Istnieje kilka określonych w prawie sytuacji, w których możesz otrzymać urlop okolicznościowy. Śmierć teścia to jedna z nich. Zobacz, jakie dokładnie zasady obowiązują w tej sprawie i co trzeba przygotować, aby otrzymać dni wolne.

Według prawa pracy pracownik może liczyć na wolne z tytułu rozmaitych sytuacji związanych z życiem osobistym. Mogą to być narodziny dziecka, ślub albo śmierć kogoś bliskiego. Wszystkie te kwestie regulowane są przez kodeks pracy lub, w niektórych przypadkach, przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku. Dotyczyło ono usprawiedliwiania nieobecności w pracy, a także udzielania zwolnień przez pracodawcę.

Czy na śmierć teścia przysługuje urlop okolicznościowy? Sytuacja ta gwarantuje ci prawo do dni urlopowych. Tak wynika ze wskazanego wyżej rozporządzenia. Nie ma znaczenia, że nie jest to twój rodzic lub współmałżonek. Przekonaj się, ile przysługuje urlopu okolicznościowego na śmierć teścia. Dowiedz się, jakie formalności należy spełnić, by móc skorzystać z owych dni wolnych.

Urlop okolicznościowy – śmierć teścia. Co musisz wykazać?

urlop okolicznościowy śmierć teścia

Jeżeli ubiegasz się o urlop okolicznościowy na śmierć teścia, twoim obowiązkiem jest wykazanie przed szefem, że owa śmierć ma jasny związek z potrzebą urlopu. Przykładowo – musisz pomóc współmałżonkowi w organizacji pogrzebu i załatwieniu rozmaitych formalności.

Zobacz także  Jak pracownik może wykorzystać urlop na żądanie? Kiedy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Twój szef odmawia ci prawa do urlopu okolicznościowego? Śmierć teścia jest jedną z tych sytuacji, w których nie może tego zrobić. Twoje prawo do zwolnienia od pracy w tym przypadku jest jednoznacznie określone we wspomnianym rozporządzeniu ministerialnym z 15 maja 1996 roku. W razie problemów możesz powołać się na ten akt prawny.

Kiedy można wykorzystać dni urlopu okolicznościowego na śmierć teścia?

Jak wynika z powyższego, otrzymane dni w przypadku śmierci teścia możesz wykorzystać na załatwianie różnych spraw związanych z pochówkiem. Co oczywiste, urlop okolicznościowy przysługuje jedynie w okresie zaistnienia tego zdarzenia. Może on posłużyć do zajęcia się formalnościami. Możemy skorzystać z urlopu, aby zając się sprawami takimi jak:

  • organizacja pogrzebu (formalności w domu pogrzebowym, stypa itp.);
  • formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu;
  • uzyskanie zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  •  inne kwestie ubezpieczeniowe;
  • sprawy spadkowe;
  • inne sprawy urzędowe.

Kwestie, kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy na śmierć teścia, określają bezpośrednio przepisy.

Urlop okolicznościowy śmierć teścia. Kiedy przysługuje?

Warto pamiętać, że tylko w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę pracownik może skorzystać z urlopu na okoliczność śmierci bliskich. Śmierć teścia nie sprawia, że praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło da ci prawnie uwarunkowaną szansę na urlop. Jeżeli jesteś zatrudniony na tych zasadach, pozostaje ci liczyć na dobrą wolę twojego pracodawcy.

urlop okolicznościowy śmierć teścia

Zastanawiasz się też pewnie, jak wygląda kwestia twojej pensji przy tym urlopie okolicznościowym. Śmierć teścia daje ci prawo do płatnych dni wolnych. Kwestia ta jest regulowana przez stosowne zapisy prawne.

Ile dni wolnego dostaniesz w ramach urlopu okolicznościowego na śmierć teścia?

Ile urlopu okolicznościowego na śmierć teścia ci przysługuje? Tę kwestię reguluje wymienione już rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku. Liczba dni wolnych, z których może skorzystać pracownik, została określona w drugim rozdziale rozporządzenia.

Zobacz także  Przerwanie urlopu wychowawczego pracownika – o czym musisz pamiętać?

