Istnieje kilka sytuacji, w których przysługuje ci urlop okolicznościowy. Śmierć ojca to jedna z nich. Zobacz, co musisz zrobić, by go otrzymać. Ile dokładnie wynosi urlop i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia? Sprawdź!

Każdy przeżywa rodzinne tragedie. Śmierć bliskiej osoby z pewnością można do nich zaliczyć. Jest to sytuacja trudna, a przy tym wymagająca podjęcia określonych działań, które są związane choćby z organizacją pogrzebu. Właśnie w związku z tymi potrzebami ustawodawca wprowadził specjalny urlop okolicznościowy. Śmierć ojca to jeden z przypadków, gdy możesz z niego skorzystać.

Sprawdź, jaka jest podstawa prawna tego rozwiązania nad Wisłą. Przekonaj się, ile wynosi liczba dni wolnych, które ci przysługują z racji śmierci ojca. Urlop okolicznościowy tego rodzaju zalicza się do tych, z których nikt nie chciałby korzystać. Pomimo tego warto znać podstawowe informacje na jego temat.

Kodeks pracy a śmierć rodzica i urlop okolicznościowy

Śmierć ojca zalicza się do ważnych wydarzeń życiowych, które według kodeksu pracy sprawiają, że pracownikowi przysługują określone przywileje. Do nich zalicza się urlop okolicznościowy. Śmierć ojca to jedno ze zdarzeń uprawniających do dni wolnych, ale nie jedyne. Pozostałe to m.in.:

 • ślub;
 • narodziny dziecka;
 • śmierć innej bliskiej ci osoby.

Pamiętaj, że jako pracownik masz pełne prawo do takowego urlopu, a twój pracodawca nie może ci go odmówić.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca. Termin wykorzystania

Z jednej strony ani przepisy kodeksu pracy, ani żadne inne regulacje prawne nie określają jasno, jaki jest termin wykorzystania urlopu okolicznościowy. Śmierć ojca precyzuje jednak niejako z góry moment wzięcia wolnego. To naturalne, że pracownik bierze urlop w dniach, w których wydarzyła się rodzinna tragedia. Co jednak istotne, to fakt, że nie musisz wnioskować o wolne w ściśle określony dzień, na przykład pogrzebu.

Śmierć ojca może wpłynąć na ciebie w sposób niezrozumiały. Sprawdź, jak poradzić sobie z taką sytuacją: https://memoriam.pl/zaloba-po-tacie/

Możesz wziąć urlop po to, by załatwić konieczne formalności w zakładzie pogrzebowym lub zorganizować uroczystość. Istnieje wiele spraw formalnych, z którymi związana jest śmierć rodzica. Urlop możesz poświęcić m.in. na rozmaite sprawy urzędowe, które dotyczą ubezpieczenia, spadku lub innych kwestii.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca. Termin wykorzystania a dokumenty

Pamiętaj przy tym, że musisz formalnie wystąpić do swego pracodawcy o urlop okolicznościowy. Śmierć ojca nie sprawia, że wolne dni przysługują ci automatycznie. Jesteś zobligowany jako pracownik do przedstawienia formalnego wniosku. W nim powinieneś zawrzeć informacje o dacie urlopu.

Musisz też przedstawić dokument, który potwierdza zasadność wzięcia wolnego. Innymi słowy, taki, który udowadnia, że rzeczywiście wystąpiły okoliczności upoważniające cię do urlopu okolicznościowego. Śmierć ojca może zostać wykazana przed pracodawcą choćby poprzez przedstawienie aktu zgonu.

Urlop okolicznościowy 2022 – śmierć ojca. Komu przysługuje?

Co istotne, omawiane tu rozwiązanie nie przysługuje wszystkim pracownikom. Dotyczy przede wszystkim tych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Mogą z niego skorzystać także osoby, które pracują na zasadach:

 • spółdzielczej umowy o pracę;
 • powołania;
 • mianowania.

Pracownik, który swoją pracę wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie ma możliwości skorzystania z urlopu okolicznościowego. Mowa tu o tych osobach, które pracują na zasadach umowy zlecenia lub o dzieło. Jeżeli należysz do tego grona i spotkała cię śmierć ojca, urlop okolicznościowy z mocy prawa nie ma w twoim przypadku zastosowania. Pozostaje ci liczyć na wyrozumiałość pracodawcy. Ostatecznie śmierć rodzica to trudne wydarzenie, więc empatyczny szef powinien podejść do twojej sytuacji w elastyczny sposób.

Jak można wykorzystać urlop okolicznościowy?

Wolne dni, które otrzymasz w związku ze śmiercią bliskiej osoby, możesz przeznaczyć na różnego rodzaju działania związane z organizacją pogrzebu. Możesz także wykonać szereg koniecznych czynności urzędowych. Część z nich poznałeś już powyżej, jednak warto uszczegółowić tę listę. Do najważniejszych celów, na które pracownicy przeznaczają taki urlop okolicznościowy, możemy zaliczyć:

 • uzyskanie aktu zgonu w urzędzie;
 • podjęcie działań związanych z ubezpieczeniem;
 • przygotowania do pogrzebu i jego organizacja;
 • czynności formalne dotyczące spraw spadkowych;
 • czynności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • działania, które należy przeprowadzić w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Oczywiście, przy tym występuje jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt. Nie ma on jednak charakteru formalnego. Czas związany z urlopem może ci pomóc przynajmniej częściowo oswoić się z nową sytuacją. To może być nawet ważniejsze od wszelkich formalności i obowiązków.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca. Czy dostaniesz wypłatę?

Na mocy przepisów ten urlop okolicznościowy jest płatny. Oznacza to, że twój pracodawca musi ci wypłacić należne wynagrodzenie za dni wolne. Kwestia ta jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Stanowi ono, że urlop okolicznościowy traktowany jest pod względem wypłaty wynagrodzenia tak jak urlop wypoczynkowy.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca. Ile dni wolnych?

Ile dni wolnego będzie ci przysługiwać w ramach owego urlopu? Według prawa, w przypadku śmierci ojca możesz liczyć na dwa dni urlopu okolicznościowego. Co istotne, nie muszą one następować po sobie. Możesz wykorzystać oba dni w różnych terminach.

Co również warte podkreślenia, urlop okolicznościowy możesz wziąć nie tylko w przypadku śmierci ojca biologicznego. Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi również w przypadku śmierci ojczyma. W takim przypadku także możesz liczyć na dwa dni wolne od pracy.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca. Podsumowanie

Znasz już teraz najważniejsze zasady dotyczące urlopu okolicznościowego, z którego możesz skorzystać w przypadku śmierci ojca. Pamiętaj o tym, że prawo do skorzystania z wolnego przysługuje ci na mocy przepisów, które obowiązują w Polsce. Niezależnie od okoliczności, jakie aktualnie występują w twojej pracy, twój pracodawca nie może ci odmówić prawa do urlopu. Musisz jedynie pamiętać, by przedstawić swojemu szefowi odpowiedni wniosek. Jeżeli to zrobisz i twoja forma zatrudnienia pozwala na ten urlop, otrzymasz potrzebne dni wolne. Rzecz jasna, omawiane tu zdarzenie jest trudnym doświadczeniem. Faktem jednak jest, że generuje wiele obowiązków i kwestii urzędowych wymagających załatwienia. Dlatego pamiętaj, gdy będziesz tego potrzebował, skorzystać z tego urlopu w pracy.

Archiwum: styczeń 2022
urlop okolicznościowy śmierć ojca