys. zł. – może on otrzymać finansowanie maksymalne równe 200 tys. zł.

Wysokość limitu faktoringowego – od czego zależy?

Wysokość limitu faktoringowego ustalana jest przez faktora, po dokonaniu analizy finansowej faktoranta. Może wziąć pod uwagę wskaźniki takie jak:

 • raporty handlowe,
 • kondycja finansowa,
 • powiązania kapitałowe i osobowe z innymi podmiotami,
 • określenie terminów płatności,
 • doświadczenia z firmami faktoringowymi,
 • informacje z BIG oraz innych baz zewnętrznych.

Firmy faktoringowe dobierają metodę weryfikacji również w zależności od tego, czy klient prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, czy spółka prawa cywilnego.

Zmiana limitów faktoringowych

Choć limity faktoringowe są uwzględniane w umowach – nie są niezmienne przez cały okres jej trwania. Przedsiębiorca ma bowiem prawo do negocjowania warunków – zarówno limitu globalnego, jak również sublimitów. Podwyższenie limitu możliwe jest m.in. dzięki zachowaniu terminowego opłacania faktur, czy też wzrost obrotów z konkretnym odbiorcą. Aby móc zmienić jego wysokość – wystarczy skontaktować się z firmą faktoringową i zapytać o możliwość zwiększenia lub zmniejszenia limitu.

Nieodpowiednio dobrany limit – konsekwencje

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na podjęcie współpracy z daną firmą faktoringową – warto, aby sprawdził maksymalną wysokość limitu, oferowaną przez faktora. Najczęściej jego wysokość oscyluje w granicach 50-300 tys. zł., jednak na rynku znaleźć można usługodawców, zapewniających wyższe limity.

Dlaczego kwestia ta jest tak istotna? Ponieważ zbyt wysoki limit może wiązać się z dodatkowymi kosztami, a zbyt niski – nie pokryje zapotrzebowania finansowego. Po jego przekroczeniu przedsiębiorstwo nie otrzyma już kolejnych zaliczek za wystawione faktury. W żadnym z obu przypadków usługobiorca nie wykorzysta możliwości, które uzyskałby w momencie odpowiedniego doboru limitu faktoringowego.

Limit faktoringowy – korzyści

Limit faktoringowy niesie za sobą kilka istotnych korzyści, takich jak:

 • opłacenie rat, leasingów, podatków, wynagrodzeń dla pracowników i innych bieżących należności – dzięki uwolnieniu środków finansowych z faktur,
 • możliwość realizacji kolejnych zleceń, m.in. zakup półproduktów, materiałów, zwiększenie zasobów ludzkich,
 • wydłużenie terminów płatności dla kontrahentów, co wpływa na uzyskanie przewagi w stosunku do konkurencji.

Faktoring pomaga ustabilizować kwestie finansową w przedsiębiorstwach. Pozwala obracać środkami bez konieczności natychmiastowego uregulowania płatności. Przy wyborze faktora dobrze jest zwrócić uwagę na wysokość limitu, który może przynieść firmie dużo wymiernych korzyści.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: