Chcesz pobrać wzór listy obecności? Zwykła lista, którą u nas znajdziesz, to intuicyjny i prosty w uzupełnieniu dokument dostępny bezpłatnie. Pozwala łatwo kontrolować czas pracy osób zatrudnionych. Sprawdź, co powinno się w niej znaleźć!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Co warto wiedzieć o tym dokumencie, zanim pobierzesz wzór? Lista obecności zwykła to prosty sposób na sprawne określenie czasu pracy, a także wyliczenie nadgodzin czy przysługujących dni wolnych. Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia takiej listy, lecz w większych przedsiębiorstwach bardzo ułatwia ona codzienną organizację. Sprawdź, jakie elementy zawiera taki dokument i pobierz darmowy wzór!

W jakim celu tworzy się listę obecności?

Kodeks pracy nie reguluje kwestii sposobu, w jaki pracodawca będzie kontrolował liczbę przepracowanych przez pracownika godzin, dni urlopowych czy wypracowanych nadgodzin. 

Jak będziesz mógł się przekonać, widząc poniżej jej wzór, lista obecności zwykła to jeden z najprostszych dokumentów pozwalających szybko i wygodnie wyliczyć i sprawdzić tego typu dane. Ułatwia on znacząco ewidencję czasu pracy. 

Jakie są elementy prawidłowo przygotowanej listy obecności?

Lista obecności może zawierać jedynie dane pracownika:

  • imię i nazwisko;
  • piastowane stanowisko;
  • godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
Zobacz także  Upoważnienie – wzór

W zależności od trybu pracy można dodać informację o pracy nadliczbowej, nocnej lub np. na zastępstwo. 

W takich dokumentach można zawrzeć także notatkę na temat urlopu lub zwolnienia z przyczyn zdrowotnych. 

Najczęściej listy obecności są formułowane w trybie miesięcznym, co pozwala skontrolować pracownika i zweryfikować jego aktywność w okresie od wypłaty do wypłaty. 

Kto może sporządzić listę obecności?

Listę obecności tego typu może stworzyć bezpośredni przełożony, a także właściciel firmy. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa pracownicy mogą wpisywać na listę samodzielnie lub obecności pilnują liderzy. 

Lista obecności a RODO

Wielu pracodawców obawia się o legalność upubliczniania danych swoich pracowników, zwłaszcza informacji obejmujących stan zdrowia i zwolnienia lekarskie. Dopuszczalne jest jednak zaznaczenie nieobecności, bez podania szczegółowej przyczyny. 

Wzór – lista obecności zwykła

Poniżej znajduje się darmowy wzór listy obecności. Zwykła lista, z którą się zapoznasz, jest dostępna do pobrania w formacie PDF lub docx. Oto kolejne elementy listy:

  • tytuł;
  • imię i nazwisko pracownika;
  • stanowisko;
  • data;
  • rubryki z danymi do wpisania (dzień miesiąca, rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy, liczba godzin, podpis);
  • razem (łączna liczba godzin w miesiącu).

Zwykła lista obecności to jeden z najprostszych i najłatwiejszych do wdrożenia systemów ewidencji pracy. Niezależnie od tego, czy jest wypełniana w wersji fizycznej, czy dostępnej online, pozwala na szybkie i czytelne udokumentowanie czasu pracy wszystkich osób zatrudnionych. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Wzór lista obecności zwykła