Niestety, liczba ta nie jest duża. Ile dni urlopu okolicznościowego na śmierć teścia możesz otrzymać? Tylko 1 dzień. Nie ma przy tym znaczenia twoja konkretna sytuacja. Prawo gwarantuje ci jeden dzień urlopowy. Jeżeli potrzebujesz więcej wolnego, musisz udać się do swojego pracodawcy, dogadać się z nim i liczyć na wyrozumiałość.

Urlop okolicznościowy – śmierć teścia. Jakie dokumenty należy przedstawić?

Warto też pamiętać, że aby otrzymać urlop, trzeba przedłożyć pracodawcy stosowne dokumenty. Musisz przedstawić szefowi wniosek o urlop okolicznościowy. Śmierć teścia nie sprawia więc, że wolne przysługuje ci z automatu.

We wniosku, który musisz przedłożyć szefowi, należy zawrzeć informacje odnośnie do tego, na co przeznaczysz dzień urlopowy. Musisz dać znać, czy zamierzasz go poświęcić na pogrzeb lub załatwienie ważnych formalności związanych z pochówkiem. Musisz także wskazać datę dnia urlopowego.

Urlop okolicznościowy – śmierć teścia. Jakie dokumenty możesz wykorzystać?

Aby potwierdzić swoje prawo do wolnego, możesz przedstawić na przykład odpis aktu zgonu teścia lub teściowej. Jeżeli twój pracodawca wymaga potwierdzenia, że istotnie urlop przeznaczysz na sprawy formalne, możesz przedłożyć także dowód na to, że faktycznie właśnie nimi się zajmowałeś w owym czasie. Co zalicza się do takich dowodów? Może być to na przykład rachunek z zakładu pogrzebowego.

urlop okolicznościowy śmierć teścia

Pamiętaj – jeżeli nie będziesz w stanie udowodnić przed pracodawcą, że poświęcasz urlop na działania związane ze śmiercią teścia, będzie on mógł ci odmówić prawa do dnia wolnego. W takim przypadku będziesz zmuszony do wzięcia zwykłego urlopu wypoczynkowego. Oczywiście, może się również zdarzyć, że twój pracodawca nie będzie tak rygorystyczny i nie będzie oczekiwał formalnego potwierdzenia wszystkich czynności.

Kiedy urlop okolicznościowy przepada?

Pracownik w ciągu roku może wykorzystać od jednego do dwóch dni tak zwanych urlopów okolicznościowych. Jeżeli tego nie zrobi, dni te przepadają bezpowrotnie. Jako że przysługują one w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych, nie podlegają kumulacji na przestrzeni lat. Dotyczą konkretnego wydarzenia i jako takie nie „odkładają się” w czasie.

Zobacz także  Urlop okolicznościowy – śmierć ojca. Kiedy przysługuje dodatkowy urlop z powodu śmierci bliskich?

Urlop okolicznościowy – śmierć teścia a rozwód

A co w sytuacji, gdy twój teść umarł już po tym, jak wziąłeś rozwód? W takiej sytuacji dalej możesz skorzystać z urlopu okolicznościowego na śmierć teścia. Ślub zawarty z twoją żoną lub mężem sprawił, że między tobą a teściami zaistniało powinowactwo. Nie ustało ono mimo rozwodu. Kwestię tę jasno określają zapisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tym samym, wszelkie przepisy dotyczące urlopu pozostają niezmienne.

Urlop okolicznościowy – śmierć teścia. Podsumowanie

Choć długość wolnego w tym przypadku jest minimalna, urlop przysługuje ci z mocy prawa. Warto pamiętać o swoich prawach w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia losowego. Jeżeli twój szef nie będzie chciał ci dać wolnego, już wiesz, jakimi argumentami go przekonać.

Najczęściej zadawane pytania

Co się należy po śmierci teścia?

Po śmierci teścia przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego.

Ile okolicznościowego na teściową?

Z powodu śmierci teściowej należy się nam 1 dzień urlopu okolicznościowego.

Czy należy się urlop okolicznościowy na śmierć byłej teściowej?

Tak, po rozwodzie wciąż przysługuje nam 1 dzień urlopu okolicznościowego z powodu śmierci teścia lub teściowej.

Kiedy należy wykorzystać urlop okolicznościowy z tytułu śmierci?

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci należy wykorzystać na pogrzeb lub jego planowanie, lub inne czynności związane ze śmiercią osoby.

urlop okolicznościowy śmierć teścia