Finansowanie działalności gospodarczej może wymagać wsparcia środkami z zewnątrz. Nie zawsze jednak przedsiębiorca może liczyć na kredyt komercyjny lub dotację. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być pozabankowy kredyt kupiecki. Czym on jest?

Kredyt kupiecki jest specyficzną formą finansowania transakcji pomiędzy kontrahentami. Specyficzną, ponieważ pozabankową. Wszystko dlatego, że tego typu kredytu mogą udzielać sobie wzajemnie tylko przedsiębiorcy. W określonych sytuacjach okazuje się to nieocenione wsparcie w zakresie finansowania prowadzenia biznesu. Korzystają z tego nie tylko małe i początkujące firmy. Sprawdź definicję kredytu kupieckiego oraz na czym on polega.

Czym jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki zwany jest także handlowym i towarowym, którego jedno przedsiębiorstwo udziela drugiemu. Z jednej strony znajduje dostawca usług lub towarów, a z drugiej strony ich odbiorca. To wszystko bez udziału banków ani firm kredytowych. Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się krótkim terminem płatności. Polega to na tym, że firma przekazuje drugiej swoje towary lub wykonuje dla niej usługi, jednak termin płatności jest odroczony w czasie. Wszystko dlatego, że nabywca nie jest w stanie sfinansować zakupu z własnych środków w momencie jego nabycia. Aby zachować jego płynność finansową, sprzedawca decyduje się na udzielenie kredytu i odroczenie płatności w czasie. Biorąc pod uwagę specyfikę tego działania, z powodzeniem może zastępować ono popularne kredyty obrotowe i bankowe.

Dlaczego jest stosowany?

Tego typu rozwiązanie ma szerokie zastosowanie na rynku. Najczęściej korzystają z niego mniejsze firmy (np. jednoosobowe działalności gospodarcze), które w danym momencie mają problemy z zachowaniem płynności finansowej, a z drugiej strony chcą na bieżąco finansować swoją działalność. Bez tego nie będzie możliwy rozwój firmy, ani skuteczne konkurowanie na rynku. Zewnętrzne finansowanie w postaci kredytu bankowego, czy dotacji unijnej nie zawsze jest możliwe. Dotyczy to przede wszystkim młodych firm oraz organizacji, które nie mają jeszcze wyrobionej odpowiedniej wiarygodności. Wówczas kredyt kupiecki jest rozwiązaniem, które pozwala na otrzymanie towaru lub usługi i jednocześnie opóźnienie w spłacie należności za nie. Wbrew pozorom z tej formy dysponowania cudzymi środkami i odroczenia terminu płatności korzystają również średnie przedsiębiorstwa. Wiele zależy od ich aktualnej kondycji finansowej i sytuacji rynkowej.

Czym jest odwrócony kredyt kupiecki?

Wśród podmiotów gospodarczych wykorzystywany jest także odwrócony kredyt kupiecki. Co o nim warto wiedzieć? W tym wypadku to sprzedawca lub dostawca towarów i usług uznawany jest za kredytobiorcę. W praktyce polega to na tym, że nabywca najpierw decyduje się zapłacić zaliczkę na towar. Następnie w określonym czasie towary lub usługi są dostarczane.

Jakie są warunki i sposób udzielania kredytu kupieckiego?

Przede wszystkim w procesie udzielenia kredytu kupieckiego nie ma potrzeby przechodzenia przez zaawansowany proces, który stosowany jest w przypadku pożyczki w banku. To strony umowy kredytu kupieckiego powinny ustalić między sobą szczegółowe zapisy umowy, czas spłaty, a także limit kupiecki i pozostałe warunki kredytu. W tym zakresie sprzedawca udzielający kredyt odbiorcy ma sporą swobodę. Bardzo często rezygnuje się nawet z umowy, ponieważ przy udzielaniu takiego kredytu nie wymaga się szczególnej formy prawnej. Standardowo wystawiana jest po prostu faktura z odroczonym terminem płatności. Okres kredytowania trwa zazwyczaj 30 dni, jednak przedsiębiorcy mogą wydłużyć ten czas. Wiele zależy od tego, jak długo trwa dana współpraca i jakie relacje występują pomiędzy stronami. Właśnie dlatego ten rodzaj określany jest mianem najtańszego kredytu. Dodatkowo jednym z narzędzi stosowanych w ramach kredytu kupieckiego jest skonto, czyli popularny rabat. Dzięki temu kupujący mogą skorzystać z oferty w ramach atrakcyjniejszych warunków cenowych. W biznesie ten instrument wykorzystywany jest przede wszystkim przez kontrahentów, którzy dobrze się znają i współpracują ze sobą w dłuższej perspektywie.

Czym dokładnie jest skonto?

