Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziców, a jednocześnie czas pełen wyzwań. Jeśli chodzi o urlop okolicznościowy, urodzenie dziecka zapewni ci dodatkowe dni wolne. Jak się o nie ubiegać? 

Urlopy okolicznościowe są regulowane w polskim prawie przepisami Kodeksu Pracy. Ten dokładnie precyzuje, ile dni należy ci się w ramach określonych wydarzeń. Może to być twój własny ślub, zaślubiny bliskiego członka rodziny czy pogrzeb. Prawo przewiduje także urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka.

Czym jest urlop okolicznościowy?

Zgodnie z polskim prawem urlop okolicznościowy przysługuje ci w momencie, gdy zajdą określone okoliczności. To przede wszystkim ślub bliskiej osoby, ale także pogrzeb czy narodziny dziecka. Co ważne, urlop ten można wykorzystać nie tylko wtedy, gdy dana okoliczność ma miejsce, ale także po niej lub przed nią. Przepisy prawa nie regulują tego precyzyjnie:

  • możesz otrzymać urlop okolicznościowy z okazji śmieci, ślubu czy narodzin dziecka;
  • urlop dolicza ci się do całkowitej puli urlopowej;
  • możesz wziąć urlop okolicznościowy w dowolnym momencie w ciągu roku, jednak powinien być bezpośrednio związany z wydarzeniem, którego dotyczy.

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka – kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka to dwa dni, które przysługują rodzicowi zgodnie z rozporządzeniem. Gdy na świecie pojawia się nowy członek rodziny, zachodzi wiele zmian. Potrzebny jest czas na to, aby przystosować się do zupełnie nowej rzeczywistości. Kodeks Pracy reguluje wiele kwestii związanych nie tylko z życiem zawodowym, ale i prywatnym. Również te dotyczące urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka.

Urlop okolicznościowy – urodzenie dziecka. Co mówi Kodeks Pracy?

Kodeks Pracy reguluje kwestie urlopu okolicznościowego. W jakiej sytuacji nam przysługuje? Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni – w przypadku ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień – w przypadku ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką[1].

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka reguluje odpowiednie rozporządzenie. Co ciekawe, jeśli urodzą ci się bliźniaki, nadal masz do dyspozycji dwa dni urlopu, a nie cztery. Liczba dni wolnych z tego tytułu jest zatem stała.

Jak udokumentować wykorzystanie urlopu okolicznościowego?

Aby otrzymać urlop okolicznościowy należy go odpowiednio udokumentować. Wiele zależy od pracodawcy. Nie każdy wymaga od ciebie przedstawienia odpowiedniego dokumentu. Większość jednak wymaga aktu zgonu, w przypadku pogrzebu, a także aktu zawarcia małżeństwa w przypadku ślubu. Jak sytuacja wygląda przy narodzinach dziecka? Tutaj także powinieneś przedstawić pracodawcy akt urodzenia.

Urlop na urodzenie dziecka

Niezależnie od tego, ile dzieci posiadasz, masz prawo do dwóch dni wolnych z okazji narodzin. Urlop okolicznościowy przysługuje ci w każdym przypadku. Co ciekawe, samej kwestię urlopu okolicznościowego z okazji urodzenia dziecka nie reguluje Kodeks Pracy. Ujęto tę kwestię w treści Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Czy ojcu przysługuje urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka?

Wiadomo, że w trakcie ciąży, a już na pewno podczas ostatnich jej tygodni kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie wykonuje obowiązków służbowych i przygotowuje się na przyjście nowego członka rodziny na świat. Z tego powodu urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka głównie przysługuje ojcu. Prawo do dwóch dni wolnych mają osoby realizujące obowiązki w oparciu o umowę o pracę. Z takiego urlopu nie mogą korzystać osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą. Oznacza to, że są zatrudnione na umowę o dzieło, zlecenie lub kontrakt.

Urlop okolicznościowy a cesarskie cięcie

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka należy się każdej kobiecie. Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy poród odbył się siłami natury czy przez cesarskie cięcie, należą ci się dwa dni wolne. Na różnych forach bardzo często padają pytania związane właśnie z tym, czy kobieta rodząca dziecko przez zabieg ma prawo do urlopu. Jest to jak najbardziej możliwe.

Jeśli chodzi o urlop okolicznościowy, urodzenie dziecka to jedna z sytuacji, w których możesz się o niego ubiegać. Pamiętaj, że masz do niego pełne prawo. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się ważnymi chwilami w twoim życiu bez obaw o kłopoty w pracy.

Archiwum: styczeń 2023
urlop okolicznościowy urodzenie dziecka