To jedno z narzędzi wykorzystywane w ramach kredytów kupiecki. W dużym skrócie oznacza to rabat, czy też zniżkę cenową, które otrzymuje kupujący w sytuacji pełnej płatności za towar od razu po jego otrzymaniu. Jeżeli zdecyduje się na opóźnienie płatności, to zniżka ta często jest zabierana. Narzędzie to w praktyce ma skłaniać do tego, aby więcej podmiotów gospodarczych decydowało się na płatność za towar w momencie jego nabycia, a nie kredytowanie zakupu w ramach kredytu kupieckiego. Jednocześnie skonto może być stosowane także w przypadku opóźnionych płatności i tu decyzja zależy od indywidualnych ustaleń obu stron porozumienia, a także stopnia zażyłości i współpracy, który pomiędzy nimi występuje.

Okres i limit kupiecki

Warunki udzielenia kredytu, w tym termin zapłaty i limit kupiecki ustalany jest między stronami. Wpływ na to mają m.in. specyfika danej branży, rodzaj dostarczanego towaru lub wykonania usługi, czy też jego ceny i stopnia współpracy między stronami. W związku z tym można zaciągnąć kredyt zaledwie na kilka dni, jak i kilka tygodni lub miesięcy. Standardowo jest to jednak 30 dni. Zgodnie ze standardami rynkowymi tyle czasu jest wystarczające do tego, aby odebrać towar, spieniężyć go, a następnie spłacić wierzytelność wobec podmiotu udzielającego kredytu. Ponadto kredytem kupieckim można uznać tylko taki, do którego udzielenia nie jest konieczne skorzystanie z zewnętrznego finansowania. Limit kupiecki również ustalany jest w sposób indywidualny. Standardowo na początku jest on niższy, a wraz z rozwojem współpracy się zwiększa. Nie ma górnego limitu ustalanego prawnie.

Jak wygląda koszt kredytu kupieckiego?

Koszt kredytu kupieckiego może być różny i zależy od indywidualnych ustaleń obu stron porozumienia. Najczęściej kosztem jest utrata zniżek, które obowiązywałyby podczas bezpośredniego zakupu i natychmiastowej płatności. Dodatkowym kosztem może być ewentualne oprocentowanie, jednak standardowo przy udzielaniu kredytu kupieckiego przedsiębiorcy rzadko się na nie decydują. To właśnie wyróżnia je od kredytów bankowych. Nisko koszt minimalizuje ryzyko zatorów płatniczych, a także zwiększa prawdopodobieństwo terminowej płatności za towar lub usługę.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Instytucje finansowe umożliwiają wykupienie ubezpieczenia kredytu kupieckiego. To atrakcyjna propozycja dla podmiotów gospodarczych, które na co dzień proponują swoim klientom kredyty kupieckiego, czyli odłożone w czasie terminy płatności zobowiązań. Przedmiotem zawieranej polisy ubezpieczeniowej są wierzytelności. Z drugiej strony podmiot oferujący kredy kupiecki ma obowiązek jego fakturowania. Zawarcie ubezpieczenia ma ochronić przedsiębiorcę przed ryzykiem niewypłacalności klienta. W czasach niepewnej sytuacji rynkowej warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu w tej postaci.

Wady i zalety kredytu kupieckiego

Oczywiście jak każde rozwiązanie kredytowe, to również ma swoje zalety i wady. Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej opcji i dotyczy to obu stron porozumienia. Korzyści z tym związane dla kredytobiorcy to m.in.:

  • redukcja kosztów kredytowania (w porównaniu z ofertą banków);
  • możliwość efektywnego konkurowania na rynku;
  • oszczędność czasu (proces znacznie krótszy niż w przypadku kredytów bankowych);
  • rezygnacja z pożyczek bankowych;
  • finansowanie działalności gospodarczej w trudnej sytuacji.

Do głównych zalet po stronie przedsiębiorcy udzielającego pożyczki należą:

  • zwiększenie atrakcyjności potencjalnej współpracy;
  • poprawa wizerunku w oczach kontrahentów;
  • pozyskanie stałych kanałów dystrybucji;
  • zachowanie ciągłości dystrybucji towarów lub realizacji usług.

Kredyt kupiecki ma również swoje wady. Przede wszystkim przedsiębiorcy ponoszą ryzyko tego, że płatności nie zostaną zrealizowane w terminie. Szacuje się, że nawet 50% faktur płatnych jest po czasie. Może to doprowadzić do zaburzenia płynności finansowych, ewentualnych zatorów płatniczych, a także dodatkowych kosztów. W związku z tym warto postawić na dokładną analizę potencjalnych partnerów biznesowych.

Archiwum: wrzesień 2022
kredyt kupiecki